70 aktivister greps för blockad mot flyktingförvar | Fria.Nu
Fria Tidningen

70 aktivister greps för blockad mot flyktingförvar

Genom att blockera vägen till flyktingförvaret i Kållered med bilar och med över 100 personer i beredskap hoppades en grupp aktivister kunna stoppa utvisningen av en grupp irakier. Men på tisdagen ryckte polisen in och grep aktivisterna.

I lördags inleddes blockaden av flyktingförvaret i Kållered. Ett antal irakier hotas att tvångsförflyttas till Arlanda och tvingas på det deportationsplan som avgår på onsdag. Ett första försök att flytta de som ska utvisas till Stockholm skedde i lördags. Då motades polisen bort av ett 50-tal aktivister. På måndagsförmiddagen kom polisen tillbaka med en bärgningsbil för att lyfta bort de bilar som blockerar vägen till förvaret. Men insatsen avbröts och de närvarande aktivisterna såg det som ytterligare en seger.

– Vi har beredskap för att kalla in folk. Det handlar om mellan 50 till 100 personer som snabbt kan vara på plats, sade Kristofer Lundberg från Aktion mot deportation då.

– Blockaden är en sista utväg trots att situationen i Irak borde vara skäl nog för rätten till asyl.

Tidigt på tisdagsmorgonen förde polisen dock bort cirka 70 demonstranter. Gerd Pettersson från Aktion mot deportation berättar att de tre irakier som fanns kvar på förvaret förflyttades till Flen tidigt på morgonen och senare under dagen ska flyttas vidare till Arlanda. Amer Mohammed Ali har engagerat sig för de utvisningshotade irakierna. På måndagen berättade han att sinnestämningen bland dem har förändrats.

– Innan transporten avbröts i lördags var de säkra på att de blir tvungna att åka tillbaka till döden. I dag är sjätte dagen som de har hungerstrejkat men nu har viljan och hoppet om att stanna och fortsätta leva kommit tillbaka, när de ser folk som är beredda att försvara dem och går emot det etablerade regelverket, säger han.

Alla länder i Europa förutom Sverige, Danmark, Norge och England har stoppat avvisningarna till Irak.

Sverige gjorde ett uppehåll i november efter uppmaning från Europadomstolen för mänskliga rättigheter. När den slog fast att det är individuell bedömning som gäller återupptogs avvisningarna i mitten av december. Efter det har Sverige fått kritik från FN:s flyktingorgan UNHCR och flera asyl- och människorättsorganisationer som Amnesty, Röda korset, Farr och Sveriges kristna råd.

Alla irakier som ska utvisas har sökt inhibition hos Europadomstolen som ännu inte har fattat beslut i deras ärenden. Amer Muhammed Ali berättar att en av irakierna, som är politisk flykting, torterades innan han flydde till Sverige. Hans mamma och broder har dödats och han befarar att samma öde väntar honom om han tvingas återvända.

– Jag känner mig fast besluten att vi ska stoppa de här avvisningarna. Det handlar om människoliv och om inte utvisningarna på onsdag stoppas kommer flera av dem att dö. Och det är den stämningen som finns bland folket här på plats och i hela aktivistgruppen. Vi kommer inte att ge oss, säger han.

Leif Andersson, chef på förvaret i Kållered, har inga kommentarer till blockaden av förvaret eller de aktioner som genomförts.

– Vårt uppdrag är att verkställa de beslut som har tagits av det svenska domstolsväsendet och jag har stort förtroende för att domstolarna har fattat rätt beslut, säger han.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2019 Fria.Nu