• Ingen bildtext
Göteborgs Fria

Välbärgade unga dricker mest alkohol

Unga som bor i centrala och västra Göteborg dricker alkohol och använder narkotika i högst utsträckning, enligt en ny rapport. Totalt sett minskar dock bruket radikalt.

Varannan nioendeklassare i stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda och Askim-Frölunda-Högsbo har druckit alkohol någon gång de senaste tolv månaderna. Det kan jämföras med Angered och Östra Göteborg där endast var tredje druckit alkohol.

Det visar Göteborgs stads nya rapport Skolelevers drogvanor 2013.

Samma tendenser syns gällande narkotika. I Angered har endast tre procent av nioendeklassarna använt narkotika senaste året, medan motsvarande siffra i Majorna-Linné är tolv procent.

Ulla Kungur, som har samordnat undersökningen, säger att det finns flera orsaker.

– Bland annat har det med krogliv att göra, unga dricker mest i de mer krogtäta centrala stadsdelarna.

Det är dock inte så att krogarna förser unga med alkohol, men miljön höjer acceptansen för alkoholen.

– Det blir ett mer vanligt beteende att dricka alkohol där.

En annan faktor är föräldrars inställning. I de stadsdelar där unga använder mer cannabis visar andra folkhälsoenkäter att föräldrar i samma områden också använt cannabis i högre utsträckning.

Inflytt från länder med mer återhållsamma alkoholvanor än i Sverige minskar alkoholkonsumtionen i en del stadsdelar. Klassbakgrund är en annan faktor.

– I de mer välbärgade stadsdelarna använder ungdomar mer alkohol och narkotika. Det kan vara mer lättåtkomligt när föräldrarna exempelvis har barskåp hemma.

Tillgången till pengar tenderar att öka ungas bruk.

– Ju mer pengar unga har att röra sig med, desto mer droger har man använt.

Totalt sett minskar ungas bruk av alkohol och narkotika radikalt.

På 70-talet hade 90 procent av niondeklassarna druckit alkohol, nu är andelen nere på 44 procent.

– Ungdomarna reagerar mot vuxenvärldens supande. Det dricks mycket alkohol i Sverige men det är inte de yngsta som står för det – det är vi vuxna. Berusningsdrickandet har minskat väldigt mycket bland unga och debutåldern har höjts.

Det är inte så att alkoholen byts ut mot andra droger; narkotikaanvändandet ligger kvar på samma nivå som tidigare. Ulla Kungur säger att nedgången beror på att föräldrar blivit mer medvetna om att inte förse unga med alkohol och att alkoholen som social plattform delvis bytts ut mot internet som mötesplats.

Rapporten visar också att i takt med den minskade alkhoholkonsumtionen minskar även konsekvenser som att man tappar bort grejer, hamnar i bråk med föräldrar, kompisar eller polisen eller har oskyddat sex.

Fakta: 

Här använder unga mest alkohol och narkotika (%)*

Stadsdel Alkohol Narkotika
1. Majorna-Linné 53 12
2. Centrum 52 8
3. Västra Göteborg 52 7
4. Örgryte-Härlanda 52 6
5. Askim-Frölunda-Högsbo 50 6

Här använder unga minst alkohol och narkotika (%)*

Stadsdel Alkohol Narkotika
1. Angered 29 3
2. Östra Göteborg 31 9
3. Lundby 39 6
4. Norra Hisingen 40 5
5. Västra Hisingen 42 7

* Andel personer i åskurs nio som använt alkohol/narkotika senaste tolv månaderna, i procent. Rangordningen är gjord efter alkoholkonsumtionen. Den vanligaste narkotikan är cannabis och spice (syntetiska cannabinoider).

Källa: Skolelevers drogvanor 2013, Göborgs stad.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu