Östafrika satsar på vindkraft | Fria.Nu
Fria Tidningen

Östafrika satsar på vindkraft

Stigande elpriser gör att flera länder i Östafrika nu satsar på förnyelsebara energikällor. Kenya planerar just nu för en vindkraftspark som kommer att bli den största i Afrika.

– Vi har inte kommit långt, men länderna börjar ta tag i situationen, säger Mark Hankins.

Han har arbetat som konsult för att utveckla hållbara energisystem på landsbygden i östra Afrika de senaste 20 åren och menar att den största drivkraften för en omställning är de stigande elpriserna.

– I Östafrika är elpriserna två till fem gånger högre än i Sydafrika, vilket inte är gynnsamt för industrin eller konsumenterna.

Hankins var en av deltagarna vid årets upplaga av Africa Energy Week som arrangerades av statliga bolag och andra företag i Kapstaden i slutet av september, och som lockade 150 internationella energiexperter, tjänstemän samt representanter från olje- och gasbolag.

Hankins menar att det ökande intresset för förnyelsebar energi också hänger samman med att efterfrågan på elektricitet ökat.

– Diamant- och oljeindustrin samt jordbrukssektorn expanderar och är i behov av energi. Flera regeringar har insett att den nuvarande tillgången inte möter den växande efterfrågan och har därför börjat intressera sig för förnyelsebara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft.

Hankins menar att utvecklingen i Östafrika sedan han flyttade till Kenya 1993 har varit positiv och nämner bland annat de sex vindkraftverk som uppfördes vid Ngong Hills i södra Kenya förra året. Kraftverken bidrar med 5,1 megawatt till det nationella elnätet och är en del av Kenyas första vindkraftspark.

Nu planeras ännu en vindkraftspark som kommer att bli den största i Afrika med en elproduktion på 310 megawatt. Projektet kommer att omfatta cirka 300 vindkraftverk och beräknas kosta uppåt 408 miljoner dollar, motsvarande 2,8 miljarder kronor. Afrikanska utvecklingsbanken finansierar 70 procent av projektet, medan nederländska och kenyanska investerare står för resten av finansieringen.

Men Kenya är inte det enda östafrikanska landet som satsar på förnyelsebar energi. Uganda, Rwanda, Etiopien och Tanzania har också visat intresse för förnyelsebara energikällor. Tanzania har planer för två vindkraftsprojekt på vardera 50 megawatt.

– Av alla regioner i världen har Afrika störst möjligheter att gå från att använda konventionella energikällor till att använda renare källor, säger Christopher Clarke, chef för Inspired Evolution Investment Management.

Han hänvisar till regionens många soltimmar och tillgång till vatten och vind. Enligt Clarke står kolkraften i dag för 70 procent av energiproduktionen i södra Afrika, men den skulle kunna minskas till strax över 40 procent till år 2025. För det krävs en 60-procentig ökning av vattenkraften, men också mer än fördubblad användning av naturgas, enligt Clarke.

Tanzania är ett av de länder som nu satsar allt mer på fossil naturgas, som orsakar något mindre utsläpp än kol och diesel och är billigare än andra konventionella bränslen.

– Gas är billigare än diesel och fotogen, dessutom finns det lokalt och behöver inte importeras vilket innebär att vi inte berörs av svängningar på den internationella marknaden, säger Oswald Mutaitina som arbetar med affärsutveckling på det tanzaniska energibolaget Songas.

Genom användning av naturgas kan bolaget leverera billig el för motsvarande 40 öre per kilowatt-timme, medan andra energibolag har elpriser som ligger på det dubbla.

Annons

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2019 Fria.Nu