• Just nu jobbar Frances Northrup med satsningen Totnes Atmos. Tanken är att fylla gamla industrilokaler med exempel på omställningsarbete i praktiken.
  • "Vårt råd till andra är alltid att i första hand se vilka verksamheter som redan finns och samarbeta med dem", säger Frances Northrup apropå att satsa på den lokala ekonomin.
  • Några av företagen som i dag ingår i Reconomynätverket i Totnes är en miljövänlig begravningsbyrå, ett företag som hyr ut miljöbilar, en cateringfirma som använder lokala råvaror samt en arrangör av möhippor som lär ut naturnära hantverk i det gröna.
Landets Fria

England inspirerar med satsning på lokal ekonomi

Lokal valuta, företagsinkubator och chansen för alla invånare att stötta lokala entreprenörer. Det är några exempel på hur Totnes i England har satsat på lokal ekonomi i Reconomy-projektet. Nu vill svenska omställare ta efter.

Totnes i sydvästra England är omställningsrörelsens födelseort. Härom veckan bjöds Totnesbon Frances Northrup till Sverige för att berätta om en av stadens stora satsningar – Reconomy-projektet, ett sätt att stärka den lokala ekonomin med hjälp av omställning, som nu allt fler orter både i Storbritannien och andra länder inspireras av.

2011 bjöd omställarna i Totnes in olika typer av aktörer som kommunen, skolan, handelskammaren och lokala markägare till en träff kring lokal ekonomi. Totnes höll på att förlora arbetsplats efter arbetsplats, och många som köpte hus i staden var antingen pensionärer eller skulle ha sitt året runt-boende på annat håll.

– Det fanns en delad känsla av oro inför vad som höll på att hända med den lokala ekonomin och en rädsla för att förlora de yngre invånarna, säger Frances Northrup.

Tillsammans enades aktörerna om att i första hand satsa på fyra utvecklingsområden: mat, upprustning av hus, förnybar energi samt hälsa och omsorg.

För att åskådliggöra den lokala ekonomins sårbarhet används ofta liknelsen vid en läckande hink. Av de 30 miljoner pund, ungefär 300 miljoner kronor, som spenderades på mat och dryck varje år i Totnesområdet var det hela 22 miljoner pund som lämnade den lokala ekonomin. Samtidigt stod de lokalt förankrade handlarna för tre gånger så många jobb som livsmedelskedjornas butiker. För att hålla mer av pengarna i omlopp lokalt har bland annat ett ölbryggeri, ett svampodlingsföretag och ett lantbruk startats.

När det gäller upprustning av stadens hus bedömde gruppen att behoven av isolering, nya värmesystem, centralvärme och liknande var stora. Husägarna skulle behöva lägga 26–75 miljoner pund på upprustning vilket skulle kunna ge 70–700 jobb beroende på omfattningen. I dag finns två företag inom hållbart byggande och upprustning i Totnes som bland annat siktar på att bygga ett hållbart bostadsområde i staden.

Tillsammans gjorde aktörerna också en kartläggning av möjliga platser för förnyelsebar energi i området. De räknade ut att satsningar på solpaneler, vindkraftverk, biogas och så vidare kunde ge upp till 6 miljoner pund i intäkter och uppåt 370 jobb.

Och om bara tio procent av möjligheterna till mer utvecklad hälsa och omsorg utnyttjades, skulle det vara värt 5 miljoner pund inom ett till tvår år. Satsningen är den senaste inom Reconomy-projektet och går under namnet Caring town Totnes. I princip alla som på olika sätt verkar inom hälsa och omsorg samlades på en konferens i fjol och enades om att satsa på ett nätverk som kunde fortsätta att träffas. De ville också ha en möteslokal samt utreda möjligheterna att styra om det offentligas stora upphandlingar av vård och omsorg till förmån för småskaliga lokala initiativ. Allt detta är nu på gång.

– Särskilt anställda inom den offentliga sektorn tillfrågas sällan om sina idéer. När de får chansen kommer otroliga idéer fram. Jag ser detta som ett av Reconomy-projektets mest lyckade satsningar, säger Frances Northrup.

För att stödja dessa olika initiativ startades ett företagsnätverk som träffas en gång i månaden och en företagsinkubator. Kommunen övertalades att ställa sina tomma lokaler till förfogande för arbetet. Nätverket jobbar också med skillshares, delning av färdigheter. Det innebär att deltagare håller i gratis workshops i sina färdigheter, som kan vara allt från sömnad till skatteregler. Reconomyprojektet har även hjälpt företag att se över sin energianvändning och hur den kan minskas. Totnes har dessutom infört den lokala valutan Totnes-pundet, som är värt lika mycket som det engelska pundet men enbart accepteras lokalt.

– Det är en ikon för vad som händer när folk handlar lokalt. Det fungerar som marknadsföring och gör att företagen känner sig som en del av en familj. De inser att det gynnar dem och det skapar goodwill för omställningsrörelsen, säger Frances Northrup.

Dessutom har tre årliga entreprenörsforum anordnats. Formatet togs från början från tv-programmet Dragon's den, där investerare lyssnar på presentationer av olika företags- och produktidéer och väljer vad de ska satsa på. Numera när dagarna ordnas bjuds dock hela publiken in att satsa på entreprenörerna, med pengar, tjänster som annonsplats eller juridisk rådgivning, eller annat stöd – allt från fika till kramar. Tanken är att detta gör att invånarna känner sig mer delaktiga.

På det senaste forumet var några initiativ att ta tillvara lokalt timmer, att sälja system för att följa energiförbrukning samt att övertala lokala lantbrukare att odla för den lokala marknaden.

Första året hade omkring 100 personer anmält sig till forumet.

– Men under dagen gick snacket på stan om att det var något spännande på gång i stadshuset. I slutet av dagen var omkring 150 personer på plats. Entreprenörsforumet är en hörnsten i hela omställningsarbetet i Totnes.

Första året presenterades förslag på en ölbryggeri och ett företag som skulle använda kaffesump för att odla svamp. Tredje året bjöd bryggeriet på sitt öl med smaksättning från svampodlarnas skörd. Ett bra exempel på hur lokala nätverk stärks och skapar en cirkulär ekonomi där allt från näringsämnen och energi till resurser cirkulerar lokalt.

Några av företagen som i dag ingår i nätverket är en miljövänlig begravningsbyrå, ett företag som hyr ut miljöbilar, en cateringfirma som använder lokala råvaror samt en arrangör av möhippor som lär ut naturnära hantverk i det gröna.

För att ingå i Reconomy-projektet vill omställarna egentligen att företagen ska vara både lokala och ekologiskt och socialt hållbara. Transitionrörelsen håller just nu på att utveckla en märkning för godkända initiativ. Men i Totnes har omställarna valt att inte utesluta lokala företag som inte uppfyller alla kraven.

– Det är knepigt med sådana företag som arbetar med energiintensiva verksamheter eller som importerar billiga varor från Kina. Men det handlar om att hitta en balans. Företagen ska känna ett stöd och att de inte blir dömda, men vi försöker att få med dem på att göra förändringar, säger Frances Northrup.

– Vårt råd till andra är alltid att i första hand se vilka verksamheter som redan finns och samarbeta med dem. Företag är tacksamma för praktisk hjälp och lokala företagare gillar alltid att få stöd och allt som innebär marknadsföring, som uppmaningar att handla lokalt.

Nästa steg i Totnes är att omställarna har fått ta över den gamla mjölkförädlingsfabrikens lokaler, som stått tomma i sju år. Satsningen kallas Totnes Atmos och tanken är att fylla lokalerna med exempel på omställningsarbete i praktiken. Allt från bakning till förnybar energi och hållbara transporter. Redan nu händer en del på området men Frances Northrup hoppas att centret kan öppna i större skala år 2016. Invånarna i Totnes ska också involveras i arbetet och känna att de kan påverka.

– En nyckelaspekt av arbetet med Reconomy är att folk vill kunna se vad vi gör. Vissa menar att vi bara pratar en massa och inte har åstadkommit något. Det här blir en manifestation av vad omställning kan vara och visar att vi har skapat jobb som folk kan förstå. Det kommer att bli den mest meningsfulla effekten för mig och många andra omställare.

Fakta: 

Läs mer på Transition Town Totnes och REconomy Project

Nästa vecka fokuserar vi på hur Reconomy-projektet håller på att inspirera den svenska omställningsrörelsens arbete med lokal ekonomi.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu