Krönika


krönikan

Sesam

Krönika: Integration med rivstart

Många av mina svenska vänner brukar fråga mig hur jag kunde integrera mig så snabbt i Sverige. Och med att integrera sig snabbt menar de att lära sig svenska, försörja sig och att vara mycket delaktig i samhället. Och det har jag gjort.

Javisst, att man blir en aktiv person i samhället kan kopplas ihop med egna styrkor och en stark vilja. Men det hänger också väldigt mycket ihop med den generositet och godhet som svenskarna har visat.

Min rivstart i Sverige började med en lång vänte-tid på flyktingförläggningen i Glava i december 2013. Under den tiden fick jag många svenska vänner som bjöd hem mig. Jag fick lära mig mycket om de svenska koderna, kulturen och högtiderna.

Jag kommer ihåg hur det svenska civila samhället gav livet på flyktingförläggningen mening, genom att skjutsa flyktingar till simhallar, biblioteket och aktiviteter. Och allt var gratis.

Jag kommer ihåg hur mina svenska frilans-kolleger i Värmland hjälpte mig att hitta min första lägenhet i Sverige. Och när jag flyttade till Skåne förmedlade de kontakter till frilans-journalister i Malmö. Det hjälpte mig att få en annan syn på mitt yrke.

I Malmö fick jag enormt mycket hjälp av frilansjournalisten Åsa Ohlsson och hennes man. De lämnade sitt eget kontor till mig när jag praktiserade hos dem, medan de satt på vanliga stolar och bord. Jag glömmer aldrig hur Åsa gav mig mycket tid av sin tid och energi, för att lära mig om den svenska journalistiken. Det tycker jag var generöst av henne.

Nu har jag varit i Sverige i tre år. Tiden går fort. Men om man lyckas integrera sig i Sverige, bör man inte glömma bort att det var tack vare den svenska generositeten och godheten. För utan den blir integrationen ännu svårare.

Den här hjälpen som jag har fått av mina svenska vänner har tusentals av mina landsmän som har flytt till Sverige fått.

Den här generositeten hos mina vänner finns hos många av de svenskar som skänkte 49 miljoner kronor till Musikhjälpen för att hjälpa barn som lever i krig. Och som har gett miljoner till välgörenhets-organisationer som hjälper flyktingar.

Svenskar! Fortsätt med er generositet, utan den kan vi inte integreras med rivstart och på rätt sätt i det svenska samhället.

Ordlista

civil -t -a samhället = den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten (det kan

t ex vara olika föreningar)

frilansjournalist -en -er = journalist som har ett eget företag och säljer artiklar till t ex olika tidningar

generositet -en - = när man är generös, ger mycket av något till andra

kod -en -er svenska koder = kulturella koder i Sverige

rivstart -en -er = när något går väldigt fort i början

ANNONSER

© 2023 Fria.Nu