Medborgarlön får nytändning | Fria.Nu
Fria Tidningen

Medborgarlön får nytändning

Idén om medborgarlön dissas ständigt och blir ständigt aktuell igen. Är den en utopi eller en realistisk bastrygghet? Även om Miljöpartiet har slopat kravet på medborgarlön finns nu ett nyvaknat intresse.

– Om jag tittar på de mejl jag får är det alla typer av människor som hör av sig. Det intressanta nu är att det är fler och fler yngre jämfört med för tolv år sedan. Då var det mycket svårare att prata om medborgarlön med unga, säger Kicki Bobacka, som var med och grundade Folkrörelsen för medborgarlön 1999.

Idén om att alla samhällets medborgare ska garanteras en grundinkomst utan krav på motprestation har diskuterats sedan 1970-talet, även om diskussionen är äldre än så. I Sverige förknippas frågan främst med Miljöpartiet, som har haft medborgarlön som krav i partiprogrammet fram till 2008, då partiet slopade kravet men behöll det som en långsiktig vision.

Men nu märks alltså återigen ett nytt intresse för frågan. På Newsmill talar debattörer från Piratpartiet och Liberaldemokraterna sig varma för idén om en basinkomst. Det anordnas studiecirklar om medborgarlön, och den 13 februari har Folkrörelsen för medborgarlön ett nystartsmöte i Malmö.

Kicki Bobacka tror att de åtstramade reglerna i arbetslöshets- och sjukförsäkringen ligger till grund för intresset.

– Det hänger ihop med att den borgerliga regeringen går på tvärs med sin arbetslinje. Förutsättningen är att alla ska lönearbeta, men det är så många som kommer i kläm och blir utsparkade ur trygghetssystemen, säger Kicki Bobacka.

Det finns olika modeller för hur en medborgarlön ska utformas och olika idéer om hur den ska finansieras, men Kicki Bobacka vill se en basinkomst som ger människor makt över sina egna liv.

– Jag tror att det skulle utvecklas intellektuellt intressanta verksamheter. Folk kan bygga, skapa, odla mat och göra sådant som de förstår sig på. I dag ingår vi i så stora system, från daghemmet och skolan till högre utbildning och arbete. Man ska få välja om man vill ingå i de stora systemen eller om man väljer att verka i små och nära sammanhang.

De ekologiska frågorna och klimatfrågan ligger till grund för Kicki Bobackas engagemang. När hon började intressera sig för ämnet var hon aktiv inom Miljöpartiet, men i dag jobbar hon fritt med frågan.

I somras anordnade Alex Veitch och Emma Rydin en studiecirkel om medborgarlön på Kulturhuset Kontrapunkt i Malmö. Filmaren Alex Veitch är född 1978 och hör till den grupp av yngre människor som fått upp ögonen för konceptet.

– För mig är det kopplat till ideologi, och man kan se på medborgarlön utifrån olika perspektiv. Jag ser det som ett sätt att få oss att agera mer inom ekosystemen, samtidigt som obetalt arbete skulle premieras mer, säger Alex Veitch.

Men Alex Veitch tror att det är svårt att verka för ett sådant system på partipolitisk nivå.

– Där har vi inte fått gehör för frågan, så då får vi jobba med klassiskt folkrörelsearbete i stället.

Inom Miljöpartiet är frågan inte särskilt het längre. 2008 slopades kravet på medborgarlön, och istället fattades beslut om att partiet skulle verka för ett nytt trygghetssystem som innebär att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen slås ihop.

– Jag tycker att det är bra att vi hade det arbetet och att vi kom fram till en gemensam idé om hur vi vill utforma ett trygghetssystem. Det viktiga är att alla finns med i systemet, i stället för att ha ett trygghetssystem för några få, säger Gustav Fridolin, riksdagsledamot och tongivande miljöpartist.

Gustav Fridolin ser två negativa konsekvenser med en basinkomst.

– Det är inte så vettigt att du som jobbat och kanske köpt ett hus får så låg ersättning att du tvingas flytta om du blir arbetslös. Sedan skulle det bli en stor privatisering av försäkringssystemet eftersom fler skulle teckna privata försäkringar. Jag kan inte se någon poäng med det, säger Gustav Fridolin, och tillägger att kostnaderna skulle skena iväg för familjerna om de både ska betala skatt och försäkringskostnader.

Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom står bakom partilinjen. Språkröret Jakop Dalunde menar att idén om en grundinkomst är bra, men att den är en utopi.

– Det är viktigare att lägga fokus på en bättre sjukförsäkring och arbetslöshetskassa, säger Jakop Dalunde.

Den miljöpartistiska riksdagsledamoten Gunvor G Ericson sitter med i regeringens socialförsäkringsutredning, och hon tror inte att medborgarlön skulle skapa en större delaktighet för till exempel yngre människor.

– Ett bra ekonomiskt trygghetssystem är viktigare för att kunna vara delaktig i samhället. Jag har ungdomar hemma och de vill ha ett arbete, inte vara hemma med medborgarlön.

Karin Jansson, styrelseledamot i Miljöpartiet, är en av få företrädare som fortfarande förespråkar medborgarlön.

– Många inom partiet tycker att det är jobbigt att kämpa för frågan i dagens politiska miljö där det är arbetslinjen som gäller, säger hon.

Hon tycker att det är viktigare att kunna garantera en basinkomst än att människor med högre inkomster som går ut i arbetslöshet ska behålla sin levnadsstandard.

– Vi måste kunna garantera en basstandard, istället för att skydda dem som kapat åt sig överflödet. Visst kan man diskutera ett system som skyddar upp till en viss nivå i en tid, men den tryggheten finns egentligen inte i Sverige i dag. Man säger att den finns, men det stämmer inte, säger Karin Jansson.

Än verkar inte sista ordet vara sagt i frågan inom Miljöpartiet. Karin Jansson lägger tillsammans med László Gönczi fram en motion om basinkomst till partikongressen i vår.

– Jag tror att det kommer fler och fler tankar om medborgarlön när så många hamnar utanför systemen. Vanligt folk som jag pratar med säger att de trodde att det fanns ett trygghetssystem i Sverige, men att de plötsligt upptäckt att det inte gör det.

Fakta: 

Medborgarlön är en idé om att skapa ett välfärdssystem genom en ekonomisk grundtrygghet.

Inkomsten ska betalas ut utan krav på motprestation.

Nivåerna som diskuteras i dagens debatt brukar vara på 8 000-9 000 kronor skattefritt för varje vuxen medborgare.

Folkrörelsen för medborgarlön startade 1999.

Miljöpartiet slopade sitt krav på basinkomst år 2008, men har kvar medborgarlön som en långsiktig vision.

Källor: Wikipedia, Miljöpartiet, Folkrörelsen för medborgarlön.

Annons

Rekommenderade artiklar

Papperslösa flyktingar inte lika osynliga längre

Papperslösa flyktingar har fått en ökad synlighet i Sverige de senaste åren. Ändå har alternativa gemenskaper länge utgjort den enda tryggheten för de papperslösa, men snart kan ett enklare vardagsliv bli verklighet.

Fria Tidningen

”Företagare måste ha samma rätt som anställda”

En småföretagare nekades havandeskapspenning när hon avbröt sin verksamhet, trots att läkare bedömde den som farlig för fostret. Nu vill riksdagsledamoten Gunvor G Ericson (MP) att lagen ger företagare och anställda samma rätt under graviditeten.

Fria Tidningen

Mäns företagande är normen

Medvetenheten om genusfrågor är hög bland många. Men kvinnor som har eget företag möts ofta av misstänksamhet av omgivningen. Mäns företagande är fortfarande samhällelig norm, medan kvinnors entreprenörskap ses som undantaget.

Fria Tidningen

Två olika påskupprop mot utförsäkring av sjuka

Protesterna mot utförsäkringen av sjuka växer. Diakoner inom Svenska kyrkan har startat ett upprop med syftet att få Svenska kyrkan att agera, och en gräsrotsrörelse på nätet uppmanar till protester i påsk.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu