Sara Falkstad

Inledare


Internationella kvinnodagen

  • Idag på den internationella kvinnodagen hålls omfattande demonstrationer och manifestationer för kvinnors rättigheter över hela världen.
Fria Tidningen

Vi förenar våra hjärnor och hjärtan

Det är Internationella kvinnodagen och kriget mot kvinnors kroppar pågår för fullt i Sverige och i världen. Ljuset i tunneln är dels en ny feministisk rörelse, dels den stillsamma solidaritet som det vardagliga systerskapet står för.

Internationella kvinnodagen, 2017. Världsläget är vid första anblicken nedslående. 2017 är året då politiker i Ryssland har legaliserat våld inom äktenskapet - endast två parlamentsledamöter röstade emot. Detta i ett land där 14 000 kvinnor om året blir dödade av sin partner och kvinnors och HBTQ-personers rättigheter kringskärs alltmer.

I krigshärjade Syrien och Jemen drabbas kvinnor dagligen av våldtäkt, kidnappningar och husarrest, och lämnas ofta att ensamma försörja en familj under omöjliga förhållanden. I Sydsudan, som toppar statistiken både när det gäller barnäktenskap och mödradödlighet, hotar nu också en svältkatastrof, där kvinnor och barn får ta första smällen.

2017 är året då en kvinnofientlig och rasistisk president har tagit makten i USA. Symboliken i att det första Donald Trump gjorde var att dra in USA:s bistånd till organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa, är svår att ta miste på. Omringad av idel män, skrev han under den order som drog tillbaka 5,3 miljarder kronor årligen till familjer som behöver hjälp med preventivmedel, sexualupplysning, mödravård och förebyggande av HIV och Aids. Organisationen Marie Stopes International har uppskattat att åtgärden kommer att resultera i ca 6,5 miljoner ofrivilliga graviditeter, 2,2 miljoner aborter och en ökning av mödradödligheten med 21 700 fall de närmsta tre åren.

Även i det svenska rättssystemet har den amerikanska anti-abortlobbyn sina smutsiga fingrar. Den kristna lobbyorganisationen ADF (Alliance Defending Freedom) ger både ekonomiskt och juridiskt stöd till den abortvägrande barnmorskan Ellinor Grimmark i hennes rättsprocess mot Region Jönköping, och fallet har gjorts till del av en internationell kampanj som vill inskränka den europeiska aborträtten.

Debatten i Sverige kretsar annars kring livesända våldtäkter, hat och hot på nätet, och hur mycket eller lite kläder vi ska ha på oss. Och förstås, hur en bäst föder barn i en bil, när vi som ett av världens rikaste länder monterar ner förlossningsvården. År 2017 är kvinnans kropp fortfarande ett slagfält. Under tiden slits dessa kroppar ut: en allt större del av kvinnliga pensionärer lever under fattigdomsgränsen, för att de har arbetat deltid och tagit ansvar för hem och barn. Bland de långtidssjukskrivna är kvinnorna överrepresenterade. Tålmodigt väntar vi på åtminstone något slags ekonomisk kompensation, förgäves: den senaste siffran på löneskillnaden mellan kvinnor och män är 76 miljarder kronor.

Det är 2017 och inte ens i Sverige har vi lyckats freda våra kroppar. Inte från sexuella trakasserier, inte från våldtäkter, misshandel och hot, underbetalt arbete, sämre hälso- och sjukvård, förlossnings- och förslitningsskador. Allra minst från andras åsikter, från objektifiering och från tränings- och diethets.

Under brinnande krig mot våra kroppar, är det än viktigare att våra hjärnor är skarpa och våra hjärtan varma. Att vi ibland vänder blicken från hoten framför oss, till systrarna som står vid vår sida. Till Lilianne Ploumen, den nederländska ministern som skyndade sig att lansera initiativet ”She decides” för att kompensera för varenda dollar som Trump skurit bort från sexuell och reproduktiv hälsa. Till Linnéa Claeson, handbollsstjärnan som blivit en förebild för tusentals tjejer genom att svara på våldtäktsfilmer och penisbilder med att hänga ut förövarna. Till de miljontals som deltog i Women’s March 21 januari. Och till alla de stillsamma medsystrar som plötsligt ger sig tillkänna, muttrar något argt om det du också retar dig på, eller säger något snällt till dig när du är ledsen. Som stöttar dig på ett jobbigt möte, eller ringer till dig när du är sjukskriven.

Det är 2017 och vi måste tro, att upprustningen mot kvinnors kroppar är en desperat dödsryckning från ett patriarkat som håller på att tappa greppet. Det finns en ny feministisk rörelse och det finns systerskap. Håll hårt i varandras händer - vi kommer att behöva varandra.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu