G4S kontrollerar Palestina – och snart Västtrafiks resenärer | Fria.Nu
Göteborgs Fria

G4S kontrollerar Palestina – och snart Västtrafiks resenärer

Den 1 juni kommer säkerhetsföretaget G4S ta över biljettkontrollerna i Västra Götalandsregionens kollektivtrafik. Företaget har bland annat verksamhet i ockuperat område på Västbanken, där de har kontrakt med israeliska fängelser som använder tortyr.

G4S är ett dansk-brittiskt säkerhetsföretag, som är ett av världens största med verksamhet i 125 länder. Den 1 februari kommer Västtrafik att skriva ett fyraårigt avtal med företaget, eftersom de vann upphandlingen av biljettkontrollerna. Tidigare har det alltid varit GS Trafikantservice, en del av Göteborgs spårvägar AB, som haft hand om kontrollerna.

Enligt Västtrafik vann G4S upphandlingen eftersom de hade en bra prisnivå och uppfyller alla krav. G4S är dock ett kontroversiellt val. Företaget verkar bland annat på Västbanken, genom att förse företag i bosättningar, israeliska fängelser och vägspärrar med säkerhetssystem och personal, enligt rapporten The Case of G4S, som den israeliska organisationen The Coalition of Women for Peace gav ut i mars 2011.

Rapporten visar hur G4S förser Israel Prison Authority, israeliska fängelsemyndigheten, med säkerhetssystem – både för användning i Israel och på ockuperat område. I dessa fängelser hålls många palestinska politiska fångar och rapporter om tortyr har förekommit.

The Coalition of Women for Peace pekar på att invånarna på Västbanken omfattas av olika lagar. Medan israeliska invånare omfattas av civil lagstiftning går palestinier under militär sådan. Till exempel kan palestinier som “försöker, verbalt eller på annat sätt, att påverka opinionen i området på ett sätt som kan störa den allmänna ordningen” få tio års fängelse, enligt israelisk militär lag. Intagna palestinier kategoriseras också som “säkerhetsfångar”, även om deras enda brott är att ha deltagit i en ickevåldslig demonstration.

Enligt Addameer, en palestinsk organisation som arbetar med fångrätt och mänskliga rättigheter, fanns 5 374 palestinska politiska fångar i israeliska fängelser i augusti 2011. 272 fångar hade inte ens fått någon rättegång.

Ett av de fängelser som G4S säljer säkerhetssystem till är Ofer Camp, ett fängelse som ligger på ockuperat område, vid vägen mellan Jerusalem och Ramallah. Enligt The Coalition of Women for Peace är fängelset avsett just för politiska fångar.

G4S står också bakom de säkerhetssystem som används på så kallade säkerhetsfängelser inne i Israel, bland annat fängelset Keziot. Där hålls palestinier från Västbanken inlåsta, vilket enligt svenska utrikesdepartementet strider mot fjärde Genévekonventionen som förbjuder att att fångar förs från ockuperat område till den ockuperande staten.

G4S verkar också vid Kishons och Jerusalems förhörs- och förvarscenter, varifrån människorättsorganisationer har rapporterat om förekomsten av tortyr. Bland annat har fångar berättat om hur de tvingats sitta eller stå i obekväma positioner flera dagar i rad, att de förbjudits att sova, nekats sjukvård, misshandlats och utsatts för extrema temperaturer under långa perioder.

Psykologisk tortyr har också förekommit genom att fångar har blivit tillsagda att om de inte erkänner så kommer familjemedlemmar att torteras och deras bostäder att förstöras.

G4S installerade sina system i Kishon 2007, trots att förekomst av tortyr redan hade dokumenterats innan dess. Uppgifter om tortyr har fortsatt att lämnas även efter 2007. Bland annat skrev flera människorättsorganisationer till Israels högsta domstol i mars 2011 gällande tio palestinier som vittnade om tortyr.

G4S understödjer också Israels checkpoints, vägspärrar, på Västbanken och i Gaza. Dessa begränsar palestiniers rörelsefrihet – med hjälp av G4S:s bagage- och kroppsscanners. G4S har bland annat sålt sina produkter till Qalandia checkpoint på Västbanken och till Erez checkpint i Gaza.

Under 2002 uppmärksammades det att G4S arbetade med att skydda bosättningar på Västbanken. Dessa bosättningar är illegala enligt internationell rätt och företaget sa då att de skulle dra sig tillbaka från Västbanken för att visa att de respekterar mänskliga rättigheter.

När The Coalition of Women for Peace släppte sin rapport i mars 2011 kunde de dock visa att företaget fortfarande verkar i bosättningar, bland annat genom att skydda butiker. I ett brev till The Coalition of Women for Peace förklarar sig G4S:

“Frågan om att utföra verksamhet på Västbanken är komplex. Å ena sidan sägs det att palestiniers rörelsefrihet begränsas, vilket anses inskränka i deras mänskliga rättigheter, men å andra sidan har liv besparats genom att självmordsbombningar har förhindrats.”

I brevet deklarerar dock G4S att de ska avsluta en del kontrakt gällande säkerhetssystem vid checkpoints, fängelser och polisstationer på Västbanken. “Vårt mål är att avsluta detta så snart som möjligt, men vi måste även ta hänsyn till de kontrakt vi har med våra kunder” skriver företaget.

“Så snart som möjligt” skulle visa sig betyda någon gång mellan 2012-2015. Det rapporterade det danska mediecentret DanWatch i oktober 2011. DanWatch pekar även på att G4S kommer att fortsätta att förse banker och affärer i bosättningar med säkerhetslösningar – även efter 2015.

Margrete Auken, präst och medlem i Socialistisk Folkeparti i Danmark, ger företaget skarp kritik.

– Ledarskapet av G4S visar på gränslös ignorans när det kommer till internationell rätt. De verkar tro att den israeliska bosättningars illegala status är en politisk fråga och att de därmed kan vara neutrala. Så är det givetvis inte. Bosättningarna är illegala enligt internationell rätt och att G4S både direkt och indirekt stöder bosättningarna är förfärligt, säger Margrete Auken till DanWatch.

Den 1 juni tar G4S över kontrollerna på alla spårvagnar, bussar och båtar i Västra Götalandsregionen. 

Annons

Rekommenderade artiklar

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Forskare kräver nytt klimatmål

2 eller 1,5 grader. Det kan låta lika men innebär stora skillnader när det gäller den globala uppvärmningen, visar ny forskning.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu