Avtal öppnar för JAS till Colombia | Fria.Nu
  • Saab har riktat in sig på Colombia som nästa marknad för företagets Jas Gripen-plan.
Fria Tidningen

Avtal öppnar för JAS till Colombia

Den 13 mars undertecknades ett avtal om försvarssamarbete mellan Sverige och Colombia. Samtidigt riktar Saab marknadsföringen av sina Gripen-plan mot Colombia, som just påbörjat en fredsprocess efter många år av intern konflikt.

Efter mer än 50 år av konflikt ingick Farc-gerillan och den colombianska regeringen ett fredsavtal i november förra året. I år påbörjades även fredsförhandlingar med landets näst största gerillagrupp, ELN.

Svenska regeringen har lovat 950 miljoner kronor över en femårsperiod till fredsarbetet i Colombia. Samtidigt har näringsminister Mikael Damberg precis undertecknat ett avtal om försvarssamarbete med Colombias regering. Avtalet har väckt stark kritik, inte minst eftersom Saab riktat in sig på Colombia som nästa marknad för företagets Gripen-plan.

– Vi för en dialog med Colombia nu, säger Richard Smith, chef för marknad och försäljning i Gripenprogrammet till TT.

Enligt Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor i Svenska freds- och skiljedomsföreningen, innebär den svenska regeringens avtal med Colombia ett aktivt stöd till försäljningen av krigsflygplanen.

– Att aktivt marknadsföra och övertala Colombia att köpa Jas-plan är fel väg att gå för att skapa varaktig fred i en väldigt skakig situation, säger hon.

Marinette Nyh Radebo är pressekreterare för försvarsminister Peter Hultqvist (S). Vilka avvägningar regeringen har gjort inför beslutet att ingå försvarssamarbete med ett land mitt uppe i en fredsprocess kan hon inte gå in på, säger hon. Men överenskommelsen är övergripande och handlar om att representanter från båda länder ska kunna diskutera försvarsfrågor. Det är upp till ISP – myndigheten för kontroll av vapenexport – att besluta om Saab får exportera Jas Gripen till Colombia.

Men Linda Åkerström menar att ISP:s beslut sker i förhållande till politiska beslut, även om myndigheten är självständig.

– Genom det nya avtalet visar regeringen att vapenexport till Colombia har ett försvars- och säkerhetspolitiskt värde för Sverige. Det kan påverka möjligheterna att få tillstånd för export, säger hon.

Feministiskt initiativs utrikespolitiska talesperson, Jaime Gomez, är också kritisk till regeringens agerande. Colombia behöver inte mer vapen, menar han.

– Tvärtom behöver vapenflödet stoppas för att den politiska processen ska ha en chans att lösa de sociala konflikter som finns i bakgrunden.

Jaime Gomez anser att avtalet sänder en signal som uppmuntrar militarisering och går emot den colombianska befolkningens önskemål om fred. Dess-utom innebär implementeringen av fredsavtal stora ekonomiska resurser. Ekvationen går inte ihop, menar han, och jämför Sveriges utlovade 950 miljoner i bistånd till fredsprocessen med kostnaden för ett Jas-plan, som kan ligga på runt en miljard kronor.

Vapenaffärer har också varit förenade med korruptionsskandaler, exempelvis i Brasilien, menar både Linda Åkerström och Jaime Gomez. Men enligt Marinette Nyh Radebo är svenska staten inte inblandad i den brasilianska Jas-affären, det handlar om ett avtal mellan Saab och Brasilien. Sverige har heller inte ansvar för Colombias försvar, menar hon.

– Länder bestämmer själva hur de gör och har en skyldighet enligt FN:s stadgar att kunna försvara sig. Sverige kan inte ta över ett annat lands ansvar.

Fakta: 

Mord på aktivister i Colombia

Under 2016 rapporterades 100 mördade människorättsaktivister i Colombia.

I 24 av landets 32 delstater utfördes majoriteten av morden av nationella styrkor eller paramilitära grupper.

Källa: TeleSur

Annons

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu