Jag hoppas att kristna försöker stoppa Operation Jabotinsky | Fria.Nu

Debatt


Gunnar Olofsson
Fria Tidningen

Jag hoppas att kristna försöker stoppa Operation Jabotinsky

Replik De fakta om Operation Jabotinsky som jag presenterade i min förra debattartikel är organisationens egna som de har presenterats i Förenade Israelinsamlingens tidning Menorah. Och enligt dessa har man hittills hjälpt över 13 500 ryska judar att emigrera till Israel, och fortsätter att hjälpa närmare 1 000 personer årligen att göra det samma.

Just ryska judar utgör en betydande del av de bosättare som bor på ockuperad mark – en kolonisering som, om den fortsätter, kommer att omöjliggöra en palestinsk stat.

Att som Israel flytta sin egen befolkning till ockuperade områden, kolonisera dessa, är ett mycket allvarligt brott mot internationell lag. Det finns absolut ingen ”internationell konsensus” kring denna politik. Det finns det däremot kring FN:s resolutioner 194, 242 och 338, som kräver att Israel avslutar ockupationen och låter de palestinska flyktingarna återvända.

Att försvarare av en obskyr verksamhet, som Roar Sörensen, försöker blanda bort korten, är kanske inte förvånande. Men min förhoppning är att de kristna som önskar en verklig och rättvis fred i Mellanöstern nu får upp ögonen och gör vad de kan för att stoppa det här projektet.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2019 Fria.Nu