• Det ska bli lättare för ordningsvakter att avhysa tiggare i tunnelbanan.
Stockholms Fria

SL tar omvägen till tiggeriförbud

SL:s skärpta regler sparkar undan benen på en redan minimal försörjning och ökar risken för väktarvåld hos en utsatt grupp, menar kritiker.

SL skärper sina ordningsregler för att kunna avvisa tiggare från kollektivtrafiken. Det ska bland annat bli stopp för att sitta på golvet, sälja eller dela ut tryckta skrifter, framföra musik, uppträda störande och lämna bagage utan uppsikt.

– Lagen medger inte för oss att förbjuda tiggeriet. Vi kan inte i våra ordningsregler peka ut tiggeri och säga att det inte är tillåtet. Det krävs att det är störande eller skapar otrygghet. Därför använder vi vår verktygslåda för att bemöta problemet, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) till DN.

Föreningen Hem som hjälper utsatta EU-migranter har just tagit del av nyheten när SFT får kontakt. Personen vill vara anonym på grund av en upplevd hotbild mot föreningens medlemmar och menar att det handar om en hetsjakt mot romer.

– När det gäller flyktingar från Syrien så finns ju viljan att hjälpa. Men så fort det gäller romer är det bara klagomål. SL eller polisen säger aldrig: ”De här människorna är ju egentligen lika fattiga och diskriminerade som flyktingarna som kommer nu”.

Föreningen ger romer svenskundervisning en gång i veckan och har tidigare distribuerat gatutidningen Sofia Z. Det gör man inte längre, men då uppmanades säljarna att inte gå runt i tåg, utan att stå utanför spärrarna.

SL vill enligt Kristoffer Tamsons föra dialog med organisationer som arbetar med frågan. Men det har de inte försökt hittills, enligt föreningen:

– SL tillämpar det kända amerikanska talesättet ”skjut först och fråga sen”. De går ut med detta innan de inleder en dialog. Det här är mer av en monolog.

Har föreningen Hem blivit kontaktade av SL?

– Nej, det har vi inte. SL säger att de ”ska försöka nå” ideella organisationer. Det är ynkligt. Det är bara att ringa om de vill ha kontakt, men de har inte ägnat en minut åt det.

Den som bryter mot ordningsreglerna kan inte få böter men ska avvisas av ordningsvakter. Föreningen Hems representant framhåller att de nya reglerna öppnar för godtycke. Vad betyder till exempel att man inte får ”ofreda annan person eller på annat sätt uppträda störande”? Nu riskerar EU-migranter att bli ännu mer utsatta av hot och våld från väktare.

– Vakterna misshandlar romer regelbundet, det är allvarligt. Vi hör om det hela tiden. Det är en eller två vakter mot en eller två romer, vem tror polisen mest på?

De nya reglerna lär samtidigt inte förändra så mycket i praktiken, tror föreningen Hem.

– Men de några dussin som livnär sig på att sälja gatutidningar på tunnelbanor och pendeltåg, deras försörjningsmöjligheter minskar ju och de får gå tillbaka till att tigga.

Har du någon förståelse för att människor kan tycka att det är störande?

– De få som säljer i tunnelbanan är hövliga. Visst finns genuina klagomål, men det är också så att främlingsfientliga organiserar sig för att skapa intryck av att många klagar. SL borde inte dra slutsatser av sådana klagomål, det är ju oftast de negativa som hör av sig och gnäller.

De nya ordningsreglerna gäller från 1 april och ska anslås tydligt i kollektivtrafiken till sommaren. Kristoffer Tamsons hoppas även på ett renodlat tiggeriförbud men då krävs lagändringar.

Fakta: 

FAKTA

• SL:s ordnings- och säkerhetsregler gäller även på Centralstationen. Det är bland annat inte tillåtet att ”ofreda annan person eller på annat sätt uppträda störande” eller ”framträda musik utan SL:s skriftliga tillstånd”.

Läs de nya reglerna här (på sidorna 9-10).

• SL försöker även få bort tiggare från bosättningar nära kollektivtrafiken. En boplats vid Frescati har anmälts till Kronofogden, uppger DN.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hårdare tag mot EU-migranter

Avhysningarna av EU-migranter tar allt brutalare former sedan Farstapolisen infört nolltolerans mot bosättningar.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu