Riksdagen kritisk till nya EU-vallagar | Fria.Nu
  • Om ett förslag till ny EU-vallag går igenom måste vi skrota de gamla valaffischerna eftersom de saknar de europeiska partigruppernas namn och logga.
Fria Tidningen

Riksdagen kritisk till nya EU-vallagar

De svenska riksdagsledamöterna tycker inte att Europaparlamentet ska lägga sig i hur EU-valen går till. Ett nytt förslag strider mot principen att lagar ska stiftas så nära medborgarna som möjligt, enligt riksdagens beslut.

Bakgrunden till riksdagens beslut är ett EU-förslag om nya lagar som ska få fler européer att rösta i EU-valet vart fjärde år. I november antog EU-parlamentet en resolution om detta, med förslag på bland annat ett system där alla europeiska partigrupper väljer ut ”toppkandidater” till EU-kommissionens ordförandepost. Lagförslaget innebär också att partigruppernas namn och logga ska finnas med på de nationella partiernas valsedlar och valaffischer.

Men enligt riksdagen strider detta mot den så kallade subsidiaritetsprincipen, som säger att lagar ska stiftas så nära medborgarna som möjligt:

”Flera av förslagen är dessutom svåra att förena med den svenska grundlagsregleringen om tryck- och yttrandefrihet. Att inskränka dessa friheter genom unionsrättslig lagstiftning om valförfarandet framstår från de synpunkter utskottet har att beakta som direkt olämpligt”, skrev riksdagens konstitutionsutskott inför omröstningen.

Sverige kommer nu att skicka en invändning mot förslaget till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordföranden, skriver tidningen Europaportalen. Om minst en tredjedel av medlemsländernas parlament är emot förslaget kan det dras tillbaka.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu