Den väpnade kampen fortsätter i Colombia | Fria.Nu
Fria Tidningen

Den väpnade kampen fortsätter i Colombia

Med valet av Timochenko till Farcs högste ledare garanteras en fortsatt väpnad kamp för Colombias största gerilla. Där föregångaren Alfonso Cano var den intellektuelle, politikern och förhandlaren, har Timochenko byggt sin gerillakarriär enkom på militära meriter.

Den 5 november, blott en dag efter att Alfonso Cano dödats i eldstrid med colombianska militärstyrkor i den sydvästliga Caucaprovinsen, valdes Timoleon Jimenez, också känd som Timochenko, till gerillans högste ledare. Enligt kommunikén som i tisdags kungjorde beslutet ska han ha blivit vald genom en anonym röstomgång i Farcs högsta styrande organ, sekretariatet.

 

Timochenko, vars riktiga namn är Rodrigo Londoño, föddes 1959 i Calarcá i den centrala Quindío-provinsen. Efter medicinstudier vid Bogotás statliga Universidad nacional gick han med i Farc-gerillan 1982. Där steg han snabbt i den interna hierarkin och redan 1986 blev han invald i den högsta ledningen. Sitt rysk-klingande alias, Timochenko, fick han efter militära underrättelsestudier i Sovjetunionen och Jugoslavien under kalla kriget. Han har sedan dess ansvarat för Farc:s spionage och kontraspionage, samt lett Farcs militära grupp Bloque Magdalena medio på 800 man. Han anses vara en kompromisslös militär ledare.

Vad innebär bytet av gerillaledare för Colombias snart 50-åriga inbördeskrig? Vissa bedömare, som Ariel Ávila från konfliktobservatoriet Nuevo arco iris, menar att man med dödandet av Alfonso Cano har tagit ett steg längre från fredsförhandlingar. Enligt Ariel Ávila var Cano den bland Farc:s högsta ledare som stått närmast en förhandlingslösning. Men uppenbarligen så har Colombias regering gjort en annan tolkning. Regeringen med president Juan Manuel Santos i spetsen hoppas att man genom att slå ut Farc-gerillans ledare, ska få till en stor avmobilisering av gerillasoldater, och på så sätt tvinga gerillan till förhandlingsbordet. Denna förhoppning hade man även ifjol, då Farc:s fältmarskalk Mono Jojoy dödades. Det var en förhoppning som kom på skam. Men regeringen håller fast vid sin strategi.

Så fort det stod klart att Timochenko blivit vald till Farcs högste ledare, uttalade Colombias inrikesminister, Germán Vargas Lleras, att Timochenko är Colombias nästa militära mål. Och president Santos uttalade på en presskonferens förra veckan att en fortsatt militär press på Farc-gerillan är vägen till fred.

 

Samtidigt har Farc-gerillan deklarerat att den väpnade kampen fortsätter. Farc-gerillan kommer naturligtvis att söka hämnas sin förre ledare. Detta kommer förmodligen att ske genom små operationer mot mindre polis- och militärenheter. Attacker mot polisstationer på landsbygden är vanligt. Trots att Farc-gerillan försvagats under de senaste tio åren är den långt ifrån utslagen. Den förfogar över omkring 7 000 gerillasoldater. Ifjol åsamkade den Colombias försvar lika många dödsfall som den gjorde 2002, när Farc var som störst. Sin nuvarande ettrighet har man åstadkommit genom en återgång till att röra sig i små grupper som är svårare att upptäcka, och genom flitig användning av minor och krypskytte. Detta enligt strategin som Alfonso Cano lade fram i strategidokumentet Plan 2010.

 

Om det var svårt för det colombianska försvaret att lokalisera och döda Alfonso Cano, så kan Timochenko visa sig bli ännu svårare. Trots att man avsatt enorma resurser och en grupp på 5 000 soldater till den specifika uppgiften, tog det hela tre år att döda Cano. Han rörde sig högt upp i otillgängliga och molnhöljda bergspass, vilket gjorde de USA-försedda Black hawk-helikoptrarna näst intill oanvändbara. Till skillnad från Alfonso Cano opererar Timochenko i gränsområdet mellan Venezuela och Colombia. Sist den colombianska armén bombade Farcledare utanför landets gränser, i Ecuador 2008, ledde det till svåra diplomatiska följder. Då lovade Venezuelas president Hugo Chavez krig om Colombia skulle våga sig på något liknande på venezuelanskt territorium. Ett sådant scenario är dock högst osannolikt eftersom Colombias ekonomi är tätt sammanflätad med Venezuelas.

* Lari Honkanen är frilansjournalist som jobbat med skydd av människorättsförsvarare och civila i Colombia.

Fakta: 

Colombias inbördeskrig

Konflikten mellan Farc-gerillan och den colombianska staten är världens längsta nu pågående inbördeskrig. Farc-gerillan grundandes 1964, med avsikt att göra revolution för att få bukt med landets sociala orättvisorna. Colombia räknas som det fjärde mest ojämlika landet i världen, 61 procent av jorden ägs av 0,4 procent av jordägarna och 50 procent av befolkningen lever i fattigdom.

Farcgerillan består av ca 7000 gerillakrigare, Colombias försvar består av 450000 militärer och poliser. Farc finansierar sin verksamhet genom beskattning/utpressning, narkotikahantering och kidnappningar. Colombias försvar stöds av USA genom militäravtalet Plan Colombia och får det tredje största militärbiståndet från USA efter Israel och Egypten.

Annons

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2021 Fria.Nu