• Almaz och Tsehay från Eritrea hade aldrig byggt något före sin praktik i Järbo. Nu har de under ledning mätt, sågat, skruvat och fyllt sex väggatrapper med olika isolering och lerklinat på två av dem.
Landets Fria

Nya svenskar lär sig ekobygge

I projektet Ekobygg för integration lär sig deltagarna inte bara svenska. Målet är också att skapa jobb inom hållbart byggande.

Nyligen beviljades den ideella föreningen Kulturand 630 830 kronor i stöd från Region Gävleborg för sitt projekt Ekobygg för integration. Utbildningen smygstartade dock redan innan dess eftersom verksamhetsledaren Marjo Marthin och föreningens styrelse trodde så mycket på idén.

Folkbildningsgården för ekobygg med lera som Marjo Marthin och hennes man grundade i Järbo 2010 i samarbete med Kulturand har flera gånger tidigare tagit emot personer från Arbetsförmedlingen för praktik eller arbetsträning. Men nu handlar det om en mer strukturerad och sammanhållen utbildning inom tre ämnen: miljömedvetenhet, ekobygge samt svenska för dem som behöver det. En liten grupp deltagare har redan satt igång men den 13 juni blir det nystart för projektet, förhoppningsvis med flera deltagare.

Målgrupperna för utbildningen är flera: utrikesfödda med uppehållstillstånd som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, nyanlända som kan väntas få uppehållstillstånd samt några personer med svenska som modersmål, så att integrationen börjar redan bland deltagarna. De flesta kommer från närområdet men entusiaster från andra delar av landet är välkomna och kan få hjälp att hitta boende i närheten, säger Marjo Marthin.

Fem dagar i veckan ska deltagarna varva teori med praktik på gården. Bland de kortkurser som planeras finns exempelvis fönsterrenovering, målning med linolja och äggoljetempera samt timmerbygge. Deltagarna kommer också att arbeta praktiskt med olika byggen som pågår på gården och diverse tekniker inom bland annat lerbygge som lerklining, att slå lersten och pressa lerhalmsblock.

– Deltagarna blir inte fullärda, men de blir bekanta med flera byggmetoder, säger Marjo Marthin.

Hon blir huvudlärare i ämnen som miljömedvetenhet, återbruk, lerbygge och svenskaundervisning, men flera gästlärare ska tas in utifrån. Tanken är också att deltagarna ska åka till andra ekobyggprojekt för att få inblick i fler sätt att bygga och kanske hjälpa till praktiskt i ett par dagar.

– Det är bra om deltagarna får se att ekobygge kan se ut på många olika sätt. Vi vill att gruppen ska få en bred inblick i ekobygg och miljömedvetenhet och tar gärna emot inbjudningar från intresserade ekobyggare.

Projektet är tänkt att pågå till och med december. Till dess hoppas Marjo Marthin ha hittat ytterligare projektpengar. Målet är nämligen att några av deltagarna, och kanske personer från andra delar av landet med utbildning eller erfarenhet inom ekobygge, ska kunna starta en egen verksamhet.

– En ökande andel av Sveriges befolkning vill bo bra men de som köper ekobyggmaterial importerar i regel det från Tyskland eller Danmark. Gästrikland är den mest skogsrika delen av Sverige och här finns också mycket lera. Det finns planer på flera varor och tjänster som de projektdeltagare som väljer att gå vidare i företagsamhet kan inrikta sig på att sälja.

Marjo Marthin ser också jobbmöjligheter i och med Sveriges och EU:s mål att minska sin energianvändning. Lerklining kan nämligen vara ett sätt att energieffektivisera hus tack vare att lera är termisk massa.

– Lera är inte så isolerande men med lerklining blir det dragfritt och värme lagras och avges på ett behagligt sätt.

Dessutom har flera profiler som ekoarkitekten Anders Nykvist och Boverkets generaldirektör Janna Valik efterlyst möjligheter för nyanlända att bygga sina egna bostäder. Projektet kan vara ett sätt att börja att utbilda för det, menar Marjo Marthin.

– Vi är noga med att säga till alla presumtiva deltagare att det inte finns några garantier för jobb efter projektet. Vår förening är inget företag och jag och min man anställer inte någon – men vi kommer att göra allt för att hjälpa er att starta ett socialt företag, kooperativ eller ekonomisk förening.

För drygt sex år sedan ansökte Kulturand om pengar från EU-programmet Leader just för att kunna starta produktion av material för ekobygg i Gästrikland. Två högskolor och tio företag var intresserade av att medverka och Marjo Marthin beskriver ansökan som omfattande och väl förberedd.

– Den gången trodde inte den lokala Leaderstyrelsen på det här. De bad oss att jobba om ansökan några gånger. Till slut stämde inte ansökan med det som vi ville göra, så vi sa stopp. Sedan dess har vi legat lågt men tankarna har funnits kvar i alla år. Nu är vi igång med ett projekt och har fått stöd, det är väldigt glädjande!

Fakta: 

Några tekniker inom lerbygge

Lerputs och lerklining, som innebär att en blandning av lera, sand och armering som dynga, halm eller sågspån stryks ut över inner- och/eller ytterväggar

Lersten eller adobe, som påminner om tegelsten

Lerhalm, blandningen gjuts på plats eller används i form av förgjutna block

Cob eller mackelering, där fet lerjord blandas med sand, grus, halm och vatten och kompakta väggar formas på fri hand

Läs mer på www.ekobyggmedlera.se och www.lerbyggeforeningen.se

Energieffektivisering

EU har som mål att minska sin energiförbrukning med 20 procent till 2020 och 27–30 procent år 2030.

Källa: europa.eu

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställning Gävle får pris

Månadens omställningsinitiativ har just vunnit ett miljöpris. I höst satsar de på visioner, mat, energi och kommunikation.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu