Internet – en ovärderlig arena | Fria.Nu

Debatt


Representanter för Gröna Partiet
Fria Tidningen

Internet – en ovärderlig arena

Efter det nya Gröna partiets bildande efter Miljöpartiets kongress, skrev Torbjörn Wester från Piratpartiet en välkomnande replik på Fria Tidningens debattsida. Han konstaterade bland annat att de små spännande partierna som står utanför riksdagen har en progressiv syn på teknik och undrade var Gröna partiet kommer att ställa sig. Här får han svar på sin fråga.

Det var trevligt att läsa Torbjörn Westers (PP) välkomnande respons (21/6) på artikeln om Gröna partiets uppstart. Vi återgäldar gärna gesten genom en handräckning från vårt håll.

Gröna partiets kamp utgår från den gröna ideologin. Vad vi ser är vår tids viktigaste fråga är ekosystemens stabilitet och den pågående artutrotningen, där vi människor är helt beroende av de ekosystemtjänster som vi är på väg att trampa sönder och samman.

Allt hänger emellertid ihop och det är avgörande att vi får till stånd en omställning av det ekonomiska systemet till att handla om verklig ekonomi, det vill säga hantering av resurser istället för tillväxt- och konsumtionshets. Vi jobbar även för sådant som livskvalitet, reell demokrati, djurrätt och meningsfullt icke-våldsligt fredsarbete. Vi vågar lyfta vetenskapligt baserade ställningstaganden även om det bryter med den etablerade samhällsbilden. Det är nödvändigt.

Vi håller med om att även politiken som rör internets former och möjligheter är en viktig samhällsfråga och vi tar gärna chansen att berätta lite om vår inställning. Vi kan konstatera att Gröna partiet i likhet med Piratpartiet är starkt kritiskt till inrättandet av övervakande och begränsande lagstiftning som FRA-lagen, Ipred-lagen och datalagringsdirektivet.

Gröna partiets verksamhet bygger på deltagande demokrati där vi tillämpar lyssnande diskussion och beslut genom konsensus. För tillfället är vår kommunikation främst internetbaserad, men vi inser att det inte kommer att kunna vara heltäckande för vår interndemokrati. 

Internet ger emellertid goda möjligheter att föra diskussioner framåt över avstånd i både tid och rum genom exempelvis chat, diskussionsforum, e-post, telefonkonferenser och delade dokument.

Varje kommunikationsform har förstås sina för- och nackdelar. Enbart textbaserad kommunikation är smidig och lättillgänglig, men förlorar ofta stora bitar av informationsflödet. Samtal i det fysiska rummet är oftast mer givande, men kräver också mer tid och engagemang. En viktig slutsats är att delaktighet är möjligt och önskvärt på fler vis än ett.

Vi vill gärna använda den nya teknologin till att förbättra demokratin och utnyttja dess verkliga potential. Det som är mest intressant gällande teknikens positiva möjligheter är hur den kan hjälpa människor att delta i politik på ett konstruktivt sätt. Vi vill varken oreserverat hylla eller på förhand avfärda tekniska innovationer. Samtidigt förhåller vi oss kritiskt granskande och framhåller vikten av försiktighetsprincipen, vilket gör att vi är vakna inför exempelvis mobilstrålningens hälsorisker.

Vi uppmärksammar internetkulturens sprängkraft där människor i dag gratis delar med sig av öppen källkod och kulturalster de skapat. Det hänger ihop med ett starkt ifrågasättande av konventionell distribuering av medier. Internet utgör en ovärderlig arena för den sociala logikens förändring som är i vardande. På internet bestäms vår sociala status alltmer dynamiskt där det blir mer intressant vad vi bidrar med istället för vad vi samlat på oss.

Torbjörn Wester (PP) har alltså helt rätt i att Gröna partiet gör sitt bästa för att anamma den nya internetbaserade teknologin. Vi står också på samma sida i kampen för fria informationsflöden, även om perspektiven må vara något olika. För oss som grön politisk rörelse är ett fritt och ocensurerat internet snarare ett medel för kommunikation och kunskapsspridning än ett mål i sig självt, men likväl inrymmer det stor potential att förändra det politiska landskapet.

Joakim Pihlstrand-Trulp
Marie Ericsson
Torbjörn Gannholm
Peter Green
Mats Olausson
Peter Englund

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Ett nytt grönt parti har bildats

Miljöpartiet de gröna har i dagarna haft kongress och valt ny partiledning med ambitionen att etablera sig som det breda alternativet i svensk politik. Behovet finns av ett spetsigt och mer ideologiskt förankrat grönt parti. Därför bildades Gröna partiet (GP) i söndags strax efter att kongressen avslutats.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Fria.Nu