Ett nytt grönt parti har bildats | Fria.Nu

Debatt


Representanter för Gröna Partiet
Fria Tidningen

Ett nytt grönt parti har bildats

Miljöpartiet de gröna har i dagarna haft kongress och valt ny partiledning med ambitionen att etablera sig som det breda alternativet i svensk politik. Behovet finns av ett spetsigt och mer ideologiskt förankrat grönt parti. Därför bildades Gröna partiet (GP) i söndags strax efter att kongressen avslutats.

Det behövs ett vasst och djuplodande grönt parti i svensk politik. Ett alternativ som i första hand går in för medvetandegörande och verklig samhällsomställning. Därför har vi startat ett nytt grönt parti som bygger på sådana gröna grundbultar som ekologism, solidaritet, grön ekonomi, livsrespekt, jämlikhet, pacifism, social rättvisa och direktdemokrati. Det innebär mer konkret sådant som tillväxt- och konsumtionskritik, reformering av det finansiella systemet och att vi förespråkar arbetstidsförkortning, basinkomst, djurrätt, fördelningspolitik och icke-våld.

Miljöpartiets kongress tog en del glädjande beslut och de nya språkrören kommer säkert att röna nya framgångar åt partiet. Däremot lever många av partiets brister fortfarande kvar när det gäller demokratiska strukturer och ideologisk bärkraft. Partistyrelsens gröna dimension har knappast förbättrats. Det somliga betecknar som stora kliv i rätt riktning ser andra som mindre korrigeringar av ytan.

Det är okej att teater är politisk, men det är tragiskt när politik blir teater. Gröna partiets organisering är direktdemokratisk, vilket i sig innebär en radikal skillnad gentemot de klassiska partierna. Demokrati är vad vi gör det till och det bör vara mer än bara ett fint ord. Partiet tar även tydligt ställning mot korruption och maktmissbruk och går klart längre än de etablerade partierna när det gäller att mota fulspelet i grind. Ett exempel är att partiet för löner och arvodering tillämpar ett maxtak i nivå med genomsnittslönen i samhället.

Gröna partiets främsta mål är att skapa kanaler och former för att medvetandegöra människor om nödvändigheten och möjligheten av den gröna samhällsomställningen. Eftersom det är ett parti vi talar om, så siktar vi även på att nå representation i kommuner, landsting och riksdag i samband med valet 2014. Samtidigt vill vi motverka den maktcentralisering som bildats kring personval och de stereotypa föreställningar om hur och i vilka former makt ska bedrivas. Ett ytterligare syfte är att göra Miljöpartiet mer angeläget om att behålla sina gröna väljare eftersom partiet i dag verkar se sina kärnväljare som alltför självklara.

Det är hopp och visioner som ligger till grund för Gröna partiets tillblivelse och verksamhet. Det kan verka naivt, men höjden av naivitet är att tro att vi påverkar något genom att förtränga det vi har att säga. Den största faran vi kan se för Miljöpartiets räkning är därför att om partiet ska ”få så många röster som möjligt” och ”växa sig så stort som möjligt” så kommer det tveklöst anse sig behöva fortsätta skala bort det som är obehagligt och konstigt i det rådande etablissemangets ögon. Det försiggår med andra ord en fortsatt gradvis slakt av den ideologiska grunden och kärnfrågorna. För den här processen finns det ingen egentlig gräns. Ungefär som en lök: Det går att skala och skala och till slut finns det ingenting kvar.

En förhoppning vi har är att Miljöpartiet istället väljer att hålla integriteten hög i sina kärnfrågor och på så vis signalerar till människor att partiet är ett meningsfullt alternativ i svensk politik. Med den utgångspunkten kan partiet växa utan att förlora sig självt. Förhållningssättet går dock stick i stäv med att makten sätts i främsta rummet. Inom partipolitiken låter det ständigt som att det viktigaste här i världen är väljarstöd och medlemsantal. Gröna partiet är skiljaktigt och strävar efter att bli det mest meningsfulla alternativet i svensk politik. Vi kommer att lyckas med det eftersom tröskeln är så låg. Faktum är att vi nog redan har lyckats med det.

Vi vill lyfta de stora frågorna till levande samhällsdiskussion. Vi vill bidra med ett innehåll som ger politiken nya dimensioner. Det gröna alternativet är en radikal kraft som förändrar både inifrån och utifrån med nya förhållningssätt och som står stadigt på ett fundament av genuina kärnvärden och insikter om vad samhället och världen verkligen behöver.

Vi tror och hoppas att det här nya gröna partiet kommer att leda till samverkan med Miljöpartiet snarare än splittring. Vi ser därmed förutsättningar för synergieffekter. Vi är övertygade om att fler gröna partier kan göra mer för den behövliga samhällsomställningen än färre. Mångfald är rikare än enfald. Till syvende och sist riskerar vi hellre att misslyckas med något vi helhjärtat tror på än att vi lyckas med något som gnager och skaver.

Joakim Pihlstrand-Trulp

Gunilla Röhr

Torbjörn Gannholm

Kristoffer Arponen

Maria Carlén

Erik P-A Ejdeholm

Peter Englund

Peter Green

Cyrilla Högberg

Jack Ljunggren

Malin Lundquist

Kim Nilsson

Torbjörn Sassersson

Peter Widell

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Internet – en ovärderlig arena

Efter det nya Gröna partiets bildande efter Miljöpartiets kongress, skrev Torbjörn Wester från Piratpartiet en välkomnande replik på Fria Tidningens debattsida. Han konstaterade bland annat att de små spännande partierna som står utanför riksdagen har en progressiv syn på teknik och undrade var Gröna partiet kommer att ställa sig. Här får han svar på sin fråga.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu