Olika politiska recept på jobb till nyanlända | Fria.Nu
  • Ebba Busch Thor (KD) vill att nyanlända ska få en lön på 75 procent av kollektivavtalsnivån.
Fria Tidningen

Olika politiska recept på jobb till nyanlända

Integration sägs vara den viktigaste samhällsfrågan just nu för många svenskar. Samtidigt haglar de politiska förslagen på hur fler nyanlända ska komma i arbete. Vissa mer kontroversiella än andra.

Invandring och integration är för många de viktigaste samhällsfrågorna just nu, visar en ny undersökning från analysföretaget Ipsos. 40 procent svarar att det är den viktigaste samhällsfrågan i dag, jämfört med 20 procent i juni 2015. Samtidigt håller många politiska partier nu på att mejsla fram en politik för att få in fler nyanlända på arbetsmarknaden.

Det mest kontroversiella utspelet kom Centerpartiet med förra veckan, då partiledaren Annie Lööf hotade med att ändra lagen om inte arbetsmarknadens parter kommer överens om sänkta ingångslöner för nyanlända.

– Vi är beredda att göra detta därför att vi måste lyckas med utmaningen att ge människor en plats i det svenska samhället, sa hon till Aftonbladet.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, höll inte tillbaka med kritiken och kallade Lööfs förslag för ”Sovjetpolitik” och att det vore som att ”spränga den svenska modellen med en handgranat”. Även V-ledaren Jonas Sjöstedt är kritisk:

– Det är uppenbart att hon bara använder flyktingar som en murbräcka för att angripa löntagarnas rättigheter. Det är inte möjligt att sänka lönerna för en grupp i samhället utan att det också innebär sänkta löner för många fler, säger Sjöstedt, som istället vill satsa på bland annat fler bra yrkesutbildningar i bristyrken.

Även Kristdemokraterna och Moderaterna tror på lägre löner för nyanlända som kommer i jobb och vill ha nya anställningsformer där det ingår praktik eller arbetsträning. M vill ha en förstajobbet-anställning för både nyanlända och unga under 23 år som saknar gymnasieutbildning. Det innebär att de är på jobbet på heltid men bara får betalt för 60 procents arbete, resten av tiden ska vara obetald utbildning.

KD vill ha introduktionsanställningar för nyanlända vilket innebär att lönen endast blir 75 procent av kollektivavtalsnivån, resten av tiden ska man lära sig ”arbetet på jobbet”.

– Det är rimligt anser jag att en person som inte fullt behärskar språket eller har kompetensen eller behöver arbetstränas inte ska ha full lön. Man ska komma ihåg att det här ska ställas mot alternativet med ett långvarigt utanförskap som kostar samhället mycket och skapar oro och slitningar i familjer, säger partiledaren Ebba Busch Thor (KD) till tidningen Arbetet.

Även Liberalerna vill se en reformerad arbetsrätt så att personer med kort eller ingen skolbakgrund ska kunna komma in på arbetsmarknaden med en lägre ingångslön.

Statsminister Stefan Löfven (S) är kritisk till att de borgerliga partierna föreslår försämrade villkor på arbetsmarknaden och har ett annat recept för att få fler i jobb. Regeringen vill att alla statliga myndigheter – förutom till exempel FRA och Säpo – ska ta emot minst 1 000 nyanlända per år som praktikanter. En del myndigheter har tidigare varit skeptiska till detta för att arbetsuppgifterna ofta kräver akademisk examen men eftersom många nyanlända har relevant yrkesbakgrund bedömer regeringen att det går att fylla alla platserna med personer som har rätt kompetens.

– Det är viktigt att både staten och näringslivet tar sitt ansvar, kommenterar Löfven till Dagens Nyheter.

Samtidigt vill regeringen korta väntetiden för när nyanlända med rätt utbildning och kompetens kan komma i jobb, rapporterar Svenska Dagbladet. I dag kan till exempel specialistläkare från länder utanför EU få vänta i över ett år innan ansökningar om svensk yrkeslegitimation ens börjar handläggas. Regeringen har därför tillsatt en delegation som ska ta fram en nationell strategi för validering av yrkeskunskaper.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu