Debatt


Borlängebor för religionsfrihet
  • Demonstrationer och protester mot rasism är inte ovanliga i Borlänge. På första maj 2016 samlades hundratals människor för att protestera mot rasister som marscherade genom staden.
Fria Tidningen

Borlängebor går ihop för religionsfrihet

Som en motreaktion mot Sverigedemokraternas rasistiska kampanj mot byggandet av ett islamiskt center i Borlänge startades initiativet Borlängebor för religionsfrihet. Vi är många som vill ha ett samhälle där vi alla kan leva i frihet på lika villkor, skriver Casper Karlqvist och Angelica Andersson.

I Borlänge har Sverigedemokraterna redan startat sin kampanj inför kommande valår. Trots att religionsfriheten är grundlagsskyddad har de inlett en namninsamlingskampanj för att stoppa bygget av ett islamiskt center och vill ha en folkomröstning i frågan.

Som ursäkt för att kunna bedriva en sådan hetskampanj påstår SD att de endast vill byta plats på det planerade islamiska centret. Detta är som vanligt när det gäller Sverigedemokraterna bara en ursäkt för att kunna bedriva rasistisk politik.

Om man i själva verket granskar det kampanjmaterial SD skickat ut till tusentals hushåll är själva placeringen inte alls något centralt. Vad de kommunicerar ut till Borlänge är ett klart och tydligt ”Nej till uppförandet av ett Islamiskt center i Borlänge”. På populistiskt manér vill de att alla Borlängebor ska få rösta om huruvida en minoritet ska ha samma rätt som alla andra att utöva sin religion.

Det där med religionsfrihet verkar inte ligga Sverigedemokraterna nära hjärtat. För att göra allt extra tydligt signerar SD sitt kampanjmaterial med ”Sverigedemokraterna Borlänge, Arbetsgruppen stoppa det islamiska centret”.

Dessutom bjöd partiet nyligen in en föreläsare som flertalet gånger spridit rasistiska konspirationsteorier om muslimer och jämfört islam med nazism.

Det må vara på lokal nivå – men att ett parti riktar en sådan kampanj som Sverigedemokraterna just nu bedriver mot en religiös minoritet är ett hot mot religionsfriheten. Inte bara för att de försöker försvåra och förhindra den bygglovsprocess som egentligen borde behandlas som vilken annan bygglovsprocess som helst, utan också för att det spär på den rasism som riktas mot i detta fall muslimer. På samma sätt som att det är ett hot mot yttrandefriheten när människor hotas till tystnad är det ett hot mot religionsfriheten när exempelvis muslimska kvinnor inte kan känna sig säkra och måste oroa sig för att bli utsatta för trakasserier för att de bär hijab eller slöja.

De senaste årens snabba normalisering av rasism får redan konsekvenser och fler kommer det att bli. I en tid när världens stormakter väljer ledare som baserar hela sin retorik på rasism och att ställa människor mot varandra (USA, vi tittar på er) blir bakslagen för ett öppet samhälle många.

Ett av symptomen på den sjukdom som världen drabbats av är att var femte Borlängebo i förra valet valde att lägga sin röst på ett parti som nu med vind i seglen väljer att verka för att inskränka religionsfriheten i en hetskampanj som riktar sig mot stadens muslimer.

När rasistiska krafter organiserar sig i våra lokalsamhällen får vi inte stå tysta. Samlar SD in namn för att sprida sin splittring måste vi stå med ett enande alternativ. När Sverigedemokraterna inte vill att muslimer ska ha samma rätt att utöva sin religion som sina judiska eller kristna vänner måste vi ta plats med vår vision om ett jämlikt samhälle där ingen ska utsättas för rasism.

Vi måste stå upp för det samhälle vi vill leva i.

I Borlänge startade vi som svar på SD:s namninsamling kampanjen Borlängebor för Religionsfrihet. Vi har delvis stått utanför lokala affärer, nära platsen SD samtidigt stod på, både för att samla in våra egna namn och för att visa de Borlängebor som gick förbi att det finns ett alternativ till Sverigedemokraternas hatkampanj. Vi har dessutom spridit kampanjen digitalt och delat fysiska listor på olika platser i vårt lokalsamhälle.

Bemötandet vi har fått har varit mycket positivt. Många har velat engagera sig, tagit med sig våra namninsamlingslistor till sina arbetsplatser samt tipsat vänner och familjemedlemmar om att hjälpa till.

Vi är över 1 000 personer som skrivit under. Det berättar att vi är många som vill ha ett samhälle där vi alla kan leva i frihet på lika villkor – men vi måste organisera oss tillsammans för att nå dit.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu