Psykiatripatienter styr sin egen vård | Fria.Nu
  • Psykiatripatienter med självvald inläggning slipper gå via akutmottagningen. Det räcker med att de ringer in och anmäler ankomst innan.
  • Undersköterskan Lizette Nilsson upplever att de patienter som själva får styra över sin vård blir bättre snabbare.
Fria Tidningen

Psykiatripatienter styr sin egen vård

Minskade vårddagar för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. Det blir effekterna om psykiatripatienter får styra över sin egen vård, visar en utvärdering.

­– Det är väldigt dumt om man måste sitta där i två månader för att man bara behövde några dagar, säger psykiatripatienten Jens Ekström.

Utanför ingången till avdelning 86 på vuxenpsykiatrin i Malmö finns en skylt: ”varning smitningsrisk – ring på ringklockan”. Väl inne på avdelningen är det väldigt lugnt. En person sitter på golvet längs väggen. I allrummet sitter en annan och tittar på tv och i det inglasade rökrummet står en tredje och röker. De flesta patienterna här har en emotionell instabilitet- och självskadeproblematik och för många är avdelningen låst. Är du däremot en av de cirka 17 personer som har ett kontrakt om brukarstyrd inläggning så får du i stort sett komma och gå som du vill under tiden du är inskriven.

Sedan 2015 har det inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting och Region Skåne pågått två parallella omvårdnadsprojekt som båda går ut på att patienterna själva styr över sin vård. Genom ett kontrakt mellan avdelningen och patienten garanteras personen en sängplats bara hen ringer in och anmäler ankomst innan. I och med det här slipper personen gå via akuten. Att söka via akuten och därmed riskera en längre inläggning är något som kan verka avskräckande och göra att personer i behov av hjälp drar ut på det. Nu kan de istället komma in till avdelningen innan det är för sent.

– Nu söker de själva innan de har blivit så pass dåliga att de inte kan söka – de känner igen sina egna signaler, säger Lizette Nilsson.

Hon arbetar som undersköterska på avdelning 86 på vuxenpsykiatrin i Malmö tillsammans med ett tiotal andra sjuk- och undersköterskor. Med de brukarstyrda inläggningarna har mycket av ansvaret för patienterna skrivits över till dem eftersom det oftast inte sker någon läkarkontakt. Patienterna bestämmer själv över medicin, schema och när de ska samtala med personalen.

– Det är ju så, de personer som kommer hit är ju inte här för att de mår bra. Det innebär mycket adrenalin att jobba här. Men med de här patienterna är det mycket lugnare, det är inte lika mycket dramatik, säger Lizette Nilsson.

Den första helårsrapporten som har utvärderat självvald inläggning inom vuxenpsykiatrin visar att den har haft positiva effekter både för patienterna och personalen. Antalet vårddagar hos patienterna har minskat. När de kommer in till avdelningen är de oftast inte heller akut sjuka och därför mer kommunikativa vilket leder till att vårdpersonalen känner att de kan utföra ett bättre arbete. Eftersom patienterna som skriver in sig själva oftast inte är i kontakt med läkare får Lizette Nilsson och hennes kollegors arbete en helt annan form än med andra patienter.

– Det är inte så att jag slappnar av med de här patienterna men trots att ett ansvar ligger på mig så ser jag nog det som ett tecken på friskhet att de är på en brukarstyrd inläggning. Bara det faktum att de kan känna igen sina egna tecken, lyfta telefonen och ringa oss och förklara.

Jens Ekström har lång erfarenhet av att vara inlagd på psykiatriska avdelningar. Under 30 års tid har han varit inskriven på psykiatrin under kortare eller längre perioder. Sedan ett år tillbaka har han ett kontrakt om självvald inläggning.

– Det är väldigt bra, man kan vara där begränsad tid och behöver inte stanna så länge. Man kan vara där 5–6 dagar och så har det mesta gått över och så får man åka hem sen. Annars blir man ju kvar där alldeles för länge, längre än man själv vill. Det är väldigt dumt om man måste sitta där i två månader för att man bara behövde några dagar.

Han har diagnosen schizofreni och tillhör därför inte patientgruppen som den nya studien om självvald inläggning undersöker. Där ingår patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende. För schizofreni har självvald inläggning funnits som alternativ sedan flera år tillbaka.

För patienter med psykos och ätstörningar finns det också liknande alternativ. Målet är att skapa förutsättningar för att själv kunna hantera sina symptom.

Jens Ekström har inte behövt läggas in på psykiatrin på över ett halvår vilket är rätt lång tid för honom, säger han. Att vara en patient med självvald inläggning är något som kan vara inspirerande eftersom det skapar ökad autonomi och självkänsla, menar han.

– Kan man få ett sånt här kontrakt har man kommit långt, säger Jens Ekström.

Arbetsbelastning och stress för vårdpersonal som arbetar med personer med självskadebeteende kan vara stor. Motsägelsefulla riktlinjer för vård av individer med självskadebeteende, frustration hos patienter och en mellanposition mellan läkare och patient är exempel på sådant som kan ses som arbetsmiljöproblem. Men genom att patienterna skriver in sig själva kan det undvikas, tror Henrika Jormfeldt, som är ordförande för psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.

– Som sjuksköterska inom psykiatrisk vård hamnar man ofta i en mellanposition mellan läkaren och patienten. Sjuksköterskan är ofta den som får representera vården i relation till patienten utan att ha så stora möjligheter att påverka de beslut som fattas rörande patientens vård. Ju mer patienten är delaktig ju mer kan dessa situationer undvikas, säger hon.

Undersköterskan Lizette Nilsson tror att avdelningar med självvald inläggning kan bli en mer lockande arbetsmiljö för vårdpersonal.

– Ja, det tror jag, just för att man ser framsteg hos patienterna, det är så mycket självständighet här. Vi finns i bakgrunden om de behöver oss. De gör allt som de brukar förutom att de är här, har stödsamtal och sover. Jag tycker att det är intressant för att man ser en helt annan form när de kommer bara för tre dagars inläggning och man ser en förbättring mycket snabbare, ur mitt perspektiv. I vissa fall så är de helt nya människor från det att de kommer hit till att de åker hem.

Fakta: 

Självvald inläggning

­– Självvald inläggning/brukarstyrd inläggning (på engelska: brief admission) är ett omvårdnadsprojekt inom psykvården som har tagit sin modell från Holland och Norge.

­– Patienten ringer själv in till avdelningen för att få en plats där. Man sköter själv sin medicinering och får komma och gå som man vill. Syftet är att ge en lugn tillvaro och att kunna återhämta sig, samt att skapa en autonomi och självkänsla för patienten.

­– I Holland har metoden funnits i nästan 30 år och gett god respons, dock har aldrig någon större vetenskaplig studie av metoden genomförts.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Vindelälven kan bli biosfär

Vindelälven-Juhtatdahka hoppas att Unesco ska utse regionen till ett biosfärområde för hållbar utveckling.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu