• Traditionella böcker står fortfarande för en överväldigande majoritet av bokutlåningen. Men e-böckerna knappar in.
Göteborgs Fria

Utlåning av e-böcker skjuter i höjden

Utlåningen av e-böcker ökar stort i Göteborg. Samtidigt för det med sig nya problem.

– Ett problem är kostnaderna, ett annat utbudet, säger Elin Nord, på Göteborgs stadsbibliotek.

Nya tider skapar nya läsvanor. Nedladdningsbara e-böcker är på uppåtgående och biblioteken står därmed inför en reform när det kommer till utlåning av allsköns litteratur. För läsaren innebär det ökade möjligheter att på ett smidigt sätt ta del av en bok – e-boken kan läsas från såväl surfplattor som smartphones, tar ingen ytterligare plats i väskan och kräver inte något besök till bibliotekets lokaler.

– Utlåningen av e-böcker har ökat stadigt de senaste åren. Det startade på riktigt med Zlatans självbiografi från 2011 och sedan har det fortsatt. Mellan 2011 och 2012 fördubblades utlåningen, och sedan dess har det fortsatt även om det nu ökat i något lugnare takt, berättar Elin Nord, ansvarig för e-boksutlåning vid Göteborgs Stadsbibliotek.

Men biblioteken står inför stora utmaningar när det kommer till att bemöta låntagarnas efterfrågan på e-böcker. I dagsläget kostar varje utlåning av en e-bok 18-20 kronor för biblioteken – en kostnad som i Göteborg lett till att mediebudgeten omfördelats. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har bjudit in till ett samtal mellan förlag, bibliotek och distributörer för att skapa förutsättningar för att anta ett gemensamt grepp om denna utvecklingsfråga. Målet är att det ska bli lättare för biblioteken att själva bestämma över utlåningen och ett förslag är att priserna ska skilja beroende på hur aktuell boken är.

– Som det ser ut i dag är ett problem kostnaderna, ett annat utbudet. Det är ett problem att förlagen styr utlåningen så mycket, de bestämmer vilka böcker vi får låna ut och kan dra in böcker om de vill. Det är viktigt att kunna erbjuda ett stort utbud, säger Elin Nord.

Förlagen uttrycker i sin tur en oro över att en friare tillgång av e-böcker på biblioteken kan komma att konkurrera ut försäljningen av desamma. Elin Nord förklarar att i Göteborg är denna risk inte särskilt stor. Utvecklingen har visserligen gjort att antal lån per lånekort har begränsats av kostnadsskäl, men att de tryckta medierna utgör en såpass övervägande majoritet av utlåningarna att e-boksutlåningen fortfarande är en mycket liten del.

I dagsläget är det tillåtet att låna två e-böcker per vecka i Göteborg, tidigare låg maxgränsen på tre per vecka. Det är problematiskt att budgetera för e-böcker i och med att det kan skena i väg om det kommer en mycket populär bok, som i fallet med Jag är Zlatan. Att betala per utlån är därmed en riskfylld historia ur ett ekonomiskt perspektiv. För en såpass står organisation som Göteborgs Stadsbibliotek med en förhållandevis hög mediebudget är smällen inte lika stor som för bibliotek på mindre orter, den omfördelade budgeten har än så länge varit tillräcklig.

Potentialen för e-boken är hög, menar Elin Nord, bland annat för att den kan locka nya låntagare till biblioteken med sin dygnet runt-tillgänglighet och utan krav på ett fysiskt besök. Den ovana läsaren kan övervinna de höga barriärer som kan omge litteratur.

– Om man läser en e-bok är det ingen som kan se vilken typ av bok du läser eller hur tjock den är. Anonymiteten är en viktig faktor.

Fakta: 

Utlåning av e-böcker fortfarande liten andel

2011 gjordes 42 741 utlån av e-böcker i Göteborg

2012 steg siffran till 87 895

2013 genomfördes över 3,6 miljoner utlån på Göteborgs Stadsbibliotek, av dessa var 112 017 utlån av e-böcker, vilket är omkring 3 procent av totala utlåningen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Feel-goodmystik och sorgset åldrande

I den nya artikelserien Bibliotekarien tipsar delar bibliotekarier på små orter med sig av sina bästa boktips. Först ut är Christine Åström på Ydre kommunbibliotek.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu