Ulla Andersson vill ta tillvara den lokala kraften | Fria.Nu
Fria Tidningen

Ulla Andersson vill ta tillvara den lokala kraften

Hittills har fyra vänsterpolitiker trätt fram och meddelat att de kandiderar till partiledarposten i Vänsterpartiet. FRIA har i detta nummer pratat med partiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson. Hon vill att partiet ska börja ta i frågor som hon menar att många blundar för i samhällsdebatten, som att en allt större del av Sveriges kommuner krymper och avbefolkas.

Ulla Andersson är idag ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet. Hennes hjärtefrågor rör framförallt kvinnors rättigheter och demokratifrågor men hon tycker att partiet måste utvecklas på flera områden.

– Jag hoppas att partiet ska bli bättre på att visa vad vi vill utveckla i samhället och att hela Sverige ska leva och må bra. Det är för lite visioner i politiken i dag och för mycket kortsiktiga mediautspel.

Och hon tycker att partiet måste bli bättre på att fånga upp grupper i hela samhället.

– Folk ska ha rätt till service var de än bor i landet, oavsett om man bor i för- orten, i storstaden eller på landsbygden. Vi har en lokal kraft i landet men vi har inte tagit tillvara på den tillräckligt mycket.

 

Och hur ska ni bli bättre på det?

– Det handlar för oss som parti att bli en del av människors vardag mer än tidigare och formulera samhällsproblem som männsikorna lever i idag och diskutera tillsammans vad vi ska göra åt dem. Det finns flera stora grundläggande samhällsproblem som inte diskuteras politiskt i någon större utsträckning idag.

Som till exempel?

– Att två tredjedelar av landets kommuner krymper och att det bara är de större städerna som växer. Man kommer få stora problem med personal ute i många kommuner och små samhällen i framtiden. Staten drar undan sitt ansvar med samhällsservice, då försvinner också affär-en så småningom och sedan resten. Samtidigt har vi massarbetslöshet och kommer stå inför arbetskraftsbrist i framtiden. Det här är saker man blundar för i samhällsdebatten. Vi mister många resurser eftersom vi inte tar tillvara på människors kunnande och vilja att delta i samhällsutvecklingen och låter de gå arbetslösa istället.

– Vi har pratat mycket men gjort för lite. Vi måste bli bättre på att föra ut vår politik för en framtida samhällsutveckling.

 

Ulla Andersson sitter i partistyrelsen och verkställande utskottet i partiet och kan enligt flera kritiker förknippas för mycket med den politiken som har förts de senaste åren när Vänsterpartiet behöver utvecklas. Men Ulla Andersson tror inte att det bara behöver vara negativt.

– Dels har jag lärt mig mycket under den här tiden, både vad partiet har gjort bra och mindre bra och det tycker jag är en tillgång. Lars Ohly har bidragit till partiets utveckling och har fått oss att inse att vi är regeringsdugliga, vilket han ska ha en eloge för. Han har också skapat en grund och en trygghet i partiet som vi har stor nytta av i det läget vi befinner oss i nu, för att växa och bli större måste vi bli en allvarlig kraft.

– Det är klart att vi har haft vissa problem och har förlorat val men allt det ska inte lastas Lasse enbart utan som parti måste vi ta på oss det tillsammans, där även jag har ett ansvar och det är väl det som kan ligga mig i fatet i så fall.

 

Den partiledare som Vänsterpartiet behöver nu måste enligt Ulla Anderssons mening arbeta för att bjuda in fler att delta i det politiska arbetet.

– Jag tror att det handlar både om att visa glädje för det politiska livet och vara engagerad men också att låta medlemmarna och andra delta i politiken i större utsträckning och att ta tillvara på deras kunnande.

Och för att partiet ska få en möjlighet att få en maktposition år 2014 ser hon det rödgröna samarbetet som en nödvändighet. Men hon menar att samarbetet måste se annorlunda ut än sist.

– Den form som samarbetet fick var inte den bästa men Miljöpartiet och Socialdemokraterna såg inte samarbetet på det sätt som vi såg det. Vi ville ha en stor rörelse, vara ute och träffa människor och fånga upp samhällsproblemen medan de ville ha slutna rumsförhandlingar. Vi kommer att samarbeta även i framtiden men i vilken form får vi diskutera då och det samtalet måste vi även föra med medlemmarna.

 

Sedan Lars Ohly meddelade sin avgång har det startat en diskussion om delat ledarskap i Vänsterpartiet precis som i Miljöpartiet, med en kvinnlig och en manlig ledare. Ulla Andersson är lite kluven i frågan och har tidigare varit skeptisk till partiledarformen.

– Jag tycker att det är en bra och viktig diskussion och jag tror att vi måste arbeta med att utveckla ledarskapet på olika sätt. Tidigare har jag varit negativ till delat partiledarskap men jag börjar se fördelar med det och jag kommer lyssna på diskussionerna som pågår om de för- och nackdelar som finns.

 

Vilka för- och nackdelar ser du med ett delat partiledarskap?

– Det kan vara så att det inte alltid är lätt att två personer fungerar bra ihop och blir ett par på det sättet som behövs för ett delat ledarskap. För Miljöpartiet tog det lång tid och nu är de tillbaka i att en av dem kanske kommer synas väldigt, väldigt mycket. Men det finns fördelar som att man kanske når ut mer och tilltalar fler eftersom olika personer kan engagera på olika sätt. Man kan dela politisk kompetens med varandra eftersom man är bra på olika saker och om det blir hårt tryck så kan det vara skönt att var två.

 

 

I veckan trädde en fjärde kandidat fram till partiledaposten i Vänsterpartiet: partiets vice ordförande Rossana Dinamarca. FRIA förlänger sin serie och i nästa nummer kan du läsa en intervju med henne.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu