• Nackunga community ska utvidgas till hösten men består i dag av, från vänster, Sofi Håkansson, Idun, Andreas och Juno Fogelqvist samt Iben Snebang med Esther och Birk.
  • Varje vecka har communityt gemensamma arbetsdagar, som även lockar personer utifrån. Här jobbar Magnus Hjort och Andreas Fogelqvist.
  • Förutom prästgården har communityt också ett hus med förråd, ett hus som ska bli bostad, en bastuvagn, en stor trädgård och ytterligare två mindre bostäder på tomten. Utöver det finns tre tomter som ska bebyggas med bostäder och en kurslokal.
  • Nacka community har bland annat anordnat en workshop med brittiska Debbie Warrener kring inre omställning.
  • En kväll i veckan träffas communityt och grannarna för att äta gårdssoppa hemma hos varandra.
Landets Fria

Sociala band viktiga för växande kollektiv

Gruppen bakom Nackunga community i Hölö utanför Järna har en vision om ett liv i samklang med Moder Jord. Nu söker de fler som vill dela gemenskapen.

Grunden till Nackunga community lades för fem år sedan med köpet av Nackunga prästgård, ett trevåningshus på 400 kvadratmeter från början av 1800-talet. Sedan köpet har några familjer levt här ihop och huset har byggts om till fem lägenheter. Planen på sikt är att skapa en by med plats för 30–40 invånare, en samlingslokal och gärna med olika verksamheter på platsen som gårdsförsäljning, kafé, yogaklasser eller snickeri.

Nu går gemenskapen in i nästa fas och söker nya boende som vill flytta in efter sommaren. Det ska vara personer som vill och kan ställa om till ett sätt att leva som innebär en annan typ av närhet i sina relationer, att arbeta ihop och driva visionen för platsen.

I skrivande stund har det kommit in över 15 ansökningar och gruppen ska viga sommaren åt att sprida ordet om communityt och se vad det ger för resultat.

– För att det här ska kunna lyfta behövs resurser – tid, energi, villighet och förmåga att driva och bära ett så här stort projekt, säger Sofi Håkansson.

Nackunga community bygger på nära relationer. Sofi Håkansson och Andreas Fogelqvist levde tidigare i en relation och har ett barn tillsammans, men separerade för fyra år sedan. Andreas lever nu med en ny partner, Iben Snebang. Det är dessa tre och deras barn som i dag utgör communityt.

– Det är väldigt rikt att hantera alla dessa lager av relationer mellan oss tre, säger Sofi Håkansson.

Alla tre har lång erfarenhet av personlig utveckling – något som kan vara bra att ha i ett kollektivt boende.

– Det blir en viktig del av Nackunga. Vi är erfarna i att möta oss själva, gå djupt tillsammans, vara avslappnade och hantera konflikter, säger Andreas Fogelqvist.

Han betonar hur viktigt det är att alla står bakom communityts alla tre ben. Nummer ett är det inre livet och gemenskapen som en utökad familj. Nummer två är att ta hand om och utveckla själva platsen. Och nummer tre är att ha utåtriktad verksamhet, att vara en plats för lärande, möten och utbyte med personer i närområdet och andra nyfikna.

– Vi vill inte sitta i vår egna lilla bubbla utan vara en kraft i samhället och ett exempel för andra, säger Sofi Håkansson.

Hittills har Nackunga community bland annat ordnat samtalskvällar, fester, workshops, konserter och föredrag.

En annan viktig grund för communityt är de gemensamma arbetsdagarna en gång i veckan som även lockar personer utanför communityt. I framtiden kommer arbetsdagarna förmodligen att hållas även hos andra som behöver hjälp, men att få det praktiska arbetet gjort är bara en av poängerna.

– Vi gör många saker för att skapa kontakt som att äta tillsammans och sitta i sharingcirkel, men det finns något magiskt med att arbeta med händerna tillsammans, säger Andreas Fogelqvist.

En av inspirationskällorna är boken Beyond civilisation av Daniel Quinn.

– Där talar han om community främst som att GÖRA något ihop, inte bara bo ihop. Detta slog an i mig! Det är på arbetsplatser och projekt där vi gjort något roligt tillsammans som jag har känt mest glädje och mening, säger Sofi Håkansson.

Dessutom är communityt drivande i en gemensam soppkväll varje vecka där de tillsammans med några grannar turas om att bjuda på soppa hemma hos sig.

– Det bygger otroligt starka band över tid att ha en sådan struktur som löper. Det är väldigt värdefullt att ha goda relationer med människor i närområdet, säger Sofi Håkansson.

I communityt är kontinuiteten central, att leva med samma människor år efter år.

– Vi har bestämt oss för att stå kvar i det som är. Vi har genomskådat illusionen om att det är bättre någon annanstans. Är valfrihet verkligen frihet, eller är det mer utvecklande och ger större frihet att stanna kvar och vilja växa i det som är? Att bli speglad av samma människor om och om igen är väldigt utvecklande. Du tvingas att möta dig själv och vara autentisk i alla situationer, säger Sofi Håkansson.

För de boende är det viktigt att leva både ekologiskt och socialt hållbart.

– Jag ser det vi gör som att vi bygger ett parallellt system där vi ska kunna vara självförsörjande på energi, föda, vatten och framför allt våra sociala behov. I ljuset av att vår civilisation håller på att bryta ihop kommer vi att behöva gå tillbaka till riktiga värden, och då tror jag att de sociala banden står över allt annat, säger Sofi Håkansson.

Hon berättar att denna insikt blev det starkaste minnet från en överlevnadsvecka som hon deltog i förra året. Deltagarna fick först lära sig färdigheter som att göra upp eld med pinnar, bygga skydd och hitta ätbara växter. Sedan fick de i tre dagar klara sig med endast sovsäck, kniv och kläderna de just då bar på kroppen.

– När jag inte hade ätit på nästan ett dygn var känslan ändå att tillsammans klarar vi allting. Det blev väldigt synligt att när man är tillsammans på en gemensam resa är ingenting farligt eller hotfullt.

Läs mer på www.nackungacommunity.se eller Nackunga community på Facebook.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu