Fördjupning


Fria Tidningar
  • Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, Anna-Karin Mattsson, Unionen, och Tomas With, IF Metall.
Fria.Nu

”Naturligt med löneskillnader”

Hur ser fackförbunden på likalön? Vi har frågat Vårdförbundet, Unionen och IF Metall.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

– Vårdförbundet är inte för likalön. Vi har tidigare haft lönetrappor och
löneklasser, men det ledde inte till höjda löner för våra medlemmar så vi övergav de modellerna redan på 1990-talet. Med individuella löner som vi har nu så har vi uppnått stora framsteg när det gäller att höja lönerna.

– Om några medlemmar vill ha en modell med likalön så tar vi den diskussionen när den uppkommer.

– Vårdförbundet är för jämställda löner alltså att yrken i kvinnodominerade verksamheter ska värderas lika högt som yrken i mansdominerade. En barnmorska borde således värderas som en civilingenjör – de har ungefär lika lång utbildning och barnmorskan har ansvar för två liv.

Anna-Karin Mattsson, ombudsman, Unionen

– Unionen förespråkar individuell lönesättning, det vill säga att lönen ska variera med olikheter i arbetskrav och med skillnader i arbetsresultat, erfarenhet och kompetens.

– Frågan du ställer är lite udda för oss Unionen. Vi har en lång historik av att ha använt oss av, och förespråkat, individuell lönesättning ofta i kombination med garanterade löneökningar. Under det snart 13 år som jag jobbat med
löner inom Unionen så har frågan om lika lön för alla på en arbetsplats aldrig aktualiserats.

Tomas With, chef för förhandlingsenheten, IF Metall

– Då olika arbeten inom våra verksamheter innebär helt olika krav är det därför naturligt att det finns löneskillnader.

– IF Metall eftersträvar att våra medlemmar ska ha utveckling i arbetet och att svårare/mer krävande arbetsuppgifter ska ge en högre lön.
Samtidigt ska detta bidra till en högre produktivitet och ett utrymme för framtida löneökningar.

– De löneskillnader som finns måste vara objektiva och ha förutsättningar att vinna en bred acceptans på arbetsplatserna.

– Inom industrin förekommer det att många arbetare gör samma arbetsuppgifter, beroende på arbetets svårighet, upplärningstid, utvecklingssteg med mera. Det är rimligt att arbetare som utför samma arbete och befinner sig i samma utvecklingsfas har samma lön.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Kärnkraftens pris syns inte på elräkningen

Kärnkraft

På Vattenfalls hemsida går det att läsa att kärnkraften är ekonomiskt attraktiv. Men för vem? Frias granskning visar att indirekta subventioner gör att slutnotan kan bli hög.

© 2022 Fria.Nu