• Sverige kan bli tredje landet i världen att slopa transsexualitet som psykiatrisk diagnos.
  • Rhea Bengtsson.
Fria Tidningen

Socialstyrelsen: Transexuella ska sluta klassas som sjuka

Socialstyrelsen arbetar för att transsexuella personer ska sluta klassas som psykiskt sjuka i kontakt med vården. Ett viktigt steg framåt för transpersoners rättigheter men mycket återstår, säger Rhea Bengtsson från föreningen Transförsvaret.

Frankrike blev världens första land att slopa transsexualitet som psykiatrisk diagnos år 2010. Den 1 januari i år följde Danmark efter. Frågan är om Sverige kan bli land nummer tre? I fredags meddelade Socialstyrelsen att den nu ser över klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en psykisk sjukdom vid kontakt med vården. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen WHO arbetat fram nya internationella diagnoskoder som används inom vården. I den nya versionen finns ett specifikt kapitel om sexualmedicinska diagnoser istället för att det som nu klassas som en psykisk sjukdom.

– Det är en helt rimlig förändring, många indelningar och kategorier är föråldrade. För oss är beslutet okontroversiellt, vi brukar följa de ändringar WHO beslutar, men framför allt har just denna förändring ett viktigt symbolvärde, säger Kristina Bränd Persson, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för statistik och jämförelser.

Detta välkomnas av den nybildade föreningen Transförsvaret.

– Att man klassar transsexualism som en psykisk sjukdom innebär ju att man ser det som att det går att bota, att man slutar vara transsexuell bara för att man genomgår en behandling. Vissa känner så klart så men inte alla och sjukdomsstämpeln hindrar till exempel adoption. Att Socialstyrelsen ska se över klassificeringen i kontakt med vården och göra om den är en stor förbättring, säger Rhea Bengtsson, som är sekreterare på Transförsvaret.

Men det finns en allmän oro att beslutet kan leda till att vården för transsexuella personer begränsas. Den farhågan är grunden till att Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, inte aktivt drivit frågan om att transsexualism ska sluta klassas som en sjukdom. Fördelen med beteckningen är att den ger transsexuella personer möjlighet till finansierad vård, menar förbundet, som istället fokuserat på att förbättra vården för transpersoner.

Men Socialstyrelsen tydliggör att det är viktigt att alla får rätt till en likvärdig vård även i framtiden. Maria Sundin, som både suttit i RFSL:s förbundsstyrelse, varit ordförande i den europeiska hbtq-organisationen TGEU och suttit i styrelsen för den internationella organisationen ILGA, skriver i en kommentar på sociala medier att ingen behöver vara orolig för att Socialstyrelsens förslag innebär att rätten till vård begränsas:

”Precis som med Kunskapsstödet (för vård av könsdysfori som togs fram av Socialstyrelsen år 2015, reds. anm.) är syftet att öppna upp vården för all trans inklusive icke-binära som behöver”, skriver hon.

Den 21 november förra året ockuperade ett 50-tal aktivister från Transförvaret Socialstyrelsens lokaler i Stockholm i protest bland annat mot att transsexualism klassas som en psykiatrisk diagnos. Inspirationen kom från en ockupation som genomfördes mot Socialstyrelsen för snart 40 år sedan, år 1979. Då protesterades mot att homosexualitet betecknades som en sjukdom vilket ledde till att myndigheten kort därefter beslutade sig för att slopa sjukdomsstämpeln. Transförsvarets sekreterare Rhea Bengtsson tror att deras protestaktion kan ha haft betydelse också denna gång.

– Vi har försökt pressa på för att visa hur viktigt det här är för oss, vilket enligt Socialstyrelsens hbtq-kommunikatör har bidragit till beslutet. En av de mer uppmuntrande sakerna med det här är att så många hör av sig, främst transpersoner, som stöttar oss och säger att de känner hopp.

Samtidigt säger Rhea Bengtsson att det här bara är en fråga som föreningen driver när det gäller att stärka transpersoners rättigheter i Sverige. Andra viktiga frågor är likvärdig transvård i hela landet, att sluta operera nyfödda utan tydligt definierade könsorgan och att Socialstyrelsens rättsliga råd, som fattar beslut gällande ändrad könstillhörighet för transpersoner, ska tas bort.

– Vi kommer att hålla fler demonstrationer och fortsätta tills vi får igenom alla våra krav. Vårt mål är att alla transpersoner ska få självbestämmande över sina egna kroppar och samma rättigheter som cis-personer*.

Fakta: 

*En cis-person är en person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt.

Läs mer om Transförsvaret: http://transforsvaret.se/

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Svensk fredsveteran fyller 80

”Vi äldre skulle kunna bli en jättestark kraft”, säger Agneta Norberg som fyller 80 år nästa vecka men inte har några planer på att sluta kämpa mot upprustning och krig.

Fria Tidningen

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu