• Från december förra året till juni i år har FMV sprängt 734 granater i Vättern. I höst planeras ytterligare 84 granater att sprängas.
Fria Tidningen

Granaterna fortsätter att falla över Vättern

Försvarets provsprängningar av granater i norra Vättern får fortsätta. Det har länsstyrelsen i Västra Götaland bestämt – trots att JO och regeringen just nu granskar ärendet.

– Vi tycker att de kunde ha avvaktat tills regeringen sagt sitt, säger Christer Haagman, talesperson för Aktion Rädda Vättern.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nyligen gett Försvarets materielverk (FMV) klartecken att återuppta provsprängningarna i norra Vättern. Mellan den 31 oktober och den 4 november planerar FMV att spränga 84 granater vid provplats Karlsborg. Föreningen Aktion Rädda Vättern är kritisk. De menar att sprängningarna sker intill ett fiskeförbudsområde samtidigt som rödingen, siken och öringen har sin lekperiod. Bullret skadar ekosystemet och stör både boende i området och näringslivet. Föreningen påpekar också att varken länsstyrelsen eller försvaret tar hänsyn till Justitieombudsmannens (JO) beslut att undersöka länsstyrelsens handläggning av ärendet, och att regeringen ännu inte avgjort tidigare överklaganden.

– Trots det ger man nya tillstånd till sprängningar nu på höstlovet. Vi tycker att de kunde ha avvaktat tills regeringen sagt sitt, säger Christer Haagman.

– Att det sker upprepande sprängningar är väldigt allvarligt. Det är möjligt att använda andra skjutfält. Man behöver inte skjuta i dricksvatten och intill fiskeområden.

Enligt Aktion Rädda Vättern har länsstyrelsen gjort flera fel i sin handläggning. De menar att länsstyrelsen felaktigt använt en undantagsparagraf för att vid upprepade tillfällen bevilja nya sprängningar.

– Det har också uppstått en jävsituation. Fiskeriverket är nedlagt och ärendet hamnar därför hos länsstyrelsen. Kollegor inom samma organisation ska alltså både företräda fiskeintresset och ge tillstånd till sprängningarna, säger Christer Haagman.

FMV har tidigare haft tillstånd att spränga i Vättern från december förra året till juni i år. Sammanlagt handlar det om 734 granater, och ytterligare 84 i höst. Enligt FMV:s ansökan sker sprängningarna med god marginal till fredade områden och har bara en begränsad påverkan på miljön. JO kräver att länsstyrelsen redogör för hur handläggningen har gått till senast den 2 december.

Mark- och miljödomstolen har också tagit emot överklaganden. De har i sin tur lämnat ett yttrande till regeringen med rekommendationen att avvisa överklagandena.

– Ärendet ligger hos oss på Miljö- och energidepartementet men beredning pågår och jag har dessvärre ingen information om när ärendet är klart, säger Hanna Björnförs, pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog (MP).

Christer Haagman hoppas att beslutet upphävs men tror inte att det är så sannolikt.

– En annan fråga som hör ihop med det här är att militären vill femdubbla sin verksamhet vid Karlsborgs flygfält. Det är överklagat men det har inte hänt något sedan 2012.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Urskog avverkad i Dalarna

Ett område i Ore skogsrike i Dalarna med träd som är uppemot 200 år gamla har avverkats av Sveaskog.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu