• Sara Lundh, Philip Larsson och Anders Persson blir tre av lärarna på den nya utbildningen. Mikael Vallström, till höger, är anställd på CFL i Söderhamn där kursen ges samt engagerad i SNOC och Närjord.
  • Utbildningen ges på distans, men när deltagarna träffas kommer många av de praktiska momenten att äga rum vid Närjords odlingar i Tjärnvik i norra Söderhamn.
  • Deltagarna kommer bland annat att lära sig om odling på friland och i mindre växthus, återbruk samt förvaring och förädling.
  • Södra Norrlands omställningscentrum, SNOC, verkar bland annat för stärkt lokal ekonomi, småskalig energiproduktion och socialt företagande.
Landets Fria

Nya odlare ska säkra maten

En viktig utmaning för ett hållbart samhälle är matsäkerheten. Därför startar en pilotutbildning i Söderhamn i höst i ekologisk odling.

Planering av medelstora odlingar, redskapslära, permakultur samt lokal utveckling och lokala resurser. Det är några av ämnena som studenterna kommer att få lära sig mer om under kursen Småbruk – ekologisk odling. Ungefär 20 deltagare ska ägna sig åt grunderna i grönsaksodling och hållbar omställning.

– Eftersom kursen bara är på ett år ger den en överblick. Vi kommer inte att kunna grotta ner oss i något, säger Philip Larsson som blir en av lärarna på kursen.

En annan av lärarna, Sara Lundh, betonar att mycket handlar om att testa och lära av sina misstag.

– En blir aldrig fullärd som odlare. Det blir en massa fel, men en lär sig av det.

Utbildningen hänger intimt samman med det hållbarhets-arbete som Södra Norrlands omställningscentrum och en av dess avstickare, den ekonomiska föreningen Närjord, ägnar sig åt. Tanken är att skapa en lokal livsmedelskedja med både produktion, förädling och distribution.

Bakgrunden är bland annat Institutet för jordbruks- och miljöteknik JTI:s uppmärksammade rapport från år 2013. Forskarna kom fram till att om tillgången till fossila bränslen plötsligt sjönk med 75 procent på grund av en kris, skulle Sverige snabbt hamna i en svältsituation. Lokala och småskaliga lantbruk som är mindre beroende av maskiner klarar sig då betydligt bättre än mer bränsle- och transportkrävande storbruk.

– För oss är kursen ett sätt att lösa livsmedelskrisen. Enligt JTI behövs en halv miljon nya småbrukare inom tio år. En gigantisk utbildningsinsats måste till. Detta är vad folkbildningen borde ägna sig åt framöver, säger Anders Persson, kursansvarig och en av initiativtagarna.

Tanken är att de småbrukare som utbildas ska kunna odla ungefär på halvtid. En del kanske bor i lägenhet i stan, åker ut till sina odlingar när det behövs och delar maskiner med varandra.

Utbildningen har fokus på odling i medelstor skala – deltagarna ska inte bara odla för eget bruk.

– Det är inte en ren odlingsutbildning. Mycket handlar om att våga ta steget från att odla i pallkrage till att odla på en hektar. Det är ett helt annat sätt att tänka än självhushållning, säger Anders Persson.

Utbildningen ska ges i pilotform i två år och förhoppningsvis fortsätta efter det. Det finns också tankar på att ordna liknande kurser för småbrukare inom djurhållning, förädling och hantverk. Intresset har redan varit stort, med många fler anmälningar än det finns platser.

– Det är högt tryck på trädgårdsutbildningar överlag. Det börjar märkas att folk är mer intresserade av att odla grönsaker, säger Philip Larsson.

Många av de praktiska momenten kommer att äga rum vid Närjords odlingar i Tjärnvik i norra Söderhamn. Det blir fysiska träffar i Söderhamn fredag till söndag en gång i månaden. Resten av tiden ska deltagarna studera på egen hand, göra praktik och genomföra ett eget teoretiskt och praktiskt projekt där de planerar en större odling, inklusive efterbearbetning, förvaring och förädling. För den som inte själv har tillgång till mark kommer det att finnas möjlighet att arrendera.

Kursen handlar dock inte bara om att sprida kunskap. Andra komponenter blir exempelvis att skapa nätverk och att väcka politisk medvetenhet kring framtidens utmaningar.

– För oss är det jätteviktigt att inspirera och underlätta för deltagarna. Om folk har en bra grund är det lättare att söka information själv och att skapa egna nätverk där en kan få tips och låna grejer, säger Sara Lundh.

– Jag hoppas också att politiska tankar vaknar, att man måste engagera sig i lokalsamhället och rädda infrastrukturen. Var får vi fröer ifrån, vad gör vi om det inte finns bönder som kan komma med djurskit för att gödsla odlingarna?, säger Anders Persson.

Uppgiften från JTI om hur många småbrukare som behövs finns inte som skriftlig källa: en av rapportförfattarna sa det under en paneldebatt som SNOC anordnade.

Fakta: 

Om utbildningen

Kursen Småbruk – ekologisk odling startar den 26 augusti vid Centrum för flexibelt lärande (CFL) i Söderhamn. Den är en ettårig vuxengymnasial pilotutbildning på halvtid/distans för 22 deltagare.

Utbildningen har planerats i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, föreningen Södra Norrlands omställningscentrum (SNOC), Tjärnvik alternativodlingar och Växhuset i Mobodarne, Söderhamn.

Läs mer på www.hufb.se/vuxenutbildning/cflsoderhamn/

SNOC och Närjord

Södra Norrlands omställningscentrum, SNOC, verkar bland annat för stärkt lokal ekonomi, småskalig energiproduktion och socialt företagande. Den ekonomiska föreningen Närjord har knoppats av från SNOC och har som syfte att stärka och skapa fler jobb inom lokal matproduktion. Båda är baserade i Söderhamn. Läs mer på www.landetsfria.se/a/123313 och www.landetsfria.se/a/118035

Andra omställningskurser i höst

* Ett år i omställning (1YT), Eskilstuna folkhögskola, halvfart distans 1 år – öka förmågan att hantera förändring och kriser både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan, se också artikel på landetsfria.se/artikel/121110

* Ekofilosofi, Hola folkhögskola, Västernorrland, halvfart distans 1 år – undersök rötterna till frågor som miljö och rättvis fördelning och koppla detta till praktisk handling

* Gräsrotsinitiativ för ett hållbart samhälle, Linköpings universitet, helfart vecka 45–49 – om exempelvis permakultur, kollaborativ ekonomi och naturens rättigheter

* Resilient entreprenörskap, Holma folkhögskola, Lund, helfart 1 år – hur du kan ställa om ditt liv och arbeta med det du vill

* Hantverkslinje – människa – natur – teknik, Bäckedals folkhögskola, Sveg, helfart 1 år – utveckla en mer hållbar livsstil genom hantverkstekniker från stenålder till modern tid.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nya småbrukare får mentorer

Nu blir det lättare att börja med småbruk när Förbundet Sveriges småbrukare startar ett mentorskapsprogram.

Landets Fria

Börja året med en kurs

Vill du bli självhushållare, starta odlingsföretag eller bygga tiny houses? Vi tipsar om vårens folkhögskolekurser.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu