• Bulgarisk gränspolis bevakar gränsen mot Turkiet.
Fria Tidningen

HRW: Bulgarien rånar flyktingar

Bulgariska myndigheter rånar och misshandlar flyktingar innan de tvingar dem tillbaka över gränsen till Turkiet. Det uppger Human rights watch i en ny rapport.

”De tvingade oss att stå på led och dra ner byxorna till knäna. Sedan genomsökte de oss efter pengar. Det var fem poliser. De tog 200 euro från mig. De tog även min mat, min mobil, mina nya kängor och allt ur min väska... En polisman slog mig i ansiktet med en gren eftersom jag pratade... Sedan satte de oss i polisbilar, körde oss till den turkiska gränsen och sparkade på oss medan de tvingade oss tillbaka över gränsen.”

Orden kommer från den 16-årige afghanske pojken Hamdast som vittnar för HRW om vad som hände när han och 47 andra flyktingar påträffades av bulgarisk polis i november 2015.

Den nysläppta rapporten från Human rights watch, HRW, är fylld av liknande berättelser. Människorättsorganisationen intervjuade 45 flyktingar från Afghanistan, Syrien och Irak under oktober-december 2015. Tillsammans beskriver de 59 olika incidenter som skedde vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet under 2015.

26 av de intervjuade uppgav att de hade misshandlats av polisen eller bitits av polishundar. Alla förutom en säger att de rånades av bulgariska myndigheter, i vissa fall under pistolhot, innan de tvingades tillbaka över gränsen till Turkiet.

HRW fördömer agerandet som de menar strider mot internationella resolutioner som flyktingkonventionen och Europakonventionen så väl som mot bulgarisk lag.

– Bulgarien måste se till att övergreppen och det olagliga bemötandet av människor som söker skydd i Europa upphör, säger Lydia Gall från HRW i ett uttalande.

– Den bulgariska regeringen måste stoppa de olagliga avvisningarna, undersöka anklagelserna om övergrepp och ställa de ansvariga inför rätta.

HRW informerade det bulgariska inrikesministeriet om anklagelserna den 15 december men har ännu inte fått något svar.

Detta är inte första gången som Bulgarien anklagas för övergrepp vid gränsen. HRW dokumenterade liknande övergrepp under 2014 och Människorättscentret i Belgrad släppte tillsammans med biståndsorganisationen Oxfam en rapport i november 2015 där samtliga 110 intervjuade flyktingar vittnade om någon form av övergrepp vid gränsen mellan Bulgarien och Serbien.

Bulgariska myndigheter tillbakavisar anklagelserna om att det sker systematiska övergrepp.

– Jag tror att anklagelserna är grovt överdrivna, sa biträdande inrikesminister Philip Gounev till New York Times i en kommentar till rapporten från november.

– Vi har en policy av att utreda alla anklagelser och anmälningar. Men av 30 000 personer som har passerat gränsen så har vi bara haft två anmälningar som har lett till åtal.

HRW riktar även kritik mot EU-kommissionens agerande i frågan. För två år sedan inledde EU-kommissionen ett så kallat överträdelseförfarande mot Bulgarien för att utreda anklagelser om så kallade ”pushbacks”, det vill säga att människor på flykt tvingas tilbaka över gränsen. Processen gick dock i stå efter att Bulgarien kategoriskt tillbakavisat anklagelserna.

I september 2015 inledde kommissionen 40 överträdelseförfaranden mot flera medlemsstater som inte följer det gemensamma europeiska asylsystemet. Ett av dessa är riktat mot Bulgarien, men gäller endast det så kallade skyddsdirektivet, som reglerar miniminormer för mottagandet av personer på flykt, och berör inte anklagelserna om övergrepp.

– Bryssels oförmåga att ställa Bulgarien till svars för dessa allvarliga kränkningar innebär att pushbacks och övergreppen mot flyktingarna kan fortgå, säger Lydia Gall.

– EU-kommissionen bör på allvar utreda dessa uppenbara brott mot EU:s regler och sätta press på de bulgariska myndigheterna för att få dem att upphöra.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu