”Vi måste våga vara vänster” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Vi måste våga vara vänster”

Rossana Dinamarca vill föra upp de feministiska frågorna på agendan och få Vänsterpartiet att våga vara mer vänster.

Rossana Dinamarca är idag vice ordförande i Vänsterpartiet, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson för partiet. Efter att Lars Ohly meddelat att han avgår som partiledare fick hon snabbt frågan om hon kommer kandidera. Efter en tids funderande har hon nu lämnat besked.

– Jag har landat i det efter att ha lyssnat på vad andra tycker om mig och funderat på vad jag kan bidra med och kommit fram till att jag nog kan göra det. Det handlar dels om att jag har en tydlighet som vi behöver som parti och att jag också kan bidra med att ingjuta ett självförtroende för partiet som vi också behöver för att kunna vara trovärdiga i vår politik. Men framförallt handlar det om att det finns ett stort behov av en stark vänster idag. Vi har sett hur klassklyftor och orättvisor ökar och i kölvattnet av det även rasismen. Vi har ett behov av att vara i framkant där men den rollen har vi inte lyckats ta riktigt och det är det jag tror att jag har förmågan att kunna göra.

Varför har ni inte lyckats ta den rollen?

– Det handlar om det jag känner att vi måste göra nu. Vi måste våga vara tydliga, våga vara vänster men det handlar också om politikutvecklingen. Nu under ganska lång tid har vi haft olika typer av samarbeten där vi ägnat mycket tid åt att göra uppgörelser och inte haft tid över för vår egen politikutveckling. Jag tror att det är ett skäl till att vi inte haft förmågan att ta den rollen, säger hon.

Och ett viktigt steg för partiet som hon lyfter fram handlar om en generationsväxling. Hon menar att de målgrupper som deras politik riktar sig till måste kunna känna igen sig i partiets företrädare.

– Vi har sett under de senaste valen att vi har tappat bland de grupper som vi vill vara starka bland. Då måste vi titta på hur vi ser ut. Den typiske vänsterpartisten som sitter i våra demokratiska församlingar är en vit man över 50. Samtidigt säger vi att vi vill representera och företräda unga, invandrare och kvinnor och då måste det självklart synas på vårt parti att det inte bara blir till snack.

Rossana Dinamarca tycker att en viktig fråga för Vänsterpartiet är att föra upp de feministiska frågorna på agendan igen. Hon tror på en arbetstidsförkortning för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

– Vi behöver ta upp diskussionen om att höja kvinnornas löner. Det är det som är problemet och lösningen finns inte i att sänka skatterna. Det vi också har sett med andra förslag som regeringen lyft fram som till exempel vårdnadsbidraget är att det bara är ett sätt att tvinga tillbaka kvinnorna till hemmen och göra sig beroende av männen igen. En utveckling som vi tidigare har arbetat för är att kvinnor ska kunna vara självständiga och inte ha det beroendet men nu är vi på väg tillbaka dit.

Hon menar också att partiet måste bli bättre på att lyfta fram sina visioner och sin ideologi om hur samhället ska se ut. För det krävs mer självförtroende, självständighet och att partiet tar mer initiativ än att bara vara reaktiva, menar hon.

– Vi har upplevts som rättvisans brandkår och vi rycker ut direkt om man ska lägga ner en fritidsgård till exempel men vi måste också lyckas skapa ett större förtroende för våra lösningar, att vi vill ha ett rättvist samhälle och en stark välfärd som är gemensamt finansierad.

Hur ser du på ett framtida samarbete med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och hur skulle det kunna se ut?

– När vi gick in i samarbetet var vi tydliga med att vi skulle presentera en gemensam politik på ett fåtal områden men det slutade med att vi gjorde uppgörelser om nästan allting. Det är viktigt att vi går fram som självständiga partier. Vi kan deklarera att vi vill ingå i en regering tillsammans men det finns en poäng i att inte låtsas om som att vi inte är olika partier. Jag ser det som en styrka och det är viktigt i en demokratin, att människor ska ha möjlighet att påverka en regerings politiska innehåll genom att rösta på det parti som de vill ska ha en viss styrka och sedan får resultatet avgöra vilka styrkeförhållanden blir i en sådan regering.

Just nu pågår diskussionen om delat ledarskap i partiet, precis som inom Miljöpartiet med en kvinnlig och en manlig ledare. Rossana Dinamarca ser diskussionen som viktig men är inte övertygad om alla argument som förs fram.

– Det jag inte är övertygad om är när man framför argumentet att det blir mer jämställt om man har en kvinna och en man på partiledarposten. Det finns inte någon automatik i att bara för att man har 50–50 så är det jämställt. Det är en fråga om maktobalans som finns och därför har jag sagt att för att kvinnor ska kunna få en del av makten måste männen träda tillbaka.

Vad kan det finnas för positivt med delat ledarskap?

– Ett argument som jag sympatiserar med är att man kan dela bördan eftersom det är ett ganska tungt ansvar som vilar på en person samtidigt som det kan bli ett ganska otydligt ledarskap.

Hon tror att det finns andra lösningar som måste diskuteras när det gäller ansvarsfördelningen.

– Vi har haft partisekreterar- och vice ordförandeposter som jag definitivt tycker att man kan ge ett starkare mandat än i dag just för att vi ska kunna ha fler ansikten utåt och en viktig fråga är att vi som parti måste våga profilera fler personer mer aktivt för att visa vad Vänsterpartiet är och hur vi ser ut. Jag är inte övertygad om att ett delat partiledarskap är lösningen på det.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu