• 4000 kvadratmeter solceller innan 2019 är slut är målet för Sol i Väst.
Göteborgs Fria

Regionen breddar nätverk för solel

Projektet Sol i Väst som jobbar för mer solel i Västra Götaland går nu in i nästa etapp. Genom ett inspirerande avancerat nätverk för de kommuner som redan kommit igång, och ett basnätverk som startar från början är planen 4 000 kvadratmeter solceller innan 2019 är slut.

Den första etappen av projektet Sol i Väst pågick mellan 2013 och 2016. Då deltog 23 kommuner och kommunala bolag i Västra Götaland, och tillsammans installerade 15 av kommunerna 4 400 kvadratmeter solceller. Nu har ett nytt mål satts – innan 2019 är slut ska solceller ha installerats på minst 4 000 kvadratmeter till.

– Alla deltagare kommer kanske inte att fullfölja men det är helt klart ett realistiskt mål, säger Amar Delilovic som är projektledare på Hållbar utveckling Väst.

De deltagare som har varit med från början och installerat sina första anläggningar bildar ett nytt, avancerat nätverk.

– De har fått känna på hur det är att ha dem i drift och hur det fungerar med underhåll, administration, ekonomi och så vidare. Nu står de inför andra utmaningar och fokuserar på till exempel energilagring, säger Amar Delilovic.

Att undersöka var i kommunerna solceller lämpligast kan placeras är en annan av uppgifterna.

– Det kan till exempel vara på förorenad mark där man inte får bygga något annat och där människor ändå inte vistas.

Parallellt med det avancerade nätverket finns ett nytt basnätverk för att ge fler kommuner som inte hakade på från början en chans att delta.

– Vi kommer att kompetensutveckla från grunden och deltagarna kommer att få en A-Ö utbildning. Men även om det är två olika nätverk kommer de att samverka sinsemellan också genom en årlig träff bland annat, säger Amar Delilovic.

Förutom att satsa på utbyggnad av solel är tanken att nätverken kan fungera inspirerande för företag, privatpersoner eller andra offentliga aktörer. Amar Delilovic nämner att vissa kommuner har valt att bygga ut solceller på tak till badhus eller äldreboenden som exempel på vad andra kommuner kan ta efter.

– Det handlar om att sprida solel i regionen och utveckla området, inte bara när det gäller antalet kvadratmeter utan också genom kompetensutveckling som man kommer att ha nytta av framöver.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Noll nya studentbostäder klara i år

Antalet klara studentbostäder i år är den högsta siffran på 15 år. Men det gäller inte i Göteborg, som inte har en enda ny studentbostad klar för inflytt under 2017 enligt en ny rapport.

Göteborgs Fria

Nya sextimmarsdagar på gång

Det omdebatterade försöket på Svartedalen är avslutat ­– men det betyder inte slutet för sex timmars arbetsdag i Göteborg. Förslag på nya projekt är redan på gång.

Göteborgs Fria

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu