• Alla kommuner måste ha beredskap för att ta emot flyktingar, menar regeringens utredare. På bilden syns flyktingförläggningen Stora Ekeberg utanför Skara.
Fria Tidningen

Stort glapp i kommuners mottagande av flyktingar

Flyktingmottagandet skiljer sig stort mellan olika kommuner. För Lomma i söder och på Gotland saknas bostäder, medan det för Täby i Stockholmsområdet handlar om brist på politiska lösningar som lockar asylsökande till kommunen.

Alla kommuner måste ha beredskap för att ta emot flyktingar, liksom kommunen är ålagd att ha en beredskap för förskola och skola. Det anser regeringens samordnare Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M) som på måndagen presenterade en rad förslag på hur Sveriges samtliga kommuner ska kunna dela på ansvaret när det gäller Sveriges flyktingmottagande.

”De stora variationerna mellan kommunerna innebär att vissa bär en orimligt stor del av ansvaret”, skriver samordnarna på Svenska Dagbladets debattsida.

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna så har människor som flyr rätt till en fristad, så frågan är inte om kommunerna ska välkomna flyktingar, utan på vilket sätt detta ska organiseras.

Täby kommun, Lomma kommun och Gotland är alla tre exempel på kommuner och regioner där flyktingmottagandet är bland det lägsta i Sverige sett till antalet invånare. Både i Täby och på Gotland når kommunen inte upp i det förhållandevis låga antal personer som kommunen redan har lovat att välkomna.

– Vi har inte nekat någon en plats, det är så att människor inte väljer att bosätta sig här. Det kan jag förstå, man har inte sina anhöriga och nätverk i en kommun som Täby, säger Mats Hasselgren, (FP) kommunalråd i Täby kommun.

I dag finns inga politiska lösningar kring hur kommunen kan locka till sig människor för att nå upp till kvoten och på sikt välkomna fler personer.

– Nej, för det krävs fler flerbostadshus och några sådana planer finns inte i nuläget, säger han.

På Gotland har regionen under våren gjort en kartläggning för att ringa in de hinder som finns för att nå upp i genomsnittliga nivåer när det gäller flyktingmottagande.

– Gotland vill gärna ta emot fler, men har i dag svårt att nå vårt mål om totalt 60 personer per år. Vi har under våren kartlagt de hinder som finns för ökat mottagande och det handlar främst om tillgången på bostäder. För att bli bättre och öppna Gotland för fler undersöker vi olika möjligheter för att få tillgång till fler bostäder, säger Hanna Westerén, (S) regionråd på Gotland.

Även i Lomma kommun i Skåne är det bostäder som är problemet, enligt Anders Berngarn, (M) kommunalråd.

– Vi vet inte vad vi ska göra för att kunna öka mottagandet. Tyvärr har vi ingen lösning på detta i dag. Vi har en extrem bostadsbrist som ser liknande ut även i kranskommunerna, säger Anders Barngarn.

Han tycker själv att kvoten för Lomma borde vara 40 personer, dubbelt så många som kommunen tar emot i dag.

– Det är en högt prioriterad fråga. Vi jobbar med detta hela tiden, säger han.

I dag finns det omkring 12 000 personer som bor kvar på Migrationsverkets boenden i väntan på vidare flytt till en kommun. Hela slutrapporten presenteras i augusti.

Fakta: 

Förslaget i korthet

  • Lagstadga kommuners skyldighet att ha beredskap för mottagande av nyanlända.
  • Öka individens incitament att bosätta sig och stanna på ort där det erbjuds en bra bostadssituation och goda förutsättningar för etablering.
  • Migrationsverket måste ha en större grundorganisation av asylboenden. 
  • Förändrad ersättning till kommunerna. Särskild ersättning för mottagande av personer med mycket kort utbildning.

EBO och ABO

Personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut får välja om de vill bo hos släkt och vänner, dvs i eget boende (EBO), eller i boende anordnat av Migrationsverket, (ABO). Mer än hälften av de asylsökande väljer i dagsläget att ordna sitt boende själv.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu