• Sedan 2012 är det enbart två medborgarförslag av totalt 46 som nått upp till villkoren och behandlats av kommissionen.
Fria Tidningen

Inget resultat av närmare 50 medborgarförslag

Inget av de närmare 50 medborgarförslag som kommit till EU-kommissionen sedan starten 2012 har lett till nya lagförslag. Men Cecilia Wikström, ordförande i utskottet för offentliga utfrågningar, tycker inte att det är något misslyckande.

Hur verkningsfull är den demokratiska möjligheten för EU-medborgare att påverka genom så kallade medborgarinitiativ? Frågan är relevant att ställa sedan EU-kommissionen har sammanställt samtliga initiativ sedan starten 2012 och konstaterar att inget av de 46 förslagen har lett till nya lagförslag.

Konkret handlar medborgarinitiativ om att få till nya EU-lagar med hjälp av namninsamlingar. Det krävs minst en miljon namnunderskrifter från minst sju EU-länder för att frågan ska behandlas av kommissionen. I bästa fall blir det ett nytt lagförslag, i sämsta fall en mindre utredning.

Exempel på frågor som nått status som medborgarinitiativ är förslag om att stoppa djurförsök, införande av basinkomst och förslag om att stoppa den omdiskuterade TTIP-lagstiftningen.

Martin Jordö är engagerad i frågan om basinkomst och arbetade för att det förslaget skulle nå kommissionen.

– Vi nådde 285 000 underskrifter, vilket inte räckte hela vägen. Men vi har inte gett upp möjligheten utan kommer att försöka igen vid ett senare tillfälle, säger han.

Nyligen hade det europeiska nätverket för basinkomst möte i Aten och enades om att fortsätta försöka få upp frågan till kommissionen, men att en rad förändringar behöver ske för att öppna upp möjligheterna.

– Det viktigaste är att initiativet behöver leda till något konkret, något bindande och inte enbart konsultativt som det är i dag. Sedan är det saker i själva insamlandet som behöver förändras, bland annat att underlätta för fler att över huvud taget kunna signera, säger han.

I dag måste exempelvis EU:s egna system för att samla in namnunderskrifter användas, något som vissa tycker är åsiktsregistrering. Reglerna kring möjligheten att delta för dem som bor i ett EU-land och arbetar i ett annat behöver också förenklas, enligt Martin Jordö.

Men trots att det enbart är två förslag av totalt 46 som över huvud taget nått upp till villkoren och behandlats av kommissionen är Martin Jordö positiv till systemet i grund och botten.

– För oss har det möjliggjort det europeiska nätverk vi har och är en möjlighet för EU-medborgare att göra sin röst hörd, säger han.

Systemet kommer att revideras under nästa år och Cecilia Wikström (FP), ordförande i Europaparlamentets utskott ansvarigt för offentliga utfrågningar, vill inte räkna ut systemet.

– Jag tycker inte man kan säga att medborgarinitiativet har blivit ett misslyckande. Jag kommer personligen se till att det läggs fram konkreta förslag som ska göra det lättare att använda sig av detta instrument, säger hon till Europaportalen.

De två förslag som trots allt blivit behandlade handlar om allas rätt till rent vatten och att mänskliga embryon inte ska få förstöras, vilket kunde hota abortlagstiftningen i många länder. Inga av dessa förslag ledde till reella nya lagförslag.

Fakta: 

26 medborgarinitiativ

Inlämnade förslag som fått status som medborgarinitiativ:

2012: 14
2013: 9
2014: 3
Totalt: 26

Utöver dessa 26 initiativ har 20 förslag avvisats för att EU-kommissionen saknar befogenhet att föreslå lagstiftning i de aktuella fallen.

Av de 26 godkända har EU-kommissionen behandlat 2 som kvalificerade förslag till ny lagstiftning. Inget av dessa resulterade i ny lagstiftning.

Källa: Europaportalen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Partier debatterade basinkomst

Basinkomst kan ge grundtrygghet – men också minska jämställdheten. GFT var på plats när sju partier debatterade frågan.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu