Växtsjukdomar slår mot Afrikas småbönder | Fria.Nu
Fria Tidningen

Växtsjukdomar slår mot Afrikas småbönder

En snabb spridning av virussjukdomar bland växter utgör ett stort hot mot Afrikas småbönder. Om inte småodlarna får de verktyg och kunskaper de behöver för att hantera problemen riskerar miljontals människor att förlora sin försörjning, enligt afrikanska jordbruksexperter.

En av dem som varnar för virussjukdomarna är Nteranya Sanginga, chef för forskningsinstitutet International institute of tropical agriculture, IITA, i Nigeria.

– Växtvirusen sprids snabbt till nya platser och det är de fattiga småbönderna, som utgör majoriteten av odlarna och av befolkningarna, som med sina begränsade resurser drabbas värst av dessa virus, säger Sanginga till IPS.

Sjukdomarna CMD och CBSD som drabbar kassava, samt virus som drabbar sötpotatis och majs, är bara några av de många virussjukdomar som på senare tid har slagit hårt mot afrikanska odlare. En kassavaplanta som drabbas av CBSD visar få symptom, och sjukdomen upptäcks ofta först i samband med skörden, eftersom viruset slår mot rötterna, som ruttnar.

Det första fallet av CBSD upptäcktes i Uganda 2004, och sjukdomen har sedan dess spridits i flera länder i Östafrika. Resultatet är att kassavaskördarna kraftigt har minskat. Kassava är en viktig basföda i Uganda, där årsproduktionen beräknas ligga på över fem miljoner ton. Enligt IITA utgör CBSD ett hot mot livsmedelsförsörjningen för över 200 miljoner människor i Öst- och Centralafrika. Virussjukdomarna beräknas ha förorsakat skador till ett värde av över motsvarande sju miljarder kronor på kassavaskördarna, och det är främst regionens småbönder som drabbats av förlusterna.

Chris Omongo, som arbetar med förädling av kassava vid Ugandas nationella institut för lantbruksforskning, säger att vissa jordbruksmetoder har bidragit till att virusen har kunnat spridas.

– När sjuka växter flyttas från en plats till en annan så bidrar det till att viruset sprids, säger Omongo, och tillägger att många småbönder omedvetet delar med sig av smittade plantor till varandra.

En av dem som drabbats är Bulasio Luyiga, som har en småskalig kassavaodling i distriktet Mukono i centrala Uganda.

– Växterna såg så friska ut, men i samband med skörden visade det sig att varenda rotknöl var rutten, säger Luyiga som förlorade mer än 70 procent av sin skörd till viruset CBSD.

Chris Omongo menar att regionens småbönder måste få kunskap om hur de kan förhindra att växtsjukdomarna sprids.

– Bönderna behöver kunskap om hur de ska identifiera sjukdomarna. De är dessutom för fattiga för att kunna köpa de sorter som är resistenta. För att förhindra spridningen måste kunskaperna ökas, säger han.

Men ett problem är att det saknas resurser för att ge bönderna de kunskaper de behöver. Professor William Otim-Nape från Uganda menar att det finns alldeles för få utbildade växtexperter som kan hjälpa bönderna att bekämpa virussjukdomarna.

– Det behövs mängder av utbildade personer som kan hjälpa till med att identifiera virussjukdomar och bidra till en större kunskap både bland allmänhet och beslutsfattare, säger han.

Den uppfattningen delas av Nteranya Sanginga vid IITA, som dessutom understryker forskningens viktiga roll.

– Det finns ett akut behov av att med hjälp av vetenskapliga metoder bekämpa de virussjukdomar som slår mot basgrödor som kassava, bananer och majs. Vi behöver forskningen för att lösa dessa problem, säger Sanginga.

Annons

Rekommenderade artiklar

Fiskekris i Uganda

Klimatförändringarna orsakar stora problem för Ugandas fiskare.

Fria Tidningen

Samtal splittrar proteströrelsen

Samtidigt som proteströrelsen i Bahrain markerar tvåårsdagen av revolutionen har den officiella oppositionen samlats till samtal med representanter för regimen. Men samtalen splittrar demonstranterna. Fria Tidningen har pratat med Februari 14-koalitionen som avvisar samtalen och oppositionspolitiker som deltar i samtalen.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu