Onsala har öron mot u-länder | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Onsala har öron mot u-länder

Under våren har debatten rasat om Försvarets Radioanstalt, FRA, ska få smygläsa e-post. Men få känner till FRA:s nuvarande jobb - att från Rörvik utanför Kungsbacka bugga utvecklingsländer.

- FRA är helt akterseglade. De lyssnar i dag på u-länders tele- och internettrafik. För att få vara med och leka med de stora killarna igen behöver de friare händer att agera i Sverige, säger journalisten Martin Jönsson.
Det var han som först avslöjade spionbasen i Rörvik. Där, på en liten äng mellan ett idylliskt klippbad och en camping fyra mil söder om Göteborg, ligger Sveriges förmodligen främsta signalspaningsanläggning. Den har varit aktiv åtminstone sedan 1960-talet men aldrig omnämnts för allmänheten.
- De hade Hammarlunds radiomottagare, de bästa som fanns att få på den tiden, säger 82-årige Rune Hagelqvist som var linjemästare på Kustradion och länge delade byggnaden med FRA.
Hösten 2003 avslöjades anläggningen i tv-programmet Kalla Fakta. Då hade ett 20-tal parabolantenner med upp till tolv meters diameter byggts på mindre än tio år och utländska bedömare var överraskade över basens storlek. Därefter avstannade den snabba utbyggnaden.
- Om antennerna skulle ha ökat i antal sedan 2003 vore det nästan lite konstigt, säger Martin Jönsson.
Han menar att Försvarets Radioanstalt i stället tänker lägga pengarna på att smygläsa e-post, som går genom kabel, vilket de väntas få tillstånd till nästa år.
Tills dess hjälper FRA till i det så kallade kriget mot terrorismen. FRA lyssnar, med hjälp av sina paraboler i Rörvik, på satelliter på norra halvklotet. Sådana används nästan bara från utvecklingsländer.
- Frågan är om det här är av intresse för oss eller om vi har det som bytesvara. Jagar man al-Qaida i Afghanistan ska man lyssna på kommunikationssatelliter, säger Martin Jönsson.
Försvarets Radioanstalt vill överhuvudtaget inte kommentera sin tidigare så hemliga bas. Men de bekräftar att de har fria händer att dela med sig av information till andra säkerhetstjänster.
- Ja, vi är bemyndigade att ha informationsutbyten med andra länder om det är till stöd och hjälp för svenska intressen, säger Jan-Olof Grahn, tillförordnad chef på FRA med över 40 år på myndigheten.
Han sätter också stort hopp till det lagförslag som från nästa höst kan ge FRA rätt att avlyssna kablar vid Sveriges gränser, och därmed svensk internet- och även viss telefontrafik. Då ska man med avancerade program försöka filtrera fram kommunikation som kan innehålla hot mot Sverige eller allierade länder.
Han försvarar förslaget med att utländska underrättelsetjänster sedan länge också lär vara igång och filtrera svensk e-post, när den passerar på kabel över deras gränser.
Vad hindrar att ert informationsutbyte med dem handlar om svenskar?
- Dels får vi ej lämna information som strider mot svenska intressen och det får vi definiera själva men där ingår även integritetsfrågor. Sen har vi interna etiska regler för hur vi får göra, säger Jan-Olof Grahn.
Men dessa avvägningar görs ytterst av FRA-chefen, vilket fått mycket kritik. Det är enligt Grahn också ett argument för det nya lagförslaget, som ska upprätta en ordentlig tillsyn över myndigheten för första gången.
- Den nya lagstiftningen är mycket mer kontrollerande av vår verksamhet än situationen i dag som har mycket mindre spärrar, säger Jan-Olof Grahn.
FRA uppges ha omkring 700 anställda och omsätta en halv miljard kronor. Bland annat regeringen, militären och polisen är dess direkta uppdragsgivare.

Annons

Rekommenderade artiklar

En kinesisk hamnarbetare i Göteborg berättar

Arbetare från Kina arbetar i hamnen i Göteborg. Tidningarna skrev mycket om dem förra året. Först fick de kinesiska arbetarna bara fyra kronor i timmen, men de svenska fackföreningarna såg till att de fick riktiga löner. Nu ska de snart åka hem till Kina igen. Förmannen Gong Fei, 26 år, berättar.

Amer blev utvisad till Västbanken

Migrationsverket sa att Amer var jordanier. De utvisade honom till Amman. Men han fick inte stanna i Jordanien. Polisen tvingade honom att åka till Västbanken.

Göteborgare köper ekologiskt tillsammans

För tre år sedan blev Leif Strandh pappa. Han ville att hans son skulle ha den bästa maten. Men man kan inte alltid hitta ekologisk mat i affärerna. Den kan också vara dyr. Därför startade Leif Strandh Ekobeställarna.

Växande Facebook en dröm för storebror

Den i Sverige kraftigt växande nätverkssajten Facebook är en dröm för säkerhetstjänster som övervakar de egna medborgarna. Det framgår av kartläggningar utförda av amerikanska bloggare, vars uppgifter inte tidigare publicerats i Sverige.

Sverige avvisade till Västbanken

De svenska myndigheterna sa att 33-åringen var jordanier och utvisade honom till Amman. Men den jordanska polisen tvingade honom att omedelbart åka vidare till Västbanken. Migrationsverkets beslutsfattare i ärendet är själv skeptisk till hanteringen.

© 2020 Fria.Nu