• Risken med att många kvinnor inte deltar i mammaografiundersökningar är att små, icke kännbara tumörer inte upptäcks i tid och att man då får vård först i ett senare och mer allvarligt skede. Det har varken vården eller samhället råd med, anser Regionala cancercentrums samverkansgrupp.
Göteborgs Fria

Klass påverkar mammografibesök

Klass är en av de faktorer som avgör vilka kvinnor som dyker upp på mammografiundersökningar. Men det kan det snart bli ändring på i Göteborg, enligt Regionala cancercentrums samverkansgrupp.

”Tusentals kvinnor uteblir från sin mammografiundersökning utan att det uppmärksammas tillräckligt.” Det skrev åtta företrädare för Regionala cancercentrums samverkansgrupp i Dagens Medicin i onsdags.

Alla kvinnor mellan 40–74 år kallas regelbundet till mammografi för att eventuell bröstcancer ska kunna upptäckas. Målet i den nationella cancerstrategin är 80 procents deltagande i undersökningarna. Göteborg är genomsnittligt sett i mål – här deltog exakt 80 procent i mammografiscreening förra året. Men sett till lokala områden råder skillnader inom Göteborg. I Bergsjön deltog endast 54 procent förra året. Regionala cancercentrums samverkansgrupp menar att landstingens fokus har varit för inriktad på genomsnittliga deltagarsiffror. Men genomsnittet är ett otillräckligt mått om man vill säkerställa att alla deltar, enligt samverkansgruppen.

– Om man ska schablonisera är det främst i de nordöstra stadsdelarna som deltagandet är lågt, säger Nils Condradi, chef för Regionalt cancercentrum Väst. Om vi tittar övergripande så handlar det om människor med låg socioekonomisk bakgrund och lägre utbildning. Vi måste få fundera på om de har all information som de behöver.

Nils Conradi ser dock positivt på regionens stöd i arbetet mot cancer och säger att utvecklingen är på väg åt rätt håll. I nordöstra Göteborg jobbar man med Angereds Närsjukhus och doulor, vilka är stödpersoner vid exempelvis förlossningar, för att öka deltagandet.

Hur lång tid är det kvar innan vi ser 80 procents deltagande i nordost?

– Det finns en god sannolikhet att vi ska kunna nå dit inom ett år eller två, säger Nils Conradi. Om man lägger sjukvårdens resurser på något så ska resurserna nå olika grupper och individer på ett jämlikt sätt, då får inte utbildning eller bostadsort spela roll.

Fakta: 

Deltagande i mammografi

Andel kvinnor mellan 40–74 år som som deltagit i mammografiundersökningar i respektive område under år 2012.

Sävedalen 84 procent

Angered 60 procent

Bergsjön 54 procent

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Folkbildning für alle

SFT besöker Skarpnäcks folkhögskola som vill öka integrationen – bland annat med hjälp av Minecraft.

Stockholms Fria

© 2023 Fria.Nu