Bättring Benetton! | Fria.Nu

Inledare


Ludvig Lindström
Fria.Nu

Bättring Benetton!

Den ekonomiska globaliseringen blir alltmer påtaglig. Makten över naturtillgångar, arbetsvillkor och miljö flyttas mer och mer över från stater till globala företag. När makten ökar bör även det etiska ansvarstagandet öka i motsvarande utsträckning. Företag har en moralisk skyldighet att integrera etiska och sociala hänsyn i sin verksamhet samt ta ett socialt ansvar för de konsekvenser som företagens verksamhet medför för människor, djur och miljö.

Traditionellt har företagens roll varit att skapa ekonomisk lönsamhet och uppnå monetär vinstmaximering genom att leverera varor till sina kunder på ett resurssnålt och effektivt sätt. Ansvaret har sträckt sig till att se till aktieägarnas intressen. Etiska frågor har inte åtnjutit speciellt stor uppmärksamhet i företagsvärlden förrän på senare år. Alla har vi kunnat följa företagsskandal efter företagsskandal runt om i världen. Senast i raden är Benetton som använder sig av ull från Australien och på så sätt bidrar till ett ohyggligt lidande.

Den australiska ullindustrin utsätter lammen för en process kallad 'mulesing', vilket innebär att hela köttstycken skärs bort från lammens bakdelar utan att de ges någon som helst bedövning. Syftet med mulesing påstås vara att skydda djuren mot parasitangrepp, men det finns humana metoder för detta, som vaccinering, förbättrad tillsyn och framavling av mindre känsliga raser.

När fåren inte längre är lönsamma som ullmaskiner skeppas de iväg till Mellanöstern på överfyllda fartyg i stekande hetta; resor som kan ta veckor och till och med månader. De får som insjuknar eller skadas kastas ofta levande överbord eller mals ner i fartygets 'avfallskvarn', fortfarande vid fullt medvetande. Representanter för Benetton vet att allt det här sker. Djurrättsorganisationer i hela världen har i månader visat och påtalat det djurplågeri som pågår, men Benetton har inte visat något intresse för att sluta använda australisk ull. Detta samtidigt som fler och fler klädkedjor aktivt tar avstånd från den australiska ullindustrin och den grymma djurhantering som pågår där.

Vi har alla ett moraliskt ansvar, oavsett om vi är konsumenter, politiker, organisationer eller företag. Om ett företag vill överleva på längre sikt bör det se över sin roll som samhällsaktör och de etiska krav som ställs på dess verksamhet. Principen är enkel: ju större makt ett företag har, desto större ansvar måste det också ta för sitt agerande.

Bääättring Benetton!

Annons

© 2020 Fria.Nu