• Morden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal är de mest uppmärksammade hedersmorden i Sverige. FN uppskattar att det sker omkring 5000 hedersmord varje år i världen, men mörkertalet är stort.
Fria Tidningen

”Regeringen nämner inte hedersrelaterat förtryck”

Regeringens besked att det ska inrättas en ny Jämställdhetsmyndighet välkomnas av många. Men föreningen Kvinnors nätverk ser en risk att den polariserade debatten om hedersförtryck försvårar arbetet.

Regeringen meddelade förra veckan att en Jämställdhetsmyndighet ska inrättas i början av år 2018. Det ska också tas fram en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor redan under hösten. Nu varnar Föreningen Kvinnors nätverk, som arbetar mot hedersrelaterat förtryck och våld, för risken att den kunskap som redan finns på området inte används eftersom debatten är så polariserad.

– Det finns en tendens att inte prata om hedersrelaterat förtryck i dag utan bara benämna det som mäns våld mot kvinnor. I pressmedelandet från regeringen om Jämställdhetsmyndigheten och den nya nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor så nämns inte ens hedersrelaterat förtryck, säger Azam Qarai, talesperson för Kvinnors nätverk, och fortsätter:

– Andra sidan av polariseringen gör grova generaliseringar och kopplar hedersrelaterat våld till etnicitet. Båda sidorna försvårar arbetet mot hedersförtryck.

Kvinnors nätverk har arbetat mot hedersrelaterat förtryck och våld sedan år 1994 och driver en mottagning för drabbade ungdomar. Azam Qarai berättar att hon har sett hur arbetet mot hedersförtryck har omorganiserats beroende på vem som leder det. Hon hoppas att Jämställdhetsmyndigheten och den nya nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor kan ändra på det och ta tillvara den kunskap som finns.

– Kunskapen om hedersförtryck varierar stort på de olika myndigheterna och mellan olika handläggare på socialtjänsten i dag. Det behövs en strukturell planering på nationell nivå för att hjälpen inte ska bli godtycklig och rättsosäker för de som är utsatta, säger Azem Qarai.

Även förbundet RFSU lyfter ett varningens finger mot den nya Jämställdhetsmyndigheten, även om förbundet över lag är positivt till regeringens initiativ.

– Det är bra med fokus på förebyggande arbete och killar och män. Och det är bra att perspektivet med hedersrelaterat våld lyfts fram. Men våld i nära relationer inkluderar även hbtq-personer, något som inte får tappas bort i arbetet med strategin. Det finns en stor risk att man missar de grupper som inte innefattas i den begränsning regeringen har valt, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU i ett pressmeddelande.

På Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer, Roks, finns i dag inga farhågor kring den nya Jämställdhetsmyndigheten. Förbundets ordförande Zozan Inci är bara glad över att jämställdhetspolitiken nu kommer att samordnas. Hon tror också att politikerna ser till att personer med rätt kompetens och kunskap kommer att leda arbetet.

– Vi har goda förhoppningar och tycker att den nya myndigheten ska få en chans. Jämställdhetspolitiken har ju inte fungerat hittills och det här kan vara ett sätt att lösa det, säger Zozan Inci.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Oron växer bland barnmorskorna

Förra sommaren var den värsta någonsin för förlossningsklinikerna. I år blir det ännu värre, tror barnmorskan Lilleba Anckers.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu