Ge Palestina ett gott nytt år | Fria.Nu

Debatt


Palestina

  • FN:s säkerhetsråd framhåller att illegala Israeliska bosättningar är ett betydande hot mot fredsåtgärder i området.
Fria Tidningen

Ge Palestina ett gott nytt år

FN:s säkerhetsråd har i resolution 2334 bestämt att Israeliska bosättningar på ockuperad Palestinsk mark är illegala och förhindrar en tvåstatslösning. Att Sverige i och med sin plats i säkerhetsrådet 2017 ser till att arbetet med resolutionen efterföljs är av stor vikt för fredsarbetet i området, skriver Borås Palestinagrupp.

Dagen före julafton fattade FN:s säkerhetsråd ett historiskt beslut när man i en resolution förklarade att Israels bosättningar på ockuperad palestinsk mark saknar ”legal giltighet och utgör ett flagrant brott under internationell lag och ett stort hinder för att uppnå tvåstatslösningen” av konflikten Israel/Palestina. Resolutionen antogs med röstsiffrorna fjorton mot noll där USA, som normalt brukar lägga in veto mot sådana resolutioner, lade ner sin röst. Beslutet utgör för palestinierna ett litet men trots allt hopp om ett bättre 2017 i Mellanöstern.

Resolution 2334 (2016) förklarar att Israel, som ockupationsmakt i Palestina, måste uppfylla sina förpliktelser enligt Fjärde Genèvekonventionen: att inte ändra det ockuperade områdets demografiska karaktär genom till exempel konstruktion och expansion av bosättningar, inflyttande av israeliska bosättare, konfiskering av land, husförstörelser och fördrivning av palestinska civila. All bosättningsaktivitet måste omedelbart upphöra. Säkerhetsrådet kommer inte att erkänna några förändringar av 1967 års gränser, även vad gäller Jerusalem, andra än vad parterna överenskommer i förhandlingar.

Resolutionen fördömer och kräver omedelbara åtgärder mot allt våld mot civila, inklusive terrorhandlingar, uppmanar till lugn och återhållsamhet samt intensifiering av internationella ansträngningar att uppnå en övergripande, rättvis och varaktig fred i Mellanöstern.

Resolutionen var ursprungligen ett egyptiskt initiativ men efter att USA:s tillträdande president Donald Trump kontaktat Egyptens president Abdel Fatah al-Sisi drogs förslaget tillbaka. Istället blev det Nya Zeeland, Venezuela, Malaysia och Senegal som tillsammans lade fram resolutionen för säkerhetsrådet. Under debatten beskyllde Israels FN-ambassadör Danny Danon FN för att ”fördöma det judiska folket för att bygga hem i landet Israel” och ”förneka våra eviga rättigheter i Jerusalem”.

Efter omröstningen kallade den israeliska regeringen till sig 12 av säkerhetsrådets medlemmar – inklusive Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina – för att läxa upp dessa för beslutet. Medlemmar i den högerextrema regeringen har föreslagit att Israel, som reaktion, borde annektera hela den palestinska Västbanken och man har också utlovat – just det – nya bosättningar på ockuperad mark.

Donald Trumps inhopp i processen kan vara olycksbådande. Under presidentvalskampanjen i USA lovade han att flytta USA:s ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Ett beslut som, om det blir verklighet, innebär ett grundskott mot världssamfundets linje i konflikten. Hans val av utrikesminister, Rex Tillerson, väcker frågor om vart politiken är på väg. Den nyutnämnde USA-ambassadören i Israel, David Friedman, har utmärkt sig genom att kalla nuvarande presidenten Obama ”antisemit”, stödja bosättarrörelsen och vara motståndare till en tvåstatslösning.

Även om USA, oavsett president, inte kommer att kunna återkalla någon resolution i säkerhetsrådet är det viktigt att arbetet för resolution 2334 kommer igång så snart som möjligt. Konkret handlar det om att med olika påtryckningar; sanktioner, investeringsstopp, bojkotter, sätta press på Israel att upphöra med sina aktiviteter på ockuperad mark och bana väg för den fredskonferens som Frankrike lovat stå värd för i januari.

När Sverige från nyår tar plats i säkerhetsrådet, redan från första dagen som ordförande, måste detta vara en högt prioriterad uppgift att ta tag i. Gör man det, och någonting äntligen börjar hända, kan 2017 – oavsett vilken politik USA framöver kommer att föra – ändå bli ett gott nytt år i Palestina.

Ordförande i Borås Palestinagrupp

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Femtio år av ockupation

Sexdagarskriget fyller 50 år och än är ingen lösning i sikte för Israel-Palestinakonflikten, skriver fem representanter för civilsamhället.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu