• Per Bergvall från Bergvallens Stugby och Carola Nilsson, ägare och chef på Hotell Hammarstrand diskuterade förhållandena för företag på landsbygden.
  • Maria Gustafsson ledde samtalen när över 40 personer från Ragunda kommun och det lokala näringslivet samlades.
Landets Fria

Företagare hoppfulla om ny landsbygdspolitik

Lokala företagare möttes i Ragunda för att diskutera förslaget om en sammanhållen landsbygdspolitik.

Under en eftermiddag på Hotell Hammarstrand i Ragunda i Jämtland bjöds förra veckan lokala näringar in för en sammanställning och diskussion om den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag om att förbättra möjligheterna att leva i glesbygd. Arrangörer var Hela Sverige ska leva och Ragunda kommun. Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket och sekreterare i Landsbygdskommittén, ledde samtalen.

– Jag är imponerad av kommitténs bakgrund som boende och verksam på glesbygden, berättar Maria Gustafsson och understryker vikten av att tydliga instruktioner skrivs in i lagar. I slutbetänkandets författningsförslag finns också återkommande inskrivningen för olika myndigheter att de ”ska i sitt arbete beakta landsbygdernas förutsättningar och behov”.

– Det är skarpa förslag, men vi riskerar att analysera sönder dem. Kommer vi att diskutera problem eller kommer hela Sveriges landsbygder att utnyttja förslagen och trycka på? säger Ville Welin, landsbygdsutvecklare från Strömsunds kommun.

Han är en av de 40-tal personer som kommit för att ta del av dialogmötet. Under kommitténs arbete hölls 14 liknande möten med 800 deltagare. Nu vill Landsbygdsnätverket fortsätta skapa opinion genom att hålla diskussionen levande.

– Jag ser att hela strukturen berörs och det är jätteviktigt att förslagen kommer fram. Det finns nu en chans till ett enat Sverige sett som en helhet, säger Per Bergvall från lokala hembygdsgården och ägare av Bergvallens Stugby.

Som kommittén uttrycker det i förslaget är det ett batteri av åtgärder för att stärka optimismen och utvecklingskrafterna i landsbygderna som kan vara till nytta för hela landet. Bland annat handlar det om bostäder, lärcentra, bredband, företagsstöd, ökad närvaro av stat och polis, tillgång till skola, vård, apotek, matvaruhandel, bensinstationer och stärkt folkbildning.

– Absolut skulle det påverka om ett sådant förslag gick igenom. För mig ligger arbetsgivaravgiften väldigt varmt om hjärtat. Med höjningen för ett par år sedan är vi försiktigare med anställningar. Skulle förslaget gå igenom vågar vi chansa mera, särskilt med unga direkt efter studenten, säger Carola Nilsson på Hotell Hammarstrand.

Genom ökade utbildningsmöjligheter för sin personal kan hon även stärka kompetensen enklare, menar hon.

– Det är lättare att få folk att utveckla sig än att få kompetensen att flytta hit, därför är utbildning viktigt, säger kommunalrådet Jonas Andersson som också var på plats.

Fakta: 

En sammanhållen politik

Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande från januari 2017 har utgått ifrån att det ska finnas lika stora förutsättningar att bo och leva på landsbygden som det är i städerna. I förslaget lyfts en starkare samhällsekonomi och sysselsättning fram. Tanken är att kommitténs 75 förslag ska gynna hela Sverige. Ragunda kommun är en av de 23 glesbygdskommuner som kommittén anser borde få ett särskilt näringslivspaket.

Källa: www.regeringen.se

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

197 miljoner till landsbygden

Regeringen nya Hela Sverige-satsning ska ge fler gröna jobb, servicekontor på små orter och bättre internetuppkoppling.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu