• Näthat och nätmobbning är två begrepp som förekommit ofta på senare tid, det är dags att uppmärksamma ungas situation i relation till dem, säger Jeanette Rahbe från Tjejjouren Väst.
Fria Tidningen

”Nätet är en ny arena för våldet att ta plats på”

Många barn och unga som blir utsatta för digitalt våld saknar vuxnas närvaro på internet. Därför lanserar Tjejjouren Väst ett projekt mot digitalt våld med hashtag #connectwithrespect som ska verka kunskapshöjande kring våld på nätet.

Debatten kring näthat och våld har tagit ordentlig fart de senaste åren. Alltifrån offentliga personer som mediepersonligheter och politiker till privatpersoner vittnar om tilltagande trakasserier och hot i digital form. Dock är det allt som oftast vuxnas perspektiv som tas tillvara, trots att barn och ungdomar är en särdeles utsatt grupp i sammanhanget.

– Det finns många olika insatser när det gäller säkerhet på nätet men ofta är det utan barn och ungas egna perspektiv. Till exempel kan det handla om att ge dem verktyg till att skydda sig mot grooming och pedofili. Men vi tänker att de inte ska behöva skydda sig själva, utan vi måste istället prata om förövarna och vuxenansvaret, säger Jeanette Rahbe, ansvarig för Tjejjouren Västs senaste satsning mot digitalt våld.

Inom ramarna för projektet inleder Tjejjouren Väst ett rikstäckande arbete med att delvis stötta unga som blivit utsatta för digitalt våld men också att verka kunskapshöjande kring fenomenet i allmänhet.

– Digitalt våld är den vanligaste typen av våld i unga parrelationer, därför måste vi börja prata om att det som sker på nätet faktiskt är våld. Det är på riktigt. Projektet kommer att stå på två ben. Det ena kommer att handla om att utforma en metod för uppsökande arbete på nätet utifrån att vi är en förening och tjejjour. Att nå dem som inte når oss, vilket kan handla om exempelvis personer med funktionsvariationer eller andra språk. Den andra biten är att genom vårt perspektiv ge tjänstepersoner, pedagoger och andra vuxna som möter barn och unga verktyg genom kunskapshöjande insatser, säger Jeanette Rahbe.

Enligt Jeanette Rahbe finns det en oförståelse bland vuxna inför ungas vardag på nätet eftersom vuxna i dag ofta saknar kunskap om hur det är att vara ung på internet.

– Nätet är en ny arena för våldet att ta plats på samt en arena där det inte funnits mycket stöd och hjälp att få. Förståelsen i vuxenvärlden har varit väldigt låg för barn och ungas situation på nätet. Den äldre generationen har ingen digital ”ryggsäck” med sig. Vi har en ryggsäck när det gäller hur man ska cykla säkert, ta hand om mobbning och vilka bilstolar som är säkrast för barn. Men vi har ingen aning om hur det är att vara barn och ung på internet.

Jeanette Rahbe menar att detta har sin grund i en nedlåtande attityd mot barn i allmänhet och som går igen i hela samhället.

– Vi har juvenism i Sverige. Vi diskriminerar barn just för att de är barn. Ofta negligerar vi barns berättelser och problematik, vi ser inte unga barn som personer som kan uttrycka sig. Har vi exempelvis attityden att det ”bara är att stänga av” om internet så visar vi att vi inte tar det på allvar och då kommer unga inte heller att vilja prata med oss. Vi har många barn och unga som tar livet av sig på grund av digitalt våld. Så allvarligt är det. Och om vi som vuxna inte vet hur vi ska hantera det så måste vi lära oss, det är vår skyldighet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Kärlekens ekonomi

Kärleken är en godtycklig ekonomi och därför är jämställdhet alltid möjligt, skriver Rojin Pertow.

Fria Tidningen

”Det finns en omedvetenhet kring hedersvåld”

För 20 år sedan skrev Christina Wahldén den omvälvande boken Kort kjol, där en ung kvinna tampades med sviterna av att ha blivit våldtagen. Nu är författaren tillbaka med Falafelflickorna, en deckare om hedersproblematik riktad till barn.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu