Färre barn får lära sig samiska | Fria.Nu
  • Inte ens hälften av de 648 berättigade samiska barnen har fått sin modersmålsundervisning under det förra läsåret (barnen på bilden har ingenting med innehållet i artikeln att göra).
Fria Tidningen

Färre barn får lära sig samiska

Intresset för de samiska språken ökar samtidigt som allt färre barn och unga får möjlighet att lära sig dem, visar en ny lägesrapport över de samiska språkens situation. Ett svek mot barnen, tycker Sametingets Josefina Lundgren Skerk.

Allt fler barn önskar modersmålsundervisning i samiska samtidigt som allt färre får den möjligheten. Det visar Sametingets årliga lägesrapport över de samiska språkens situation i Sverige som i veckan överlämnades till regeringen. Inte ens hälften av de 648 berättigade samiska barnen har fått sin modersmålsundervisning under förra läsåret. Det är ett allvarligt problem, säger Josefina Lundgren Skerk, ordförande i Sametingets språknämnd.

– Det här innebär att samhället sviker samiska barn och unga och har gjort det under en lång tid, det är trots allt en fortsättning på den assimileringspolitik som har förts. Det handlar om brister i strukturerna och en svag lagstiftning som hindrar barn och unga att återta det samiska språket, säger hon.

Ett problem är att det saknas lärare i samiska. Den förra regeringen drev igenom en satsning på att utbilda fler lärare och till hösten startar en ny ämneslärarutbildning i samiska vid Umeå universitet. Problemet är att utbildningen inriktar sig på högstadium, säger Josefina Lundgren Skerk.

– Den satsningen har utarbetats utan samarbete med Sametinget och den kommer sannolikt inte att lösa lärarbristen eftersom den berör personer som redan arbetar inom kommunen. Och det är framförallt barnen i de lägre årskullarna som behöver fler lärare.

Det som behövs nu är skärpt lagstiftning och fler lärare, säger Josefina Lundgren Skerk. Förhoppningen är att regeringen ska lyssna på Sametingets krav.

– Jag har stora förväntningar och märker en attitydskillnad jämfört med den tidigare regeringen. Vi har haft bra möten så här långt.

Till Sameradion och SVT Sápmi säger sameminister Alice Bah Kuhnke (MP) att hon tar allvarligt på vad rapporten visar. Men än så länge finns inga konkreta förslag från regeringen.

– Det är ju oacceptabelt och oerhört viktigt att vi kommer till rätta med detta. Om barn inte får sitt språk så blir det svårare att tillgodogöra sin kultur, säger hon.

Fakta: 

Lägesrapport över samiska språken:

Sametinget och Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) tillämpas av kommuner och förvaltningsmyndigheter. Länsstyrelsen och Sametinget ska återrapportera uppdragen i en gemensam rapport och Sametinget ska också lämna en lägesrapport om situationen för de samiska språken.

Sametinget utarbetar genom Samiskt språkcentrum årliga lägesrapporter som beskriver den aktuella situationen för de samiska språken i Sverige, som beskrivs och värderas utifrån Unescos nio kriterier för att kunna bedöma hur hotat ett språk är.

Källa: Sametinget

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu