• ÖB Micael Bydén meddelade beslutet om att tidigarelägga placeringen av fasta trupper på Gotland under en presskonferens på Tofta skjutfält.
Landets Fria

Nytt beslut om fast försvar på Gotland

Etableringen av militära förband på Gotland tidigareläggs med över ett år. Motivet är ett ökat hot från Ryssland.

Förra året tog regeringen beslut om att en permanent stridsgrupp skulle förläggas på Gotland 2018. Det sista regementet på Gotland lades ned 2005. Regeringsbeslutet innebar att 300 soldater ständigt ska finnas på ön, eftersom försvaret av Gotland anses vara av strategisk betydelse i det rådande säkerhetspolitiska läget.

Den 14 september fattade dock överbefälhavare Micael Bydén ett snabbt beslut om att etableringen skulle tidigareläggas. Motivet är Rysslands agerande på Krim och i Ukraina. Beredskapskompaniet P4 Skaraborg som för närvarande övar på Gotland får efter ÖB:s beslut inte lämna ön förrän de ersätts av ett annat förband.

­– Vi utgör Sveriges operativa reserv och är det förband som står i högst beredskap, säger Fredrik Månsson, kompanichef.

De scenarion man övar inför är landstigning av en trupp via vattnet eller luften. Fredrik Månsson är inte orolig för att Sverige ska angripas militärt.

– Jag känner ingen oro, men omvärldsbilden har ju försämrats sedan en tid tillbaka, säger Fredrik Månsson, som upplever att allmänheten på Gotland reagerat positivt på förbandets verksamhet.

Marcella Sylvander, kommunikationsdirektör vid Försvarsmakten, uppmanar de som påverkas negativt av försvarets verksamhet att i första hand vända sig till respektive förband.

– Det som är viktigast att kommunicera i dag är att Gotland är ett av våra militärstrategiskt viktiga områden. Hit hör också Göteborgs hamn och Nordkalotten, fortsätter hon.

Micael Bydén ser ingen anledning att förstärka skyddet av Gotlandsfärjorna.

– Om jag hade sett anledning till detta hade jag kommunicerat detta med rederiet och andra aktörer, men jag har ingen sådan information att ge i dag, säger Micael Bydén.

Försvarsmaktens etablering på Gotland förutsätter ett nytt miljötillstånd, ett tillstånd man ännu inte fått. Micael Bydén vill dock poängtera att miljöfrågorna är viktiga för Försvarsmakten.

– Det är viktigt för oss att följa alla gällande lagar och miljötillstånd, säger Micael Bydén.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu