Debatt


Simone Lindsten
  • En färsk rapport från människorättsorganisationen Equality Now visar att ett antal länder har lagar som är djupt diskriminerande mot kvinnor. Genom att stödja progressiva kvinnonätverk kan vi tillsammans uppmuntra kvinnor att kräva sina rättigheter, skriver Simone Lindsten.
Göteborgs Fria

Kampen för kvinnors rättigheter behöver ditt stöd

På söndag är det Internationella kvinnodagen. Trots framsteg i kvinnorättsfrågor finns mycket fortfarande kvar att göra. Faktum är att många länder har lagar som står i strid mot FN:s kvinnokonvention, skriver Simone Lindsten, 8 mars-kommittén.

För 20 år sedan samlades företrädare för 189 länder på FN:s fjärde internationella kvinnokonferens i Beijing. Där antog de den så kallade Peking-plattformen, som är ett tilläggsdokument till FN:s kvinnokonvention från år 1979. Deltagarna på konferensen, varav merparten var kvinnor, enades om tolv kritiska områden som rör kvinnors livssituation och för vilka FN:s medlemsstater bör arbeta aktivt för att påskynda jämställdhetsarbetet världen över. Dessa områden är bland annat feminisering av fattigdom, kvinnor och hälsa, våld mot kvinnor, väpnade konflikter och deras konsekvenser för kvinnor, kvinnors mänskliga rättigheter och kvinnors inflytande.

Ambitionerna i Peking-plattformen är tyvärr fortfarande långt ifrån uppfyllda i många delar av världen. Tvärtom visar en färsk rapport från människorättsorganisationen Equality Now i New York, att ett antal länder har lagar som är djupt diskriminerande mot kvinnor.

På Malta kan exempelvis någon som kidnappat en annan person inte ställas till svars för detta brott om de senare gift sig med varandra.

I Nigeria är det tillåtet för en man att utföra ”korrigerande” våld mot sin hustru. I Guinea behöver en kvinna tillstånd från sin man för att ha ett yrke och förvärvsarbeta.

Vissa av dessa lagar är relativt nya. Exempelvis uppdaterades för två år sedan en lag i Iran som innebär att en kvinnas vittnesmål ska vara mindre värt är en mans.

Sanam Anderlini från organisationen International Civil Society Action Network menar att många länders lagar inte bara står i strid mot FN:s kvinnokonvention och Beijing-Plattformen utan också mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Hur kan detta fortgå? Många länder har en modern lagstiftning om mänskliga rättigheter för alla, men den tillämpas inte fullt ut. Det kan bero på att det saknas hållbara strukturer för att implementera och följa upp lagarna. Ålderdomliga traditioner och förhållningssätt, som motverkar fri- och rättigheter för alla upprätthålls. De som motsätter sig demokratiska förändringar har helt enkelt mera makt än de som vill förändra. Historiskt sett har demokratiska samhällsförändringar gått snabbare i sekulära samhällen än i samhällen där religiösa ledare har haft och har ett stort inflytande. Man behöver således skilja mellan religion och politik.

Kvinnors egna kamp för bättre villkor är en förutsättning både för de framsteg som gjorts och för att komma vidare. Denna kamp behöver stöd både nationellt och internationellt.

Därför är det viktigt att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen. Genom att stödja progressiva kvinnonätverk kan vi tillsammans uppmuntra kvinnor att kräva sina rättigheter.

Det kan ske både genom att exempelvis påverka de svenska delegater som i mitten av mars samlas i New York för att delta i FN:s kvinnokommissions möte. Det kan också ske genom internationellt samarbete mellan frivilligorganisationer i olika länder.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu