Latinamerikanskt samarbete räddar liv i Afrika | Fria.Nu
Fria Tidningen

Latinamerikanskt samarbete räddar liv i Afrika

Hjärnhinneinflammation är en sjukdom som skördar många liv trots att den kan förhindras av en enkel vaccination. Men nu har ett samarbete i Latinamerika gett tillgång till miljontals vaccinationsdoser.

Tack vare ett samarbete mellan laboratorier i Kuba och Brasilien har miljontals vaccinationsdoser nått fram till de länder där sjukdomen härjar som värst.

Nana Diallo i Mali berättar för nyhetsbyrån IPS att hon låter vaccinera sina barn så fort det finns en möjlighet.

– Det är en av de sjukdomar som skrämmer mig mest eftersom den kan orsaka blindhet, säger 45-åriga Diallo som arbetar som kryddförsäljare vid en marknad i huvudstaden Bamako.

Hennes barn kan ha mottagit några av de nästan två miljoner doser vaccin som under 2007 skickades till landet från laboratorier i Kuba och Brasilien. Vaccinet ger dock bara skydd under två till tre års tid.

Bakteriell meningit är en infektion som drabbar hjärnhinnorna. Den kan leda till svåra hjärnskador och hälften av dem som drabbas av sjukdomen och som inte snabbt får antibiotika avlider.

Risken för epidemier ökar under torrsäsongen mellan december och juni, och risken är än högre i fattiga och överbefolkade miljöer där människors immunförsvar är nedsatt, berättar WHO-experten Alejandro Costa på telefon från sitt kontor i Genève.

När en epidemi uppstår så är behovet av vaccin akut. Men eftersom bakteriellt förorsakade hjärnhinneinflammationer främst förekommer i de allra fattigaste delarna av världen så är de stora läkemedelsbolagen inte särskilt intresserade av att tillgodose behoven.

År 2006 tvingades WHO skicka ut ett nödmeddelande om behovet av vaccin i det område som kallas Afrikas ”meningitbälte” – en region som sträcker sig över 23 länder i södra Afrika och som befolkas av 430 miljoner människor. Detta eftersom den enda dåvarande tillverkaren av vaccinet under en tid planerade att sluta med produktionen.

Två statliga institutioner i Latinamerika hörsammade meddelandet från WHO – det kubanska Finlayinstitutet samt institutet Bio-Manguinhos i Brasilien. Instituten beslutade sig för att gemensamt börja framställa vaccinet.

Ramón Barberá vid Finlayinstitutet berättar att samarbetet blev lyckosamt eftersom det fanns en politisk vilja att genomdriva projektet i båda länderna. Instituten hade också inlett ett samarbete redan tidigare.

Finlayinstitutet producerar vaccinets aktiva beståndsdelar och skickar sedan dessa vidare till Brasilien, där vaccinet bearbetas och förpackas.

Elaine Maria Teles vid Bio-Manguinhos berättar för IPS att samarbetet har gjort det möjligt att till en billig kostnad snabbt få fram det vaccin som behövs. En vaccinationsdos kostar mindre än motsvarande sju kronor, medan det vaccin som framställs av de stora läkemedelsföretagen har ett pris som är mellan 15 och 20 gånger så högt.

Sedan samarbetet inleddes har instituten levererat mer än 11,5 miljoner doser vaccin, och innan året är slut förväntas den siffran ha stigit till 15 miljoner doser. Flest vaccinationer har skickats till Mali, Etiopien, Burkina Faso, Nigeria, Niger och Tchad.

 

Vanligtvis köps medicinen in av WHO, Unicef, Läkare utan gränser eller av Internationella Röda korset.

WHO-experten Alejandro Costa berättar att de utsatta länderna drabbas av stora epidemier vart tredje eller fjärde år, då upp till 80 000 människor insjuknar. Under mellanåren drabbas regionen av mindre utbrott av sjukdomen.

Under förra året infördes ett noggrannare rapporteringssystem i 14 av de utsatta länderna, och då rapporterades drygt 78 000 sjukdomsfall, samt drygt 4 000 dödsfall.

– Vi är verkligen tacksamma för Brasiliens och Kubas insatser. Det finns få lika lyckade exempel på samarbeten mellan länderna i Syd, säger Costa.

Costa säger dock att det är svårt att mäta exakt hur stor inverkan vaccinationerna har haft, eftersom de ofta används för att motverka redan pågående epidemier och inte når ut till hela befolkningarna. Dessutom skyddar bara vaccinen i upp till tre års tid, och kan inte ges till barn som ännu inte fyllt två år.

Costa säger att utmaningen nu ligger i att få fram ett vaccin som ger ett betydligt längre skydd mot bakteriell hjärnhinneinflammation. Om ett sådant vaccin framställdes och kom hela befolkningen till del så skulle epidemiernas tid vara över.

Annons

Rekommenderade artiklar

Antalet tropiska stormar kan öka

Innan ”superstormen” Sandy drog in över USA:s östkust orsakade den förödelse i flera länder i Karibien. Och fler svåra stormar kan väntas när den globala uppvärmningen fortsätter.

Fria Tidningen

Barn från Tjernobyl får gratis vård på Kuba

Sol och bad på Kuba blir terapi för strålskadade barn från Ukraina. Sedan 1990 har över 24 000 personer behandlats inom ett projekt där Kuba erbjuder ukrainska patienter gratis sjukvård.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu