Lesbisk odyssé genom Sverige | Fria.Nu
  • Genom att anlägga ett queert perspektiv på historieskrivningen avslöjar Elfrida Bergman och Sara Lindquist tidigare förbisedd lesbisk historia.
  • Sara Lindquists fotoprojekt om lesbisk intimitet kommer att vara en del av konstprojektet, som bland annat innefattar ett museum på hjul.
Fria Tidningen

Lesbisk odyssé genom Sverige

Konstprojektet Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé kommer under de närmsta åren att utmana betraktarens bild av Norrland, lesbiskhet och historia. – Vi vill synliggöra lesbiska och queera erfarenheter i historisk tid och nutid från de norra länen, säger Elfrida Bergman, som tillsammans med Sara Lindquist är initiativtagare till projektet.

Elfrida Bergman och Sara Lindquist har tidigare arbetat med projektet Queering Sápmi, en serie dokumenterade möten och berättelser om och med samiska personer som på olika sätt identifierar sig som hbtq-personer och normbrytande i det samhälle de lever i. När projektet var över föddes idén till Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé, som både tar ett historiskt grepp och behandlar samtid och plats för att berätta och förstärka den lesbiska historieskrivningen:

– Det har funnits ett sökande efter queera, lesbiska platser som inte längre finns. Jag har jobbat med att göra fotografiska gestaltningar där jag återskapar händelser, baserat på minnen och berättelser. Vi har på olika sätt jobbat med platsens betydelse för identitet och hur minoriteter inte hörs och syns i den stora historieberättelsen, säger Sara Lindquist.

Elfrida Bergman fortsätter:

– Vi vill inte bryta upp historieskrivningen, snarare nyansera den. Där det finns luckor tar vi hjälp av konstnärer med queera erfarenheter för att fylla i. Precis som Anders Zorn målade Gustav Vasas kalufs blond i nationalromantikens spår för att förstärka bilden av vit svenskhet vill vi fylla i luckorna för att förstärka den lesbiska historien, skillnaden är att vi berättar att det är just det vi gör.

– Historia är ett mångfacetterat görande där vissa berättelser får bli kanon och tongivande, säger Sara.

Geografisk plats spelar en nyckelroll i projektet:

– I den queera historien som finns fokuseras det på storstäderna. Om Norrland alls nämns är det som en plats folk lämnar för att leva sina liv i södern, säger Sara Lindquist. Men vi vet att det också varit en plats som människor aktivt valt för att leva sina liv.

Elfrida Bergman menar att den svenska diskussionen kring hbtq-frågor inte kommit så långt som det kan verka, någonting som främst märktes när de arbetade med efterforskningar i Härjedalen:

– Många hbtq-ungdomar i glesbygden är utsatta i sin ensamhet, särskilt om de vill leva kvar i hembygden. De tror att de är ensamma, att det inte finns någon som dem och aldrig har funnits någon som dem i närheten. Då är det mäktigt att kunna säga att ”vet du, på den här gatan bodde det en lesbisk kvinna som grundade den första rösträttsföreningen i staden” eller att ”I den här lilla byn med hundra invånare levde det på 1950-talet en person som skrev om kön och könsidentitet i sina dagböcker på ett sätt som fortfarande idag är radikalt”. Det kan vara livsnödvändigt att förankra sig själv i historien.

Projektet kommer bland annat att innefatta ”labb”, där deltagare bjuds in för att arbeta med olika teman relaterade till lesbiskhet och dela med sig av sina erfarenheter. Elfrida Bergman och Sara Lindquist hoppas på att med projektet kunna sprida ett källkritiskt synsätt på historien och att inte ta historiska sanningar för givna:

– Min vision är att vi ska nå långt utanför den lesbiska målgruppen, att vi ska få människor att reflektera över att all historieskrivning bygger på tolkningar och urval och aldrig är en slump. Det finns nästan alltid politiska syften med att berätta historia på ett visst sätt, säger Elfrida Bergman.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Den queera takeovern

”Queer takeover är ett sätt att visa att vi också finns här och att vi också är en del av samhället”, säger Simon Poulsgaard från Gothenburg Guerilla Queer Bar.

Göteborgs Fria

De lyfter lesbiskt liv på landet

Pride

Nätverket Lesbisk landsbygd lyfter med sina foton fram en sida av landsbygden som det oftast är tyst om: den queera och lesbiska.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu