Stoppa barnarbetet på de israeliska bosättningarna | Fria.Nu

Debatt


Debatt

  • Samtliga barn som HRW intervjuat uppger att de arbetar på de israeliska plantagerna för att kunna försörja sina familjer.
Fria Tidningen

Stoppa barnarbetet på de israeliska bosättningarna

Hundratals palestinska barn, en del så unga som 10–11 år, används som barnarbetare inom den israeliska bosättningsindustrin. Det konstaterar människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW, i rapporten Ripe for abuse. De flesta barn arbetar inom jordbruket där ockupationsprodukter som tomater, dadlar och avokado saluförs inom EU som gjorda i Israel och svenska konsumenter blir därmed delaktiga i såväl barnarbete som ockupation och kolonisation.

Sedan ockupationens inledning 1967 har Israel lagt beslag på allt större delar av Palestina för bosättningar och militära installationer. I dag bor uppemot 600 000 israeler illegalt på palestinsk mark och israelisk militär styr över allt utom 18 procent av området. I Jordandalen, där barnarbetet är mest utbrett, kontrolleras 87 procent av området av bosättare och militär, och ytterligare 7 procent är avsatt till ”nationalparker”.

Den palestinska befolkningens möjligheter att försörja sig krymper hela tiden, och närmare en tredjedel av familjerna i Jordandalen klassas som fattiga – den högsta siffran på Västbanken. Enligt Världsbanken kostar den israeliska politiken Palestina minst 704 miljoner dollar (6 miljarder kronor) per år i bortfall av inkomster från jordbruket.

Detta är bakgrunden till barnarbetet. Samtliga barn som HRW intervjuat uppger att de arbetar på de israeliska plantagerna för att kunna försörja sina familjer. Barnen, hälften av dem 16 år eller yngre, arbetar från halv sex på morgonen fram till eftermiddagen för en lön ner mot hälften av israelisk minimilön. En del går fortfarande i skolan, men många har hoppat av.

De flesta av barnen arbetar inom jordbruket, med skörd och paketering av frukt och grönt. De utsätts för kemikalier, vissa förbjudna inom EU, som orsakar illamående, yrsel och hudutslag – och som på längre sikt är kopplade till cancer, neurologiska skador och ofruktsamhet. De skadar sig på vassa verktyg och tunga maskiner, klättrar på stegar och arbetar i extrema temperaturer. De flesta har ingen tillgång till sjukförsäkring och vägras ersättning för dagar de inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Enligt Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som både Israel och Palestina undertecknat, ska barn skyddas från ”ekonomiskt och socialt utnyttjande” och deras deltagande i ”arbete som är skadligt för deras moral eller hälsa, utsätter dem för livsfara eller kan hindra deras normala utveckling” bör göras straffbart enligt lag.

Den Internationella arbetsorganisationen, ILO, vars konvention om minimiålder för tillträde till arbete Israel undertecknat, anger att minsta ålder för arbete ska vara 15 år, och i riskfyllda arbeten 18 år. Israel har också självt en lagstiftning med ungefär samma innehåll.

Även de palestinska myndigheterna bär ett tungt ansvar för sakernas tillstånd. Palestina har en modern lagstiftning mot barnarbete som uppenbarligen inte följs.

Palestinier fungerar som mellanhänder och rekryterare av barnarbetare till bosättningarna, och tjänar pengar på hanteringen. Ett problem är att den palestinska lagstiftningen, på grund av Israels ockupation och militärlagar, bara kan tillämpas på en liten del av Palestinas territorium.

Men betydligt fler än nu borde kunna lagföras och straffas för sin inblandning i barnarbetet.

EU har officiellt förklarat sig beslutet att utradera barnarbetet i världen. I fallet Israel har detta dock hittills inte kommit till något som helst uttryck. Ingen som HRW intervjuat har någonsin sett till någon inspektör från EU – trots att EU är den största marknaden för israeliska varor – och frihandelsavtalet mellan EU och Israel medger att varor från bosättningsindustrin mycket väl kan blandas med legalt producerade varor och saluföras som tillverkade i Israel.

Slutligen har vi som konsumenter ett ansvar. Coop har gång på gång avvisat fattade medlemsbeslut att inte befatta sig med ockupationsprodukter, och övriga dagligvarukedjor hukar och försöker låtsas som ingenting.

Det måste bli ett slut på detta.

Ordförande i Borås Palestinagrupp

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2019 Fria.Nu