Inledare


Klimatet

  • Globala makthavar på väg mot Paris. Sverige måste gå före i klimatfrågan, skriver Paula Lenninger.
Fria Tidningen

Sverige måste gå före i klimatförhandlingarna

Sverige kan göra skillnad – om den politiska viljan finns, skriver Paula Lenninger.

Klimattoppmötet i Paris i december är vår chans att kontrollera den globala uppvärmningen. Vår sista chans, menar flera experter.

Syftet med mötet är att sluta ett nytt bindande avtal för hur mycket koldioxid varje land får släppa ut. Utsläppen, när de läggs ihop, får inte värma upp jorden mer än två grader. Rättviseaspekter skall vägas in. En räkneuppgift för en duktig högstadieelev, kan det tyckas.

På klimatmötet i Köpenhamn 2009 ballade förhandlingarna ur. Inte på grund av mattekunskaperna, utan på grund av obstinata, vuxna människors ovilja att ta det första steget och säga ”okej, vi sänker utsläppen”. Skulle USA visa sig starka nog att ta detta steg, ja då skulle Kina med största sannolikhet följa efter. Men icke, USA tiger medan de kinesiska kolkraftverken bolmar vidare och Shell dränerar Arktis på olja.

Regeringens mål är att ”FN:s klimatmöte i Paris 2015 resulterar i ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som bidrar till att över tid hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt”. De möten som har följt på Köpenhamnsmötet har inte direkt varit hoppingivande. Därför är det – ursäkta – så jävla viktigt att våra politiker tar frågan på brinnande allvar, och anstränger sig till sitt absolut yttersta för att det bindande avtalet ska komma i dagen.

I den globaliserade ekonomin har vårt ansvar växt långt utanför vår närmiljö. Varje produkt vi köper, och varje krona vi har på banken, är en del av ett globalt flöde. I det flödet är det inte långt till en bank som investerar i Shell, eller ett företag som lobbar för kolkraft.

I Johan Rockströms flitigt delade sommarprat bad han oss lyssnare att se oss själva som planetskötare. Vi lever på en och samma planet, och de till synes betydelselösa handlingar vi utför här och nu får verkningar som vi inte kan överblicka, men som spränger gränserna mellan tid och rum. Den som lyssnade noga kanske lade märke till att det mellan meningarna stod klart att redan två graders uppvärmning är en global katastrof.

Här finns en obehaglig politisk insikt. Johan är med sin kunskap flitigt engagerad i förhandlingarna om de globala klimatmålen. Han är inte ensam. Många delegater förstår allvaret i situationen. Ändå kan de inte tala klarspråk. Klimatfrågan är så besudlad av produktions- och tillväxtmål, av industriella krafter som räds omställningen till fossilfria ekonomier, att obestridlig vetenskap blir politiskt tabu.

Här kan svenska politiker verkligen göra skillnad. De kan säga som det är, men vad viktigare är, de kan också ta de där stegen, gå före och handla på just det där sättet som ger trovärdighet. Även om Sverige ”bara” står för 0,2 procent av världens utsläpp så har vi fantastiska förutsättningar att vara det där positiva exemplet.

Vi kan visa att det är möjligt med en fossilfri fordonsflotta och med sol- och vindkraft som främsta energikällor. På kommunnivå är målen ofta höga och metoderna kraftfulla: det planteras träd, byggs biogasanläggningar och lanseras strategier för närproducerad solel i en rasande fart. Riksdagspolitikerna måste plocka upp strategierna, lyfta dem på nationell nivå och ta dem till Paris.

Enligt siffror från Nasa kommer jordens temperatur under det kommande århundradet att öka 20 gånger snabbare än normalt. Ifall vi inte sluter ett bindande klimatavtal i december så skapar vi en värld som i ännu större utsträckning blir obeboelig. Fler människor kommer att fly de direkta klimatförändringarna i form av torka, storm och översvämningar såväl som de indirekta följderna i form våld och konflikter över färskvatten, fosfor och jordbruksmark.

Med globalisering följer ansvar, för såväl det geopolitiska läget som för klimatet. Planeten Jorden skiter i 2-gradersmålet. Det är för varandra vi vill stoppa uppvärmningen. Så pressa politikerna inför klimatmötet i Paris – för solidaritet och mänskliga rättigheter.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu