Privat vård och skola ger miljardvinster | Fria.Nu
Fria Tidningen

Privat vård och skola ger miljardvinster

De 15 största bolagen inom vård och skola gör en vinst på över två miljarder kronor. Moderaterna hävdar att vinsterna gynnar kvaliteten.

Jonas Ransgård (M) är kommunalråd i Göteborg och han menar att privata vinster är bra för vården.

På vilket sätt är vinsterna bra för kvaliteten?

– Om man skulle få produktivitetsutveckling utan att dela ut vinster skulle Vänsterpartiet kanske ha rätt. Men det är slående hur man kan se hur vinstutdelningar och privat vård har gynnat kvaliteten i vården.

Hur ser du att privatiseringen ökar vårdens kvalitet?

– På primärvården här i Västra Götaland ser man i utvärderingen i patienterna att det är en påtaglig skillnad mellan de privata och offentliga. De privata får högre betyg.

Är patientenkäter ett säkert mått på vården?

– Det patienterna kan bedöma är hur de bemöts, men det krävs också att den statliga tillsynsmyndigheten bedömer vårdens medicinska kvalitet. Annars hamnar man i att man snarare ger patienterna det de efterfrågar snarare än den vård de verkligen behöver.

Finns det någon gräns för hur mycket vinst man ska låta vårdföretagen ta ut, enligt Moderaterna?

– Jag tycker det skulle vara fel att sätta en sådan siffra. Sedan kan man bli fundersam om vårdföretagen tar ut väldigt mycket vinst. Men om företagen drar ner på kvaliteten så drabbas de ju av att vårdkunderna väljer en annan vårdgivare.

Vänsterpartiets ledamot av riksdagens socialutskott, Elina Linna, skrattar när Fria ringer henne för en kommentar till Moderaternas påstående om att vinsterna gynnar kvaliteten.

– Jag måste skratta, för det är våra skattepengar som då ska användas som vinster och som en morot för företagen. Det är ju det som är dilemmat, att vi ska dela ut skattemedel till näringslivet så att de kan göra större vinster. Så slösaktiga kan vi inte vara med skattemedel. Om privata företag ska driva vård, då ska de inte ha vinst, om de inte investerar vinsten i verksamheten.

Men enligt Moderaterna gör ju vinsterna faktiskt vården bättre?

– Det finns inget stöd i forskningen för att vinster för företag i vården ger kvalitet. Vid till exempel en granskning av knäoperationer som handlades upp privat såg man istället att patienter ofta behövde opereras om efteråt. Vi mäter ofta kvantiteten mot priset, men det är också kvaliteten som är viktig, att folk får bra vård så att de blir friska och inte behöver komma tillbaka.

– Nu går istället vinsten till aktieägarna och då försvinner kvalitetsintresset. Så är det ju på marknaden överallt – när vi producerar kläder måste vi ju ha kontroller så att kläderna inte produceras med barnarbete. Vinst i sig är sådant som lätt leder till att kvaliteten inte sätts främst, säger Elina Linna.

I en ny granskning som Dagens ETC har gjort framkommer att de stora vård- och friskolebolagen hämtade ut över två miljarder kronor i vinster under 2009. Carema, Sveriges största privata vårdaktör, fick 2009 5,4 miljarder kronor av svenska kommuner och landsting för att bedriva vård och omsorg. Samtidigt gjorde företaget en vinst på 315 miljoner kronor under året. Ett annat exempel är Attendo Care, som fick 3,3 miljarder kronor för att bedriva äldreomsorg – och gjorde en vinst på 315 miljoner kronor. Academedia, den största friskolekoncernen i Sverige, hade en omsättning på 2,1 miljarder kronor och gjorde en vinst på 181 miljoner.

I granskningen som Dagens ETC gjort visar det sig också att elva av de 15 största koncernerna ägs av riskkapitalbolag. Många av riskkapitalbolagen utnyttjar skatteparadis, och slipper på så vis undan sedvanlig svensk vinstskatt på pengarna.

Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som helt vill stoppa vinster i vården och skolan, och där ser man de nya siffrorna som ett bevis för det man hela tiden hävdat: att, som Lars Ohly säger i ett pressmeddelande, ”det är stora bolag som tryckt på för att få köpa upp skolor och sjukhus, och nu kan de leva gott på våra skattemedel”.

Fakta: 

Politiker går emot forskningen

Den statliga utredningen Vårdens ägarformer (SOU 2003:23) föreslog 2003 att vård skulle kunna upphandlas privat, men att detta bara var klokt för den typ av behandlingar där man visste att skattepengarna verkligen hamnade rätt. I utredningen utpekades många svårigheter med vinster i vården, utifrån rent marknadsekonomiska aspekter. ”En fungerande marknad förutsätter att både köpare och säljare har tillräcklig information för sina beslut. Inom vården är informationen ojämt och assymetriskt fördelad mellan patienten och läkare eller vårdpersonal”, skrev utredarna. En annan farhåga i den statliga utredningen var risken för att privata vårdinstanser inte gör rimliga värderingar av vilken behandling som ska sättas in, när det är så att exempelvis en privat vårdcentral tjänar pengar ju mer vårdinsatser man sätter in på en patient.

Efter detta har politiker runtom i Sverige ändå sålt ut vård mer generellt, och de stora vårdbolagen har kunnat kassera in vinster på sammanlagt flera miljarder.

Även i en artikel från Socialmedicinsk Tidskrift (www.socialmedicinsktidskrift.se) från i våras finns en sammanställning som visar att forskningen inte stödjer påståendet att vinst och privata aktörer skulle vara gynnsamt för kvaliteten.

Annons

Rekommenderade artiklar

Miljöpartister kräver vinststopp

Vinst i välfärden

Inför miljöpartiets kongress i slutet av maj höjs delade röster om vilken riktning partiet ska ta gällande vinster i skolan. Nio miljöpartister kräver nu att partiet ställer sig bakom ett vinstförbud.

Fria Tidningen

Hälften av MP:s ledamöter vill stoppa fortsatt privatisering

Vinst i välfärden

Miljöpartiet i landstinget är splittrade i frågan om hur vården i Stockholms län ska bedrivas. I veckan lämnade sju miljöpartister in en motion som går emot partilinjen. De vill sätta stopp för fortsatta privatiseringar och tillsätta en utredning om effekterna av privatiseringarna.

Stockholms Fria

Ung Vänster ordnar digitalt självförsvar

På torsdag anordnar Ung Vänster självförsvarskurser över hela landet. Men det handlar inte om fysiskt självförsvar, utan ett digitalt försvar mot Datalagringsdirektivet, DLD, som antogs av riksdagen i onsdags.

Fria Tidningen

Tvångssteriliseringar olagliga enligt ny dom

Kravet på tvångssterilisering vid ett juridiskt könsbyte strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna i Europakonventionen och är därför olagligt, enligt en dom från förvaltningsrätten. Samtidigt föreslår regeringen en lagändring nästa år.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu