Utrota sexismen en gång för alla | Fria.Nu

Inledare


Ludvig Lindström
Fria.Nu

Utrota sexismen en gång för alla

"Männens makt genomsyrar i dag samhället och det som män gör används som en måttstock för att bedöma och värdera kvinnor och det kvinnor gör eller associeras med. Den manliga normen värderas högst på alla plan.'

et är år 2004 och fortfarande finns det monstruösa ojämlikheter mellan könen. Vi lever i en värld där mannen är norm och där kvinnor och vad kvinnor gör marginaliseras och nedvärderas. Överallt i världen förtrycks och kontrolleras kvinnorna på olika sätt beroende på kultur och tid.

I dagens Sverige diskrimineras kvinnor på arbetsmarknaden, tjejer blir kallade kränkande ord i skolan, de blir våldtagna, misshandlade och mördade. Tjejer och kvinnor mår dåligt över hur de ser ut och de lär sig att bli värderade och värdera andra efter utseende. Kvinnors roll som skönhetsobjekt är en viktig del i den svenska och västerländska könsstrukturen.

Det är inte bara i porrtidningar eller i herrtidningar som Slitz och Café som kvinnan får ha rollen som ett sexobjekt. Kvinnan objektifieras också på reklampelare, i tidningar, i tv-serier och i filmer.

Modeindustrin är en viktig faktor för den skönhetsfixering som är rådande i samhället. Produkter säljs med hjälp av kvinnors utseende och det underliggande budskapet är att kvinnor inte duger som de är, utan att de måste förändra sig. För att vara vacker måste man som kvinna ständigt följa modet och anstränga sig för att nå bättre skönhetsresultat.

Media spelar också en stor roll när det gäller att framställa kvinnor som skönhets- eller sexobjekt. Genom att linda in skönhetsfixeringen i en vetenskaplig mantel kan man på ett betryggande sätt rapportera om rynkborttagningsmedel, silikonbröst och de bästa knepen för att gå ner i vikt.

Skönhetsfokuseringen skapar också en rivalitet mellan kvinnor när hierarkier på grund av utseendet kan bli en följd. I jakten på skönheten kan avundsjuka bli ett resultat och det hindrar att solidaritet skapas kvinnor emellan. För manssamhället är detta naturligtvis ett plus eftersom kvinnor som inte håller ihop och stöder varandra omöjligen kan utgöra ett motstånd.

Männens makt genomsyrar i dag samhället och det som män gör används som en måttstock för att bedöma och värdera kvinnor och det kvinnor gör eller associeras med. Den manliga normen värderas högst på alla plan. Till exempel värderas mäns arbete högre än kvinnors, oavsett om man jämför inom eller mellan olika yrkeskategorier.

För mig handlar den feministiska kampen om en strävan att uppnå jämställdhet mellan könen. Den handlar inte om att kvinnor inte ska få vara kvinnliga eller att män inte ska få vara manliga. Det är sexismen och fastlåsandet av könsrollerna som jag vill ha bort.

Både män och kvinnor är ansvariga för hur samhället ser ut och för vilka värderingar som förs vidare till nästa generation. Jag hoppas att det kommer en dag då kön blir något helt oväsentligt. Där varje individ själv bestämmer vad hon eller han vill uppnå utan att behöva begränsas till sitt kön. Där det inte finns några stereotyper för hur du ska vara som kvinna eller man och där sexismen för alltid är utrotad.

Annons

© 2020 Fria.Nu