Stockholms Fria

”Bristen på vegetarisk mat är upprörande”

Tenstabon Felix Antman Debels och Årstabon Shimeng Zhou är valda av Sveriges ungdomsorganisationer, LSU att representera Sveriges unga på FN:s klimattoppmöte i Paris som avslutas idag, fredag. (De svarar SFT gemensamt via mail.)

Klimattoppmötet går mot sitt slut – vad händer?

– Första veckan gick allt väldigt långsamt och flera parter verkade medvetet vilja försena processen. Nu rör sig allt väldigt snabbt och det är svårt att hänga med. Det kommer nya kompromisser hela tiden och det märks att det finns ett tryck att komma överens. Det är oerhört intressant att följa processen på så här nära håll.

Ni företräder en åsiktsmässigt bred skara av föreningar. Vad har ni gemensamt, alltså vad innebär ett svenskt ungdomsperspektiv på ett globalt klimatmöte?

– Överlag handlar det om progressivitet i klimatfrågan. LSU:s medlemsorganisationer samlar över en halv miljon unga svenskar, och över hälften av världens befolkning är unga. Att unga ska få delta är en demokratifråga och rättvisefråga, inte minst för att det är vi som kommer att bära de största kostnaderna.

Vad är konferensens bottennapp?

– Transparensen i förhandlingarna har varit låg. Mycket har skett informellt eller bakom stängda dörrar. Bristen på vegetarisk mat på konferensområdet är faktiskt upprörande. Det finns väldigt få vegetariska alternativ, vilket är mycket märkligt på en miljökonferens. Sist men inte minst har hanteringen av mänskliga rättigheter-frågor varit en besvikelse. Det är fortfarande inte säkert att avtalet kommer att nämna mänskliga rättigheter.

Spelhobbyförbundet Sverok tog nyligen ställning mot SD. Skulle också klimatfrågor kunna få en starkare betydelse i LSU, även i föreningar som inte har miljö på agendan?

– Ja, detta är ett budskap som vi verkligen har försökt sprida. Vi måste lämna den förlegade idén om att klimat- och miljöfrågor är särintressen. Det handlar om att ställa om hela samhällen. Klimat- och miljöfrågor är därför något som berör alla, och kräver allas samlade insatser.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu