• AU:s ordförande Nkosazana Dlamini-Zuma.
Fria Tidningen

Kvinnors rättigheter i fokus på AU-möte

Under toppmötet inom Afrikanska unionen, som inleds i dag, står kvinnors rättigheter i centrum. Arbetet för att öka jämställdheten i regionens länder står inför en lång rad svåra utmaningar.

Ekonomisk exkludering, finansiella system som förstärker diskrimineringen, begränsade möjligheter att delta i det politiska och offentliga livet, bristande utbildningsmöjligheter, våld i hemmet, skadliga kulturella sedvänjor och exkludering av kvinnor i fredsbyggande arbete. Det är några av de största problemen som kontinentens kvinnor ställs inför och som är stora utmaningar i arbetet för ökad jämställdhet. Frågorna toppar dagordningen på det AU-toppmöte som inleds i Addis Abeba idag och pågår i tio dagar. Toppmötet är det 26:e som hålls inom AU och samlar regeringschefer från 54 av kontinentens länder.

AU har utsett 2016 till ”Afrikanska året för mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter”, och organisationens kommission, AUC, har slagit fast att kontinenten står inför enorma utmaningar. AUC varnar för att de framgångar som gjorts i fråga om mänskliga rättigheter under de senaste decennierna kan komma att raseras om inget görs för att förbättra situationen.

Som exempel pekar kommissionen på bristande finansiering av institutioner som ska verka för mänskliga rättigheter, bristande politisk vilja, samt att vissa länder inte lever upp till internationella avtal. AUC påpekar också att det våld som plågar stora delar av kontinenten slår mot de mänskliga rättigheterna, liksom den utbredda fattigdomen, korruptionen och bristande rättssäkerheten.

Samtidigt påpekar AUC att det i år är 30 år sedan Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter trädde i kraft år 1986. I år inleds även den andra halvan av 2010-talet, som utsetts till Afrikanska kvinnors decennium.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

HRW: Bulgarien rånar flyktingar

Bulgariska myndigheter rånar och misshandlar flyktingar innan de tvingar dem tillbaka över gränsen till Turkiet enligt Human rights watch.

Fria Tidningen

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2024 Fria.Nu